Lớp học trên web

ThinkMarkets tổ chức các lớp học trên web định kỳ với nhiều chủ đề khác nhau để giúp các trader nắm bắt được các chủ đề mà họ quan tâm: phân tích thị trường, quy định, các chính sách của ThinkMarkets và nhiều nội dung khác. Mỗi lớp học trên web là một sự kiện trực tiếp.

Tất cả các lớp học trên web đều phải đăng ký trước khi tham gia. Dưới đây là danh sách các lớp học sắp diễn ra; nếu bạn muốn tham gia một lớp học nào, chỉ cần nhấn vào đường dẫn dưới đây để đăng ký. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được nhận một đường dẫn qua email để tham gia lớp học khi nó bắt đầu.

Chúng tôi khuyến khích bạn có các phản hồi về các lớp học của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua  support@thinkmarkets.com

Lớp học trên web London Singapore Melbourne  
FOMC: Ủy ban thị trường mở liên bang quyết định lãi suất T4 21/9, 1pm BST T4 21/9, 8pm SGT T4 21/9, 10pm AEST Register
NFP - Số liệu tiền lương phi nông nghiệp Mỹ hàng tháng T6 7/10, 7am BST T6 7/10, 2pm SGT T6 7/10, 5pm AEDT Register
FOMC: Ủy ban thị trường mở liên bang quyết định lãi suất T4 12/10, 1pm BST T4 12/10, 8pm SGT T4 12/10, 10pm AEST Register
 
Webinar London Melbourne  
Australian Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Pattern Recognition Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Trading with Indicators Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Fundamental Analysis Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Margin call policy: The forced liquidation level is 50%. Please review the ThinkForex Margin Call Policy for complete deatils.

Chỉ mất dưới 5 phút để bắt đầu giao dịch


Tạo tài khoản
Thua lỗ có thể lớn hơn tiền nạp
Back to top