CFD jsou složité nástroje, při jejichž obchodování je vysoké riziko, že rychle ztratíte peníze kvůli použité páce. 78.94% účtů retailových investorů má finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.
Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

78.94% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit toto vysoké riziko ztráty vašich peněz.

Naučte se Obchodovat
 
Glosář

Začátečníci i zkušení obchodníci, všichni potřebují znát celou řadu odborných termínů. Nechte se námi vést.

Další informace
Průvodci obchodováním

Ať už je úroveň vašich zkušeností jakákoli, stáhněte si naše bezplatné průvodce obchodováním a rozvíjejte své dovednosti.

Další informace
Naučte se Obchodovat

Obchodujte chytřeji: rozšiřte své dovednosti s našimi školicími prostředky.

Vytvořit živý účet
Analýza trhu
 
Ekonomický kalendář

S naším neustále aktualizovaným ekonomickým kalendářem budete dopředu vědět o každém pohybu trhu.

Další informace
Technická analýza

Využijte minulá tržní data k předpovídání cenového směru a předvídání pohybů na trhu.

Další informace
Analýza trhu

Využijte tržní zpravodajství, které potřebujete k vybudování svých obchodních strategií.

Vytvořit živý účet
Partnerství
 
Partnerský program

Rozšiřujte své obchodování a získejte odměnu. Zjistěte si ještě dnes více informací o našem partnerském programu.

Další informace
Money manažery

Navyšte své příjmy a profitujte ze svých obchodních znalosti díky ThinkInvest, a mějte své obchodování pod kontrolou.

Další informace
API obchodování

Vytvořte si svou vlastní obchodní platformu nebo datové nástroje pomocí našich špičkových rozhraní API.

Další informace
Partnerský program

ThinkMarkets je pro své klienty zárukou spokojenosti, která je patrná jak z vysokého procenta dlouhodobých klientů, tak z vysokých konverzních poměrů.

Další informace
Partnerství White Label

Poskytujeme vše, co potřebujete k vytvoření vlastní forexové značky.

Další informace
Místní zástupci

Spolupracujte se ThinkMarkets ještě dnes a získejte přístup ke kompletním poradenským službám, propagačním materiálům a vlastním rozpočtům.

Další informace
Partnerství

Připojte se k platformám příští generace a obchodům, které vaši klienti vyžadují.

Vytvořit živý účet
O ThinkMarkets
 
O nás

Zjistěte si více o ThinkMarkets, zavedeném a mnohokrát oceněném globálním brokerovi, kterému můžete věřit.

Další informace
Bezpečnost Finančních Prostředků

Bezpečnost vašich finančních prostředků je naší prioritou číslo jedna. Zjistěte si více o našem pojištění u Lloyd's of London.

Další informace
Obchodní infrastruktura

Pokud jde o rychlost provádění vašich obchodních pokynů, nešetříme žádné náklady. Zjistěte si více informací.

Další informace
Novinky společnosti ThinkMarkets

Mějte neustálý přehled díky našim nejnovějším novinkám a oznámením společnosti.

Další informace
Kontaktujte Nás

Náš vícejazyčný tým podpory je tu pro vás v režimu 24/5.

Další informace
O ThinkMarkets

Celosvětová působnost, místní expertiza – zjistěte, co nás odlišuje.

Vytvořit živý účet
search
Založit účet

Střet Zájmů, Nezávislost a Nestrannost

 

Úvod

Pod vedením našeho regulátora a v souladu se Zásadami o Podnikání britského úřadu pro finanční etiku FCA (Financial Conduct Authority), je společnost ThinkMarkets povinna spravedlivě řešit střety zájmů, a to jak mezi společností a jejími klienty, tak i mezi klienty navzájem. Je důležité, aby společnost ThinkMarkets a každý zaměstnanec (nebo dodavatel), který jedná jménem společnosti, zabránil situaci, která by mohla vést ke vzniku střetu zájmů mezi ThinkMarkets a jejími klienty nebo mezi samotnými klienty.
 

Stáhnout Zásady o Střetu Zájmů


ThinkMarkets se zavazuje zacházet se svými klienty spravedlivě a nikdy se vědomě nepostaví do pozice, kde by jí její vlastní zájmy nebo povinnost vůči jiné straně zabránily v plnění své povinnosti vůči klientovi.

Pokud má společnost ThinkMarkets vztah s některým ze svých klientů, který způsobí střet zájmů, nebude za tohoto klienta vědomě jednat, aniž by podnikla přiměřené kroky k zajištění spravedlivého zacházení s tímto klientem. Je důležité vyhnout se nejen skutečným ale i potenciálním střetům zájmů. V případě, že dojde ke střetu zájmů nebo pokud si nejste jisti, zda určitá situace vedla ke vzniku střetu zájmů, kontaktujte Vedoucího Compliance (Head of Compliance). Vedoucí Compliance také vede registr o střetu zájmů.

