CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 72.81% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

72.81% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Jak obchodovat zemní plyn

Poznejte výhody obchodování zemního plynu a podívejte se, jak začít.

 

Obchodování se zemním plynem – Základní informace

Co se týče energetických komodit, není pochyb o tom, že nejoblíbenější je ropa. Ropa však zdaleka není jediná komodita, kterou volí obchodníci, když se snaží udržet diverzifikaci portfolia. 

Zemní plyn skýtá jiné možnosti než ropa a je to druhá nejčastěji obchodovaná energetická komodita. Zde se podíváme na jedinečné charakteristiky tohoto fosilního paliva, na klíčové důvody, proč s ním obchodníci obchodují, a na to, jak můžete využít příležitostí, které se nabízejí na tomto hojně obchodovaném trhu. 
 

Co je to zemní plyn?

Zemní plyn se obvykle nesprávně považuje za vedlejší produkt surové ropy společně s benzínem a topným olejem, ale ve skutečnosti tomu tak není. Zemní plyn existuje vedle zásob ropy, ale nezpracovává se ze surové ropy jako benzín nebo topný olej.

Zemní plyn je jednou z nejčistších energetických surovin díky tomu, že během jeho hoření se uvolňují nízké emise oxidu uhličitého. Technologie vrtání, která se používá při výrobě zemního plynu, v posledních letech výrazně pokročila, a díky tomu se zemní plyn stal klíčovou komoditou pro pokrytí energetických potřeb budoucnosti. 

Vzhledem k tomu, že zemní plyn se nachází poblíž zásob ropy, musí se také těžit ze země. Po procesu těžby se zemní plyn zpracovává na plyn a kapalné formy, aby se mohl dopravovat mezi různými zeměmi. Aby se zajistilo, že vytěžený zemní plyn splňuje před distribucí požadavky na kvalitu, převáží se do speciálních závodů, kde se kontroluje, upravuje a stabilizuje. Tyto procesy těžby a úpravy jsou nákladné a jakékoli potíže s prováděním těchto procesů mohou výrazně ovlivnit cenu.

Zemní plyn se využívá na topení, výrobu energie i vaření tam, kde se používají plynové sporáky. Ačkoliv trh s elektřinou je hlavním spotřebitelem plynu, většinou je jeho využití spojeno s domácnostmi.

 

Co ovlivňuje ceny plynu?

Podobně jako v případě ostatních energetických komodit jsou klíčovými faktory při určení ceny plynu poptávka a nabídka. Zde jsou faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po zemním plynu:

 

1. Těžba a zpracování
Těžba a zpracování zemního plynu jsou drahé procesy. Zemní plyn se tvoří poblíž zásob ropy hluboko pod zemí a proces těžby proto vyžaduje mnoho energie a strojové práce. Jakékoli narušení procesu těžby ochromí nebo opozdí výrobu zemního plynu. Nabídka zemního plynu se proto sníží a cena se zvýší. Proces zpracování je ještě nákladnější operace a jakákoli komplikace v tomto procesu bude mít velký vliv na nabídku zemního plynu a jeho cenu.
 

2.Sezónní charakter a počasí
Poptávka po zemním plynu také velmi souvisí se sezónními vlivy a počasím. Během chladného počasí nebo během zimního ročního období se zvyšuje poptávka po zemním plynu pro potřeby vytápění, což způsobuje zvyšování jeho cen. Během horkého počasí nebo v letním období může poptávka po zemním plynu na vytápění klesnout, ale tento pokles přichází zároveň s vyšší poptávkou po elektřině kvůli většímu používání klimatizací a ochlazovacích zařízení..

3. Nehody a havárie

Havárie, které ovlivňují těžbu, zpracování, distribuci a spotřebu zemního plynu, budou přímo ovlivňovat úroveň nabídky a poptávky po zemním plynu. Provozní poruchy přímo způsobují prodlevy a snížení dodávek zemního plynu, což má za následek zvýšení cen během období zotavení.
 

Předním spotřebitelem zemního plynu jsou Spojené státy a za nimi následuje Rusko, Čína a Írán. Tyto země jsou největšími dovozci a spotřebiteli zemního plynu pro vytápění a výrobu elektrické energie. Na jejich poptávce závisí cena plynu, a proto jakákoliv náhlá změna v poptávce u některé z těchto zemí způsobí výrazné kolísání.

Jste připraveni na živé obchodování?Založte si účet

Klíčová zpráva týkající se zemního plynu

Nejdůležitější zprávou, kterou musí obchodníci se zemním plynem pravidelně sledovat, je Zpráva o zásobách zemního plynu (Natural Gas Storage Report) Ministerstva energetiky Spojených států amerických (Department of Energy). Zveřejňuje se pravidelně každý čtvrtek a poskytuje podrobný přehled změn v úrovních zásob zemního plynu v oblastech Východ/Středo-Západ, Jih a Západ.
 
Tyto informace vám poskytnou přehled o úrovních poptávky a nabídky zemního plynu na trhu, které mají zásadní význam při stanovení ceny.
 

Historické ceny zemního plynu
 

Chcete-li získat celkový obrázek o ceně zemního plynu, je užitečné podívat se na cenová kolísání v historickém kontextu.
 
Cena zemního plynu od konce roku klesala. To je do značné míry způsobeno technologickým pokrokem, který snížil náklady na výrobu.

 

Tabulka cen zemního plynu 1995 - 2015Ačkoliv historické ceny nemají stoprocentní vypovídací hodnotu, když se jedná o prognózu ceny určité komodity, jsou užitečné jako ukazatel celkového obchodního rozpětí.
 
Vzhledem k tomu, že u zemního plynu lze lépe předpovídat nabídku a poptávku než u ropy, obvykle je jednodušší předpovídat i jeho cenu. Proto je tento trh oblíbený u obchodníků sledujících trend.


Obchodování se zemním plynem
Investování do zemního plynu bylo dříve komplikovaným procesem, ale nyní mohou obchodníci spekulovat s cenou zemního plynu on-line s využitím CFD, kde mohou jít do krátké nebo dlouhé pozice.
 
CFD (známé také jako Kontrakty na vyrovnání rozdílů) jsou kontrakty mezi obchodníkem a makléřem. Jedná se v zásadě o obchodovatelné nástroje, které odrážejí pohyb podkladového aktiva a umožňují vám vstoupit do obchodní pozice, aniž byste museli vlastnit jakoukoli fyzickou komoditu.
 
CFD umožňují obchodníkům jít do krátké pozice, pokud si myslí, že cena zemního plynu poklesne, a přesto získat výhody z vynikající páky nabízené makléřem.
 

Příklad obchodování s krátkou pozicí v zemním plynu
Příkladem takového obchodu by byla situace, kdy zemní plyn (Natural Gas zkr. NGAS) se momentálně obchoduje za 3,1100 USD. Uděláte si průzkum situace a budete předpokládat, že poptávka po fosilním palivu poroste kvůli chladnému ročnímu období. Budete očekávat, že proto poroste i cena.
 
Zakoupíte 5 lotů NGAS, což odpovídá 500 kontraktů, za kótovanou cenu. Po dvou dnech se bude NGAS obchodovat za 4,1300 a vy se rozhodnete uzavřít svou pozici a odejít z obchodu. Váš zisk z tohot obchodu bude 4,1300 – 3,1100) x 1 lot x 500 kontraktů = $510.
 

 
  • Nyní, když víte všechno o zemním plynu, můžete zahájit živé obchodování.

  • Založte si účet


Back to top