Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Πως να κάνετε συναλλαγές σε Δείκτες

Μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά των δεικτών.

 

Κατανοήστε τις συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών.

Οι δείκτες βασίζονται είτε στις χώρες είτε στους κλάδους και χρησιμεύουν ως εξαιρετικοί δείκτες για το αίσθημα που επικρατούν στις αγορές. Επειδή, ωστόσο, στις μέρες μας οι τοπικές οικονομίες είναι πολύ αλληλένδετες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι δείκτες τείνουν να είναι πολύ συσχετισμένοι.

Η συσχέτιση μεταξύ των παγκόσμιων οικονομικών γεγονότων και των προτύπων τιμών των μεγάλων δεικτών αποτελεί βασική κατανόηση για τους traders που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συναρπαστικές αγορές δεικτών. Μπορεί, για παράδειγμα, να μάθετε πού διαπραγματεύεται το DAX και αν αυτό ανοίγει χαμηλότερα ή με ένα διογκούμενο άνοιγμα, αλλά τι σημαίνει αυτό για εσάς ως trader και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που βρίσκονται πίσω από τους αριθμούς;
.

Πώς να ανιχνεύσετε τους δείκτες των αγορών

Η πιο σημαντική πληροφορία σχετικά με τους δείκτες, που συχνά παρέχεται με την τρέχουσα τιμή τους, είναι η καθημερινή αλλαγή (ποσοστιαία) και ο αριθμός μονάδων που έχει μεταβληθεί πάνω ή κάτω από το άνοιγμα της αγοράς.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον DAX. Αν νομίζετε ότι οι οικονομικές προοπτικές για τη Γερμανία είναι θετικές, θα αγοράζετε DAX CFDs με την προσδοκία ότι οι εταιρείες στη Γερμανία θα τραβήξουν την τιμή του δείκτη.  

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κάποιες φορές οι δείκτες μπορεί να ανεβαίνουν όχι ως αποτέλεσμα της πραγματικής οικονομική ανάπτυξης, αλλά απλά λόγου της αυξημένης επενδυτικής όρεξης που υπάρχει σε κάποια προϊόντα, όπως οι μετοχές. Αυτή η απόκλιση, ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα και η διόρθωση στις τιμές συνήθως θα επακολουθήσουν. Οι traders συχνά συγκρίνουν την επίδοση των δεικτών από διάφορες περιφέρειες ώστε να εντοπίσουν και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες. Ας δούμε πώς λειτουργούν στην πράξη συγκρίνοντας τον DAX και τον S&P500.
 

Είστε έτοιμοι να κάνετε συναλλαγές σε δείκτες live;Ανοίξτε λογαριασμό

Συσχέτιση μεταξύ DAX & S&P500

Ο δείκτης S & P500 θεωρείται πολύτιμο βαρόμετρο της αμερικανικής αγοράς μετοχών και ακολουθείται ως δείκτης για τη δύναμη των μεγάλων βιομηχανιών που εκπροσωπούνται σε αυτόν. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το DAX αντικατοπτρίζει την απόδοση της γερμανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο κύριων δεικτών. Όταν οι DAX και S & P500 δεν κινούνται αλληλοδιαδόχως, αυτό συχνά θεωρείται ως ανωμαλία τιμών, και συχνά μια ευκαιρία συναλλαγών.
 

DAX - S&P500 συσχέτιση τιμών
Η διαφορά μεταξύ DAX & S&P500

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι αγορές θα κινηθούν σε περίπτωση ανωμαλίας τιμών, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε δείκτη και την περιοχή και τις βιομηχανίες που αντιπροσωπεύει.
 

  1. Εταιρίες που τις συνθέτουν

Η οικονομία των ΗΠΑ είναι μια οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον καταναλωτή, με το S&P500 να αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πληροφορικής, των οικονομικών και της υγειονομικής περίθαλψης. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, είναι μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές, με μια μικρή μόνο βιομηχανία τεχνολογίας. Στην περίπτωση του DAX, πρόκειται για χημικές βιομηχανίες που έχουν την υψηλότερη στάθμιση.

 
  1. Δείκτης συνολικής απόδοσης έναντι δείκτη τιμής-απόδοσης

Οι δείκτες συνολικής απόδοσης μετράνε τη δύναμη των εταιρειών που το αποτελούν, υποθέτοντας ότι όλα τα μερίσματα επανεπενδύονται. Ο DAX, για παράδειγμα, είναι δείκτης συνολικής απόδοσης. Σε αντίθεση με αυτό, το S&P500 είναι δείκτης τιμής-επιστροφής, που σημαίνει ότι τα μερίσματα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της απόδοσης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που βοηθά το DAX να πιέσει υψηλότερα σε σύγκριση με τους δείκτες μη συνολικής απόδοσης.

Όταν οι τιμές των δεικτών αποκλίνουν, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους παραπάνω παράγοντες πριν αποφασίσετε ποια πλευρά της αγοράς θα διαπραγματευτείτε. Ο πιο δημοφιλής τρόπος για συναλλαγές επί δεικτών είναι μέσω CFDs, επίσης γνωστών ως Συμβάσεις επί Διαφορών. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία επιτρέπουν στους traders να κερδοσκοπούν είτε από την άνοδο είτε από την πτώση της τιμής, ανοίγοντας θέση αγοράς (buy) εάν πιστεύετε ότι η τιμή του δείκτη θα αυξηθεί ή θέση πώλησης (sell) εάν πιστεύετε ότι ο δείκτης θα πέσει.

Παραδείγματα συναλλαγών σε δείκτες

Θέση αγοράς στον DAX

Ας υποθέσουμε ότι ο DAX διαπραγματεύεται τώρα στα 12,427.20. Η έρευνά σας δείχνει ότι το συναίσθημα της αγοράς είναι θετικό προς τον DAX και οι τεχνικοί δείκτες σας δίνουν ένα σήμα εισόδου. Αποφασίζεται να αγοράσετε 1 Lot. Η θέση αυτή ισούται με €1 κέρδος ή απώλεια για κάθε κίνηση στον πόντο της τιμής.

Δύο μέρες μετά, ο DAX πήγε υψηλότερα και τώρα διαπραγματεύεται στα 13,120.20. Το κέρδος σας υπολογίζεται αφαιρώντας την τιμή ανοίγματος με την τιμή κλεισίματος: (13,120.20 - 12,127.20) x €1 = € 693.
 
Παρατηρείστε ότι στo παραπάνω παράδειγμα το κέρδος ή ζημιά υπλολογίζεται στον νόμισμα της περιφέρειας όπου ακολουθεί ο δείκτης. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε πώς αυτό μεταφράζεται στο νόμισμα του λογαριασμού συναλλαγών σας. Στην ThinkMarkets, τα κέρδη και οι ζημίες μετατρέπονται αυτόματα στο νόμισμά σας σε πραγματικό χρόνο με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.
 

 


Back to top