Zásady jsou navrženy tak, aby byly zřejmé a pochopitelné, nicméně v případě, kdy nejsou okolnosti pokryty těmito zásadami, požádejte o radu Vedoucího Compliance. Tyto zásady byly připraveny pro dodržování pravidel a regulací příslušných orgánů a  nejsou určeny k vytvoření práv ani povinností třetích stran, které by dosud neexistovaly, kdyby tyto zásady nebyly zpřístupněny nebo nebyly součástí žádného kontraktu mezi společností ThinkMarkets a jejím klientem.

 

Správa Střetů Zájmů

Je nezbytné, aby se se střety zájmů, kterým nelze zabránit, zacházelo správně a citlivě, a to jak v souladu s regulačními pravidly a našimi širšími povinnostmi vůči našim klientům, tak aby nedošlo k poškození integrity našich služeb.

Střet zájmů může mít mnoho podob. Mohou vzniknout v případě nesouladu mezi zájmy jedné strany na dohodě a jinou stranou. Ve vztahu k činnostem, které vedeme, může dojít k následujícím střetům zájmů:

 • Mezi zájmy společností ThinkMarkets a zájmy jejího klienta

 • Mezi klienty navzájem

 • Mezi ředitelem, manažerem nebo zaměstnancem a klientem
   

Indentifikace Střetu Zájmů

Ke střetům zájmů může dojít kdykoliv. Mohou vzniknout na počátku vztahu s klientem a také kdykoliv v průběhu vztahu. Všichni ředitelé a zaměstnanci jsou  nepřetržitě zodpovědní upozornit na potenciální střetů zájmů a zajistit, že tyto střety budou náležitě eskalovány.

Konflikty mohou vzniknout, když společnost ThinkMarkets nebo příslušná osoba nebo osoba přímo nebo nepřímo spojená s přístupem k Systems and Controls (“SYSC”) společnosti, nebo pravomoci diktovat zásady společnosti:

 • Může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;

 • Má odlišný zájem na výsledku služby poskytnuté klientovi nebo na výsledku zprostředkovaného obchodu pro klienta od zájmu tohoto klienta;

 • Má finanční nebo jinou motivaci upřednostnit zájem klienta nebo skupinu klientů před zájmy jiného klienta;

 • Podniká ve stejném oboru jako klient; nebo

 • Dostává nebo dostane od jiné osoby, než je klient, pobídku v souvislosti se službou poskytnuté klientovi ve formě peněz, zboží nebo služeb, a tato pobídka nepředstavuje obvyklou provizi nebo poplatek za poskytovanou službu.
   

Oznámení Klienta o Střetu Zájmů

Vedoucí Compliance je hlavním koordinačním bodem v jednání o střetech zájmů. Proto, jakýkoliv skutečný nebo potenciální střet zájmů, který vznikne na počátku vztahu s klientem nebo v jiné době, musí být oznámen Vedoucímu Compliance. Následující informace musí být poskytnuty v souvislosti s takovým konfliktem:

 • Jména klientů a/nebo údaje účtu;

 • Povaha střetu zájmů;

 • Zda se jedná o skutečný či potenciální třet zájmů; a

 • Identifikace osob společnosti, proti kterým je konflikt namířen, a jména osob společnosti, které jsou nejvhodnější k vyřešení střetu zájmů.
   

Řízení Střetu(ů) Zájmů

Po přijetí Oznámení o Střetu Zájmů Vedoucí Compliance:

a)    Zanese střet zájmů do Registru o Střetu Zájmů.
b)    Posoudí střet zájmů a určí, zda se jedná o:

 1. Vnímaný nežli skutečný střet zájmů, který nevyžaduje žádný další zásah;

 2. Střet zájmů, který nemá pro společnost obchodní důsledky a může být vyřešen Vedoucím Compliance; nebo

 3. Složitější a obchodně citlivý střet zájmů, který bude řešený Správní Radou.

   

Oznámení Střetu Zájmů Klientovi

Pokud společnost ThinkMarkets identifikovala vztah nebo zájem o transakci, která by mohla vést ke střetu zájmů se zájmy jejích klientů, informuje o tom klienta předtím než za něho bude jednat. Oznámení by mělo být jasné a stručné a obsahovat dostatek podrobností, aby klient mohl učinit informované rozhodnutí o tom, jak může střet zájmů ovlivnit jemu poskytovanou službu. ThinkMarkets  neprovede žádnou transakci s klientem nebo pro klienta, pokud existuje důvod se domnívat, že klient vznesl námitky proti střetu zájmů.

Zveřejnění střetu zájmů nezbavuje společnost ThinkMarkets od povinnosti zachovat a provozovat efektivní organizační a administrativní opatření. Zatímco zveřejnění konkrétních střetů zájmů je požadavek, nadměrné spoléhání se na zveřejňování střetů zájmů bez přiměřené úvahy o způsobu, jakým je lze vhodně řešit, není dovoleno a nebude tolerováno.

 

Zásady o Nezávislosti

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady nezávislosti společnosti ThinkMarkets. Zásady nezávislosti společnosti ThinkMarkets uvádí, že při jednání s klientem, musí zaměstnanci ignorovat jakýkoli firemní či osobní vztah, dohodu nebo zájem, který by mohl ovlivnit poskytnuté informace nebo kroky uskutečněné jménem klienta v souvislosti s transakcí nebo službou. Při poskytování informací nebo při podniknutí kroků jménem konkrétního klienta musí zaměstnanci věnovat patřičný ohled na zájmy klienta a měli by ignorovat zájmy jiné strany.

