Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Προδιαγραφές συμβολαίων

Ανατρέξτε στις περιεκτικές προδιαγραφές των συμβολαίων και αποφασίστε ποια προϊόντα θέλετε να προσθέσετε στο χαρτοφυλάκιο σας.

 
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση* 
(για ιδιώτες traders)
EUR/USD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.0 30:1
USD/JPY 100 000 0.01 50 100 0.01 0.001 0.4 0.0 30:1
GBP/USD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.0 30:1
USD/CHF 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.0 30:1
AUD/CAD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.0 20:1
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
Πολιτική Margin Call:
Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες 
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση
AUD/CHF 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
AUD/JPY 100 000 0.01 50 100 0.01 0.001 0.4 0.0 20:1
AUD/NZD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
AUD/USD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.0 20:1
CAD/CHF 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση
CAD/JPY 100 000 0.01 50 100 0.01 0.001 0.4 0.1 30:1
CHF/JPY 100 000 0.01 50 100 0.01 0.001 0.4 0.1 30:1
EUR/AUD 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.0 20:1
EUR/CAD 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.0 30:1
EUR/CHF 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.0 30:1
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση
EUR/GBP 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.0 30:1
EUR/JPY 100 000 0.01 50 100 0.01 0.001 0.4 0.0 30:1
EUR/NOK 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
EUR/NZD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
GBP/AUD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση
GBP/CAD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.0001 0.4 0.1 30:1
GBP/CHF 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.0001 0.4 0.1 30:1
GBP/JPY 100 000 0.01 50 100 0.001 0.001 0.4 0.0 30:1
GBP/NZD 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.1 20:1
NZD/CAD 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.1 20:1
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση
NZD/CHF 100 000 0.01 50 100 0.00001 0.00001 0.4 0.1 20:1
NZD/JPY 100 000 0.01 50 100 0.01 0.001 0.4 0.1 20:1
NZD/USD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
USD/CAD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.0 30:1
USD/CNH 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 4.9 0.1 20:1**
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
**Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 100:1

Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Μέγεθος Lot Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής
(ThinkZero)
Βήμα Pip Ελάχιστο βήμα Ελαχ. spread (Standard) Ελαχ. spread (ThinkZero) Μεγ. Μόχλευση
USD/NOK 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
USD/SGD 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1
USD/TRY 100 000 0.01 10 10 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1**
EUR/TRY 100 000 0.01 10 10 0.0001 0.00001 0.4 0.1 20:1**
USD/MXN 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 5 3 20:1
USD/ZAR 100 000 0.01 50 100 0.0001 0.00001 70 40 20:1***
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 500:1
**Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 100:1
***Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 250:1


Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Ticker Νόμισμα Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγεθος συμβολαίου Βήμα Βήμα αξία Μόχλευση* 
(για ιδιώτες traders)
Target spread Ώρες Διαπραγμάτευσης (GMT +2)
ASX 200 AUS200 AUD 1 100 1 0.01 0.01 AUD 20:1 1 00:50 με 07:30 και
09:10 με 22:00 (καθημερινά)
France CAC 40 FRA40 EUR 1 100 1 0.01 0.01 EUR 20:1 0.9 09:00 με 23:00 (καθημερινά)
German DAX 30 GER30 EUR 1 100 1 0.01 0.01 EUR 20:1
0.7
1.6
5
10:00 με 18:30
09:00 με 10:00
και
18:30 με 23:00
23:00 με 09:00
FTSE100 UK100 GBP 1 100 1 0.01 0.01 GBP 20:1
2
1
4
09:00 με 10:00 και 18:30 με 23:00
10:00 με 18:30
Οποιαδήποτε άλλη ώρα
S&P 500 SPX500 USD 1 100 10 0.01 0.10 USD 20:1 2.9 Δευ 01:00 με Παρ 23:15;
Κλειστό 23:15 με 23:30 και
00:00 με 01:00 (καθημερινά)
Dow Jones Index US30 USD 1 100 1 0.01 0.01 USD 20:1
1.6
2.4
9.8
3.8
16:30 με 23:00
10:00 με 16:30
22:15 με 23:30
και 
00:00 με 01:00
Οποιαδήποτε άλλη ώρα
EuroStoxx 50 ESTX50 EUR 1 100 1 0.01 0.01 EUR 20:1 1 09:00 με 03:00 (καθημερινά)
Nikkei 225 JPN225 JPN 1 100 100 0.01 1 JPY 20:1 7 Δευ 01:00 με Παρ 22:15;
Κλειστό 23:15 με 02:00 (καθημερινά)
Nasdaq NAS100 USD 1 100 1 0.01 0.01 USD 20:1 0.9 Δευ 01:00 με Παρ 23:15;
Κλειστό 23:15 με 23:30 και 00:00 με 01:00 (καθημερινά)
South Africa ZAR40 ZAR 1 50 1 0.01 0.01 ZAR 10:1** 25 01:00 με 22:15
Spain 35 SPAIN35 EUR 1 100 1 0.01 0.01 EUR 10:1 0.1 09:00 με 21:00 (καθημερινά)
Hong Kong HS50 HK50 HKD 1 100 1 0.01 0.01 HKD 10:1 4 Δευ 03:15 με Παρ 19:00;
Κλειστό 06:00 με 07:00 και 10:30 με 11:15 (καθημερινά)
China A50 CHINA50 USD 1 100 1 0.01 0.01 USD 10:1 10 03:00 με 10:00 και 
10:40 με 20:00 (καθημερινά)
US Dollar Index USDINDEX USD 1 50 100 0.001 0.1 USD 10:1 3 03:00 με 24:00 (καθημερινά)
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 200:1
**Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 100:1

Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call  για λεπτομέρειες
Οι αναπροσαρμογές εφαρμόζονται (πιστώνονται ή χρεώνονται) στις ανοιχτές θέσεις κατά την ώρα κλεισίματος της υποκείμενης αγοράς 1 ημέρα πριν την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.
Για να δείτε την πλήρη λίστα με τις ώρες κλεισίματος των τοπικών αγορών, πατήστε εδώ.
****Οι αναπροσαρμογές μερισμάτων θα εμφανίζονται ως ξεχωριστή καταχώριση στο ημερολόγιο καταγραφής δραστηριοτήτων (κατάθεση η ανάληψη) του λογαριασμού συναλλαγών του πελάτη.
Προϊών Ticker Νόμισμα Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Βήμα Βήμα αξία Ελάχιστο spread Μέσο spread Μόχλευση*
(για ιδιώτες traders)
Ώρες Διαπραγμάτευσης (GMT +2)
Πετρέλαιο US Crude WTI USD 1 100 0.01 1 USD 3 6 10:1 Δευ 03:00 - Παρ 24:45
Κλειστό 24:00-03:00
Πετρέλαιο Brent BRENT USD 1 100 0.01 1 USD 2 6 10:1 Δευ 03:00 - Παρ 24:00
Κλειστό 24:00-03:00
Φυσικό Αέριο NGAS USD 1 100 0.001 1 USD 0.02 0.02 10:1 01:00 με 00:00 (καθημερινά)
Πολιτική Margin Call: Το επίπεδο ρευστοποίησης είναι 50%. Παρακαλώ ανατρέξτε στο ThinkMarkets Πολιτική Margin Call   για λεπτομέρειες
Προϊών Ticker Νόμισμα Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μέγιστο μέγεθος συναλλαγής Ελάχιστο spread Μέσο spread Μόχλευση* 
(για ιδιώτες traders)
Χρυσός Zero XAU/USDx USD 0.01 10 0 σέντ 6 σέντ 20:1
Ασήμι Zero XAG/USDx USD 0.01 10 19 σέντ 25 σέντ 10:1
Χρυσός XAU/USD USD 0.01 10 25 σέντ 30 σέντ 20:1
Mini Χρυσός XAU/USD Mini USD 0.01 10 25 σέντ 30 σέντ 20:1
Ασήμι XAG/USD USD 0.01 10 35 σέντ 40 σέντ 10:1
Mini Ασήμι XAG/USD Mini USD 0.01 10 35 σέντ 40 σέντ 10:1
ποιότητας
Χαλκός υψηλής
COPPER USD` 1 25 60 USD 73 USD 10:1
*H μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 400:1
Σημαντική σημείωση: Υπάρχει μια ημερήσια διάλειμμα 1 ώρας 0:00 με 01:00 (GMT+2) ώρα διακομιστή.
Προϊών Ticker Στόχος spread Μόχλευση 
(για ιδιώτες traders)
Βήμα Βήμα αξία Μεγ. μέγεθος συναλλαγής Ώρες Συναλλαγών (GMT+2)
Bitcoin BTC/USD 75 USD 2:1* 0.01 0.01 USD 20 συμβόλαια Δευ 00:00 με Παρ 23:59
Bitcoin Cash BCH/USD 4 USD 2:1* 0.01 0.01 USD 50 συμβόλαια Δευ 00:00 με Παρ 23:59
Ethereum ETH/USD 5 USD 2:1* 0.01 0.01 USD 100 συμβόλαια Δευ 00:00 με Παρ 23:59
Litecoin LTC/USD 0.5 USD 2:1* 0.01 0.01 USD 50 συμβόλαια Δευ 00:00 με Παρ 23:59
Ripple XRP/USD 0.60 USD 2:1* 0.0001 0.0001 USD 5000 συμβόλαια Δευ 00:00 με Παρ 23:59
*Η μέγιστη μόχλευση για επαγγελματίες traders είναι 5:1


