Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se pokouší stanovit hodnotu společnosti analýzou finančních údajů z výroční zprávy a použitím dalších kvalitativních údajů o společnosti a prostředí, ve kterém působí.
 

 

Fundamentální analýza slouží ke stanovení hodnoty společnosti prostřednictvím analýzy finančních údajů z výroční zprávy a použitím dalších kvalitativních údajů o společnosti a prostředí, ve kterém působí.

Tato hodnota se často nazývá 'vnitřní hodnota'. Fundamentální analýza předpokládá, že dlouhodobá cena akcií se odrazí na vnitřní hodnotě společnosti. Fundamentální analýza zkoumá ekonomiku jako celek – vyšetření průmyslu nebo individuální organizace. Kombinací těchto údajů  můžete zjistit, zda je akcie podhodnocena nebo nadhodnocena a umožní Vám stanovit potenciální budoucí hodnotu akcie.

Základy kvantitativní analýzy

Kvantitativní analýza využívá matematických modelů pro analýzu trhu a investic. Investoři, kteří používají kvantitativní analýzu používají různé matematické metody, jako pravděpodobnost, teorie her, statistika a caculus. Bez ohledu na metodu, cílem je vyvinout matematický model, který replikuje chování a výsledky v reálném světě.

Manažeři fondů mohou používat kvantitativní analýzu pro minimalizaci rizika a maximalizaci návratnosti ve velkých portfoliích. Obchodníci mohou použít kvantitativní analýzu pro určení nejvhodnější doby k nákupu a prodeji cenných papírů, opcí a komodit. Další investoři mohou vyhledávat podhodnocené cenné papíry za účelem nákupu a jejich držení.

Příklady kvantitativní analýzy jsou výpočty k určení čisté současné hodnoty, bodů rovnováhy, výnosů na akcii a poměru zadlužení. Algoritmické obchodování a stress-testing portfolia mohou být považovány za druhy kvantitativní analýzy. Zatímco kvantitativní analýza může být vhodným způsobem pro investiční rozhodování, investoři také mohou použít kvalitativní analýzu kombinovanou s osobní zkušeností.

Základy kvalitativní analýzy

Kvalitativní analýza používá subjektivní úsudek, který popisuje nematematickou studii používanou investory a obchodními manažeri pro investování a obchodní rozhodování. Může trvat řadu let než plně zvládnete kvalitativní analýzu, protože musíte vědět, jak společnost funguje. Někteří investoři věří, že subjektivní posouzení integrity, věrohodnosti a obchodních schopností managementu společnosti je nejlepším způsobem, jak posoudit, zda společnost je či není dobrou investicí.

Kvalitativní analýza také zahrnuje monitorování zaměstnanců společnosti a hodnocení jejich nadšení – otázání se dodavatelů společnosti, jaké to je pro ni pracovat a posoudit, zda je názor veřejnosti o společnosti příznivý. Investoři mohou při obchodování používat jak kvantitativní tak i kvalitativní analýzu, kdy kvalitativní analýza slouží jako kontrola čísel získaných prostřednictvím kvantitativní analýzy.

CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 74.22% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

74.22% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Back to top