CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 74.39% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

74.39% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se pokouší stanovit hodnotu společnosti analýzou finančních údajů z výroční zprávy a použitím dalších kvalitativních údajů o společnosti a prostředí, ve kterém působí.
 

 

Fundamentální analýza slouží ke stanovení hodnoty společnosti prostřednictvím analýzy finančních údajů z výroční zprávy a použitím dalších kvalitativních údajů o společnosti a prostředí, ve kterém působí.

Tato hodnota se často nazývá 'vnitřní hodnota'. Fundamentální analýza předpokládá, že dlouhodobá cena akcií se odrazí na vnitřní hodnotě společnosti. Fundamentální analýza zkoumá ekonomiku jako celek – vyšetření průmyslu nebo individuální organizace. Kombinací těchto údajů  můžete zjistit, zda je akcie podhodnocena nebo nadhodnocena a umožní Vám stanovit potenciální budoucí hodnotu akcie.

Základy kvantitativní analýzy

Kvantitativní analýza využívá matematických modelů pro analýzu trhu a investic. Investoři, kteří používají kvantitativní analýzu používají různé matematické metody, jako pravděpodobnost, teorie her, statistika a caculus. Bez ohledu na metodu, cílem je vyvinout matematický model, který replikuje chování a výsledky v reálném světě.

Manažeři fondů mohou používat kvantitativní analýzu pro minimalizaci rizika a maximalizaci návratnosti ve velkých portfoliích. Obchodníci mohou použít kvantitativní analýzu pro určení nejvhodnější doby k nákupu a prodeji cenných papírů, opcí a komodit. Další investoři mohou vyhledávat podhodnocené cenné papíry za účelem nákupu a jejich držení.

Příklady kvantitativní analýzy jsou výpočty k určení čisté současné hodnoty, bodů rovnováhy, výnosů na akcii a poměru zadlužení. Algoritmické obchodování a stress-testing portfolia mohou být považovány za druhy kvantitativní analýzy. Zatímco kvantitativní analýza může být vhodným způsobem pro investiční rozhodování, investoři také mohou použít kvalitativní analýzu kombinovanou s osobní zkušeností.

Základy kvalitativní analýzy

Kvalitativní analýza používá subjektivní úsudek, který popisuje nematematickou studii používanou investory a obchodními manažeri pro investování a obchodní rozhodování. Může trvat řadu let než plně zvládnete kvalitativní analýzu, protože musíte vědět, jak společnost funguje. Někteří investoři věří, že subjektivní posouzení integrity, věrohodnosti a obchodních schopností managementu společnosti je nejlepším způsobem, jak posoudit, zda společnost je či není dobrou investicí.

Kvalitativní analýza také zahrnuje monitorování zaměstnanců společnosti a hodnocení jejich nadšení – otázání se dodavatelů společnosti, jaké to je pro ni pracovat a posoudit, zda je názor veřejnosti o společnosti příznivý. Investoři mohou při obchodování používat jak kvantitativní tak i kvalitativní analýzu, kdy kvalitativní analýza slouží jako kontrola čísel získaných prostřednictvím kvantitativní analýzy.

Back to top