MT5 Offering

 
Market Commission Min
US $0.02 $8
Europe (EU) 0.10 % €8
UK 0.10 % £8
South Africa 0.20 % R100
Australia 0.08 % $7

 
Found results: {{tableCtrl.model.data.entries.length}} Sorted by: {{tmSort.propertyLabel}} Country: {{tableCtrl.filters.country}} Currency: {{tableCtrl.filters.currency}} Clear All
{{headingName.value}}
{{entry.name}} {{entry.ric}} {{entry.currency}} {{entry.description}} {{entry.country}} {{entry.leverage}}% {{entry.leveragePro}}% {{entry.tradingHours}} {{entry.limit}}


MT4 Offering

 
Αγορές Μέγεθος συμβολαίου Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής Μόχλευση 
(Για ιδιώτες & επαγγελματίες)
Spread Νόμισμα Αξία βήματος Ώρες Συναλλαγών (GMT+2)
Μετοχές UK 100 μετοχές 1 CFD 5:1 μεταβλητό GBP 0.01 11:00 με 19:30
Μετοχές EU 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό EUR 0.01 11:00 με 19:30
Μετοχές US 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό USD 0.01 16:30 με 23:00
Μετοχές CH 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό CHF 0.01 10:00 με 18:30
Μετοχές GR 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό EUR 0.0001 11:30 με 18:00
Μετοχές SE 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό SEK 0.01 10:00 με 18:25
Μετοχές PL 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό PLN 0.01 10:00 με 17:50
Μετοχές AU 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό AUD 0.01 03:05 με 08:55
Μετοχές HK 100 μετοχές 1 CFD 5:1 μεταβλητό HKD HKD 1 04:30 με 11:00
Μετοχές SA 1 μετοχή 1 CFD 5:1 μεταβλητό ZAR 0.001 10:00 με 18:00
*Τα μερίσματα μετοχών καταβάλλονται στις 21:00 GMT ως αύξηση/μείωση στο επιτόκιο swap για κάθε μετοχή 1 μέρα πριν την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.
Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια μετοχών.
Προϊών Αξία ενός συμβολαίου
(ανά πόντο)
Ελάχιστο spread Ποσοστό margin Μήνες Συμβολαίων Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης Ώρες συναλλαγών (GMT+2)
Πλατίνα 10 USD 2 πόντους 10% Μαρ, Απρ, Μαι, Ιουλ, Οκτ, Ιαν Την 4η Παρασκευή του προηγούμενου μήνα 01:00 με 00:00 (καθημερινά)
Καφέ Robusta 2 USD 4 πόντους 10% Ιαν, Μαρ, Μαι, Ιουλ, Σεπ, Νοε 4 ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα παράδοσης 11:00 με 19:30 (καθημερινά)
Σιτάρι (US) 25 USD 1 πόντο 10% Μαρ, Μαι, Ιουλ, Σεπ, Δεκ Την 2η Παρασκευή (ή προηγούμενη εργάσιμη )
του τρέχοντος μήνα
03:00 με 15:45 και
16:30 με 21:20 (καθημερινά)
Καλαμπόκι (US) 25 USD 1 πόντο 10% Μαρ, Μαι, Ιουλ, Σεπ, Δεκ Την 2η Παρασκευή (ή προηγούμενη εργάσιμη )
του τρέχοντος μήνα
03:00 με 15:45 και
16:30 με 21:20 (καθημερινά)
Βαμβάκι (US) 2.5 USD 15 πόντους 10% Μαρ, Μαι, Οκτ, Ιουλ, Δεκ Την 2η Παρασκευή (ή προηγούμενη εργάσιμη )
του τρέχοντος μήνα
04:00 με 21:20 (καθιμερινά)
Soybean (US) 25 USD 1 πόντο 10% Ιαν, Μαρ, Μαι, Ιουλ, Αυγ, Σεπ, Νοε Την 2η Παρασκευή (ή προηγούμενη εργάσιμη )
του τρέχοντος μήνα
03:00 με 15:45 και
16:30 με 21:20 (καθημερινά)
Κακάο (US) 5 USD 8 πόντους 10% Μαρ, Μαι, Ιουλ, Σεπ, Δεκ Την 2η Παρασκευή (ή προηγούμενη εργάσιμη )
του τρέχοντος μήνατου προηγούμενου μήνα
11:40 με 20:30 (καθημερινά)
 
Back to top