 

Odmítnutí Jednat za Klienta

Pokud společnost ThinkMarkets rozhodne, že střet zájmů nemůže být efektivně řešen oznámením o střetu zájmů klientovi nebo na základě zásad o nezávislosti, odmítne za klienta jednat. Bude to rozhodnutí Senior Managementu.

 

Oznámení Vnějších Obchodních Zájmů

Vnějším obchodním zájmem je jakákoliv činnost, která není činností společnosti ThinkMarkets. To zahrnuje, být zaměstnaný jinou osobou nebo pracovat jako ředitel, partner nebo poradce, nebo jste obdržel odškodnění od jiné organizace (včetně rodinného podniku). Také zahrnuje veškeré poplakty za pracovní produkt, jako je článek nebo řeč, nebo pozici, která byla vykonána na žádost nebo jako součást Vaší funkce ve společnosti ThinkMarkets. Také zahrnuje občanské činnosti, jako je účast na zvolených nebo jmenovaných politických funkcích, stejně jako další podniky Společenství, a funkce ředitele, zaměstnance nebo poradce neziskové organizace.

Všichni zaměstnanci (včetně členů Správní rady) musí písemně oznámit Vedoucímu Compliance všechny externí ředitelsví, partnerství nebo podobné zájmy ve společnostech před zahájením pracovního poměru nebo při přijetí takového jmenování a poté každoročně vyplněním formuláře o Prohlášení Zaměstnance. Součástí každoročního hodnocení kvality a shody bude Vedoucí Compliance provádět příslušné kontroly jakýchkoli oznámení. Oznámení musí být učiněno písemně a musí obsahovat následující informace:

 • Navrhované datum jmenování;

 • Doba jmenování, pokud je známa;

 • Stručné shrnutí odpovědnosti; a

 • Jakékoli další důležité informace týkající se jmenování, které by mohly ovlivnit Vaši obchodní funkci ve společnosti ThinkMarkets.

Odpověď bude poskytnuta během sedmi dnů od oznámení.  CEO nebo Předseda musí tuto odpověď podepsat. Odpověď o oznámení s podrobnostmi, zda oznámení bylo ‘schváleno’ nebo ‘zamítnuto’, musí být uchována v zaměstnanecké složce.

 

Odpovědnost za Zjišťování a Řízení Střetu Zájmů

Vedoucí Compliance je odpovědný za zjišťování a řešení střetu zájmů vyplývající z činností ve společnosti ThinkMarkets. Pro řešení střetu zájmů budou brány v úvahu následující možnosti:

 • Oznámení o potenciálním střetu zájmů;

 • Zásady nezávislosti a odděleného dohledu nad zaměstnanci;

 • Odstranění nepatřičného vlivu;

 • Jasné rozdělení odpovědnosti jednotlivcům; a

 • Odmítnutí jednat za jednu stranu.  

Výbory pro kontrolu rizika a compliance se pravidelně scházejí, aby projednaly zásady a přezkoumaly změny v operacích nebo ve společnosti, které by mohly vést k případným střetům zájmů. Vedoucí Compliance uchovává záznamy o zjištěných střetech zájmů a podniknutých krocích, které budou přezkoumány nejméně jednou ročně Správní radou. Správní rada má konečnou odpovědnost za zjištění a řešení střetů zájmů.

 

Chinese Walls (Pravidla Čínské Zdi)

Compliance zavedla postupy k předcházení nebo kontrole výměny informací mezi příslušnými osobami, které se zabývají činnostmi s rizikem vzniku střetu zájmů, kde výměna těchto informací může poškodit zájmy jednoho nebo více klientů.

 

Nevhodná Ovlivnění

Compliance bude sledovat a bránit jakékoli osobě, které neoprávněně ovlivňuje způsob, kterým příslušná osoba provádí služby nebo činnosti.

 

Monitorování Střetů Zájmů

Registr Střetů Zájmů je udržován oddělením Compliance a posuzován jako samostatné téma Správní radou, když je jí MI (management information) předkládána v Monitorování Střetu Zájmů a měsíčních zprávách TCF (treating customers fairly).

 

Pobídky

Pobídky jsou zahrnuty v Zásadách o Darech a Zábavě společnosti ThinkMarkets. Jakýkoliv střet zájmů bude identifikován a postoupen Vedoucímu Compliance.

 

Personal Account Dealing

Personal Account Dealing (“PAD”) je zahrnut v Zásadách o PAD společnosti ThinkMarkets. Jakýkoliv střet zájmů bude identifikován a postoupen Vedoucímu Compliance.

 

Oddělení Funkcí

ThinkMarkets provozuje zásady o ‘Oddělení Funkcí’ s plným dohledem, který poskytuje podrobný Monitorovací Compliance Program. Zaměstnanci proto nemohou být souběžně nebo následně zapojeni v činnostech, kdy by takové zapojení mohlo narušit řádnou správu střetu zájmů.

Back to top