Co je to obchodování s akciemi?

Co je to obchodování s akciemi a jak funguje.

 

Obchodování s akciemi – Základní informace

Když chce soukromá společnost získat kapitál, aby mohla expandovat, může toho dosáhnout tak, že se stane kótovanou společností na akciovém trhu. Během tohoto procesu proběhne první veřejná nabídka akcií, tzv. IPO, což v praxi znamená, že investoři získají vlastnické podíly zvané akcie výměnou za kapitál.

Společnosti, které se chtějí stát veřejně obchodovanými společnostmi, dávají přednost významným burzám, jako je Nasdaq nebo londýnská burza (LSE). Aby však mohly být přijaty, musí splnit určité požadavky. Jakmile se společnost stane kótovanou společností, její akcie jsou k dispozici pro obchodování na burze.

První burzy se objevily v 16. a 17. století v obchodních centrech, jako byl Londýn a Amsterdam. První burzy se objevily v 16. a 17. století v obchodních centrech, jako byl Londýn a Amsterdam. Úplně první burzou, která připomínala burzy, jak je známe dnes, byla burza Philadelphia, která existuje až do dnešního dne. Obchodování s akciemi se však rozšířilo až koncem 18. století, po založení newyorské burzy (New York Stock Exchange).

Před rokem 1792 měli makléři a obchodníci neoficiální dohodu, že se sejdou pod stromem strbouleněm (angl. buttonwood tree) na Wall Street s cílem uskutečnit nákup a prodej akcií. A tato dohoda zvaná „Buttonwood agreement“ (Smlouva pod stromem strbouleněm) byla začátkem moderního finančního obchodování. Trhy se začaly regulovat, technologie se rychle rozvíjely a obchodování akcií bylo zpřístupněno rostoucímu počtu obchodníků, což přispělo k vyšší likviditě a efektivitě trhu.

Kdo obchoduje s akciemi?

Nástup obchodování derivátů umožnilo investorům, aby se účastnili obchodování na akciových trzích bez nutnosti vstupovat na burzu, neboť každý člověk s přístupem na internet může spekulovat s cenou individuálních akcií přes účet s on-line makléřem. Na akciových trzích se denně obchodují miliardy transakcí. Podívejme se nyní podrobněji na účastníky tohoto trhu:
 

  1. Soukromí obchodníci

Tato kategorie se týká jednotlivců, kteří kupují a prodávají akcie po celém světě na základě svého vlastního stanovení ceny a s jediným cílem - dosáhnout zisku. Soukromí investoři zde představují největší podíl obchodování globálních akcií. Do této skupiny mohou patřit i zaměstnanci, kteří kupují akcie společnosti, pro kterou pracují, nebo fanoušci, kteří si kupují akcie svého oblíbeného sportovního klubu jako určitý způsob vyjádření podpory.

 
  1. Hedgeové fondy

Hedgeové fondy se také výrazně účastní obchodování akcií, a to obvykle nakupováním akcií napříč rozmanitým spektrem společností na ochranu svého portfolia před rizikem a pro podporu jeho výkonnosti.

 
  1. Konkurenti

Méně známá kategorie účastníků akciových trhů jsou konkurenti, kteří se mohou pokusit získat vliv nad jinou společností tím, že budou kupovat jejich akcie.

 

 

Jste připraveni obchodovat akcie živě?Založte si účet

Co ovlivňuje cenu akcií?

Cena akcií v zásadě odráží zisky společnosti i dividendy placené akcionářům. Schopnost společnosti generovat zisky, a tudíž ovlivnit cenu její akcie, nemůžeme v dnešním globalizovaném světě přisuzovat pouze jednomu faktoru. Realita je taková, že dochází k vzájemnému působení velkého množství proměnných, které ovlivňují ceny akcií po celém světě. Podívejme se blíže na hlavní faktory a na to, jak ovlivňují různá průmyslová odvětví:
 

  1. Směnné kurzy

Ceny měn kolísají 24 hodin denně.  Obvykle platí pravidlo, že společnosti, které importují, získají výhody, když měna jejich země stoupá, neboť stoupá i jejich kupní síla.

 
  1. Ceny ropy

Společnosti, jejichž aktivity jsou závislé na ropě, jako například letecké společnosti, jsou první, které budou ovlivněny výraznými nebo nečekanými změnami ceny ropy.

 
  1. Nová legislativa

Podívejme se například na daňovou politiku. Pokud by země změnila zákony týkající se zdanění právnických osob, bude to mít přímý dopad na zisky společností, které mají sídlo v příslušné zemi.

 
  1. Úrokové sazby

Úrokové sazby stanoví centrální banky a odrážejí cenu kapitálu Snižování úrokových sazeb může například výrazně povzbudit akciové trhy.

 
  1. Očekávání a názory

Stává se, že se události, jako například snížení úrokové sazby, ani neuskuteční, ale akciové trhy se přesto výrazně pohnou pouze na základě očekávání. Pokud se událost nakonec vůbec neuskuteční, trhy se vrátí na své původní úrovně obchodování. A přesně odtud pochází rčení obchodníků „buy the rumour, sell the fact„ (nakup podle očekávání, prodej podle faktů)

 
  1. Nepředvídatelné události

Do této kategorie patří teroristické útoky a přírodní katastrofy. Teroristické útoky v září 2011 způsobily, že akciové trhy prudce klesly a Dow Jones se příští den propadl o 7 %.

Výše uvedené faktory a jejich efekt jsou celkem jednoznačné, ale je třeba uvést, že ceny akcií někdy mohou stoupnout jednoduše proto, že sentiment pro konkrétní sektor je pozitivní. Proto je důležité, aby obchodníci sledovali současné trendy. Klasickým příkladem je rychlý a zřetelný vzestup internetových akcií během éry dot.com. Tradičnější průmyslová odvětví zažívala ve stejné době medvědí období.

 


CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 74.39% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

74.39% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Back to top