CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 74.39% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

74.39% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Cenové grafy

Grafy jsou srdcem obchodování. Kromě toho, že pomáhají obchodníkům monitorovat hodnotu jejich stávajících pozic, také obchodníkům ukazují, kde se cena nacházela a tím jim poskytne vodítko, kam se cena pohne.

 

Čtení cenového grafu

Grafy jsou srdcem obchodování. Kromě toho, že pomáhají obchodníkům sledovat hodnotu jejich stávajících pozic, také obchodníkům ukazují, kde se cena nacházela a tím jim poskytne vodítko, jakým směrem se cena pohne. Znalost, jak číst cenový graf je klíčovým krokem na cestě k tomu, abyste se stali obchodníkem.

První koncept, kterému je nutné porozumět je, že cena ukazuje chování ceny ve vztahu k času.

Price charts

ČAS: Osa X(zleva do prava)

Čas se v cenovém grafu čte na ose X (zleva do prava). Čím více vlevo se díváme, tím více se díváme do minulosti. Poslední svíčka nebo sloupec představuje aktuální časové období. Každá svíčka nebo sloupec představuje jednotku času; v horní části grafu se obvykle nachází nastavení, které Vám umožní změnit, co jednotka času představuje. Pokud je jednotka nastavena na den, znamená to, že každá svíčka nebo sloupec představuje hodnotu cenové aktivity za den. Pokud je nastavena na 5 minut, znamená to, že každá svíčka nebo sloupec představuje 5 minut cenové aktivity.

CENA: Osa Y (shora dolů)

Cena nástroje se čte na vertikální ose. Čím vyšší je svíčka nebo sloupec, tím vyšší cena byla v průběhu daného časového období. Naproti tomu, svíčka nebo sloupec v dolní části grafu, ukazuje relativně nízkou cenu.

Cenové komponenty

Na svíčkovém nebo sloupcovém grafu, každá jednotka v grafu zobrazuje čtyři prvky:

OPEN PRICE: Jedná se o cenu, která začala dané období. Ve sloupcovém grafu, horizontální čára na levé straně představuje cenu otevření. Na svíčce, dolní část představuje otevření, pokud svíčka není červená, nebo v jiné barvě, která představuje nižší uzavření než otevření. Pokud je cena svíčky červená, nebo v jiné barvě, která představuje vyšší uzavření než otevření, horní část svíčky představuje otevření.

HIGH PRICE: Nejvyšší obchodovaná cena za dané časové období.

LOW: Nejnižší obchodovaná cena za dané časové období.

CLOSE: Cena za uzavření v daném časovém období. Barva se používá k rozlišení mezi open a close.

Na konci období se postup opakuje s novou svíčkou/sloupcem.

Níže je zobrazena vizualizace každého druhu svíčky.

3 nejběžnější a základní druhy cenových grafů jsou : Čárový Graf, Sloupcový Graf a Svíčkový Graf. Zatímco jejich údaje o cenách se mírně liší, všechny sdílí koncept času (období).

Price charts
Price charts
Price charts
Back to top