Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Θεμελιώδης ανάλυση

Η Θεμελιώδης ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει την αξία μιας εταιρείας, αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία από την ετήσια έκθεση και τη χρήση άλλων ποιοτικών στοιχείων για την εταιρεία και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. 
 

 

Θεμελιώδης ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών

Η Θεμελιώδης ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει την αξία μιας εταιρείας, αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία από την ετήσια έκθεση και τη χρήση άλλων ποιοτικών στοιχείων για την εταιρεία και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.

Αυτή η αξία είναι συχνά γνωστή ως εσωτερική αξία;. Η Θεμελιώδης ανάλυση υποθέτει πως σε βάθος χρόνου, η τιμή μιας μετοχής θα αντανακλά την εσωτερική αξία της εταιρίας. Η Θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει την οικονομία στο σύνολο της; την έρευνα σε ένα κλάδο, ή ενός συγκεκριμένου οργανισμού. Ο συνδυασμός δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε αν μία μετοχή είναι υπερεκτιμημένη ή υποτιμημένη και ίσως σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την πιθανή μελλοντική αξία της μετοχής.
 
Ποσοτική θεμελιώδης ανάλυση
Η ποσοτική ανάλυση αναφέρεται στην χρήση μαθηματικών εξισώσεων με σκοπό την ανάλυση των αγορών και των επενδύσεων. Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιούν διαφορετικές μαθηματικές μεθόδους, όπως πιθανότητες, θεωρία παιγνίων, στατιστική και λογισμούς.Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, ο στόχος είναι να αναπτύξει ένα μαθηματικό μοντέλο που θα αναπαράγει τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα του πραγματικού κόσμου.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων χρησιμοποιούν την ποσοτική ανάλυση για περιορίσουν το ρίσκο και να μεγεθύνουν τα κέρδη τους σε μεγάλα χαρτοφυλάκια. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν την ποσοτική ανάλυση για να καθορίσουν την καλύτερη στιγμή για να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές, δικαιώματα ή εμπορεύματα. Άλλοι επενδυτές ίσως ψάξουν για υποτιμημένες μετοχές για να αγοράσουν και να κρατήσουν.

Παραδείγματα της ποσοτικής ανάλυσης είναι οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της καθαρής τρέχουσας αξίας, τα νεκρά σημεία, τα κέρδη ανά μετοχή και χρέος προς ίδια κεφάλαια.Οι συναλλαγές με αλγόριθμους και το στρες τεστ του χαρτοφυλακίου μπορούν επίσης να αναλογιστούν επίσης ως τύποι ποσοτικής ανάλυσης. Ενώ η ποσοτική ανάλυση μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για λήψη επενδυτικών αποφάσεων, οι επενδυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την ποσοτική ανάλυση για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις συνδυάζοντας την προσωπική τους εμπειρία.

Ποιοτική θεμελιώδης ανάλυση
Η Ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιεί υποκειμενική κρίση η οποία περιγράφει την μη-μαθηματική μελέτη που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων για να κάνουν επενδύσεις και να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις. Η Ποιοτική ανάλυση μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να τελειοποιηθεί , καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν στην υποκειμενική εκτίμηση πως η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και οι επιχειρηματικές δεξιότητες της διοίκησης της εταιρείας είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρίνουμε κατά πόσο ή όχι μια εταιρεία είναι μια καλή επένδυση.

Η ποιοτική ανάλυση περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση των εργαζομένων της εταιρίας προκειμένου να αξιολογήσει τον ενθουσιασμό τους – ρωτώντας τους πως είναι να δουλεύουν για την εταιρία και παρατηρούν αν η δημόσια εικόνα της εταιρίας είναι αγαπητή. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαζί την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση στις συναλλαγές τους, όπου σκοπός είναι η ποιοτική ανάλυση να ελέγχει τα νούμερα που προκύπτουν από την ποσοτική ανάλυση.

Back to top