Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά

Με την κατανόηση των συμμετεχόντων της αγοράς θα εκτιμήσετε καλύτερα γιατί και το πώς οι τιμές μπορεί να επηρεαστούν από τα γεγονότα.

 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά

BΜε την κατανόηση των συμμετεχόντων της αγοράς θα εκτιμήσετε καλύτερα γιατί και το πώς οι τιμές μπορεί να επηρεαστούν από τα γεγονότα. Επίσης θα έχετε την γνώση ότι πάντα θα υπάρχουν αγοραστές οι πωλητές στα νομίσματα, ασχέτως της τιμής που διαπραγματευεται ( σε αντίθεση με μια μεμονωμένη μετοχή, όπως πχ. Enron).

Market participants

Διατραπεζική αγορά (Interbank)

  • Η διατραπεζική αγορά αποτελείται από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες και Χρηματιστηριακών,που αντιπροσωπεύει περίπου το 40-50% του συνόλου των συναλλαγών σε FX, είναι σταθερά στην κορυφή της λίστας.

  • Ως οι σημαντικότεροι, απολαμβάνουν ελάχιστα spread λόγο του μεγάλου όγκου συναλλαγων.

Εθνικές κεντρικές τράπεζες

  • Προσπαθούν να ελέγχουν την προσφορά χρήματος, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, χρησιμοποιώντας σημαντικά αποθέματα συναλλάγματος για να σταθεροποιήσουν την εγχώρια αγορά..

  • Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην αγορά των FX.

Εταιρίες Διαχείρισης Επενδύσεων

  • Αυτές είναι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται συνήθως μεγάλους λογαριασμούς για λογαριασμό των πελατών τους. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής επενδύσεων που έχει ένα διεθνή χαρτοφυλάκιο μετοχών, χρειάζεται να αγοράζει και να πουλήσει διάφορα ζεύγη ισοτιμιών για να πληρώσει για τις αγορές στις ξένες αγορές.

  • Έτσι, αυτές οι εταιρίες, συμμετέχουν για κερδοσκοπικούς λόγους και διαχειρίζονται τα λεφτά των πελατών τους για να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Μικροί traders

  • Οι μικροί traders συναλλάσσονται έμμεσα μεσώ broker η τραπεζών. Δεν αναμένουν να λάβουν τη φυσική παράδοση του κάθε νομίσματος και θεωρείται ότι είναι μια καθαρά κερδοσκοπική αγορά.

Μη-Τραπεζικές εταιρίες FX

  • Οι μεσίτες FX προσφέρουν πληρωμές σε ξένα νομίσματα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι ότι δεν προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών για κερδοσκοπικούς σκοπούς, καθώς οι πελάτες τους αναμένουν να αποκτήσουν τη φυσική παράδοση σε τραπεζικό λογαριασμό.

  • Το ενδιαφέρον σημείο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι όσο πιο ψηλά στη λίστα είσαι, τόσο μικρότερα είναι τα spread! Δεδομένου ότι η ThinkMarket είναι ένας broker Non-Dealing-Desk, μπορεί να σας πρόσβαση στην διατραπεζική τιμή, και να σας παρέχει διατραπεζικά spreads.

Back to top