Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

MetaTrader 4 Tips and Tricks

Free guides to help you get started with trading and market analysis.

Εγγραφείτε Τώρα

Όνομα:*
Χώρα:*
Επώνυνο:*
Αριθμός τηλεφώνου:*
Email:*

* Γνωστοποιώ ότι έχω λάβει και διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της TF Global Markets.

Αποποίηση ευθυνών: Οι οδηγίες για συναλλαγές που παρέχονται δεν περιέχουν και δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχουν οποιαδήποτε προσωπικές επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν εγγυούνται καλύτερη απόδοση συναλλαγών στο live λογαριασμό σας. Μπορείτε να χάσετε πολύ περισσότερα από την αρχική σας επένδυση από τις συναλλαγές σας σε ένα live λογαριασμό.

Learn MetaTrader 4 Inside and Out

The industry standard MetaTrader 4 platform has truly robust functionality, starting with basic order placement going all the way up to complex forms of system trading and trade copying. In this guide, ThinkMarkets analyst Matt Simpson shares some of his tips and tricks for getting the most out of the MT4 platform.

The main points discussed in this guide are as follows:

 • How to customize the layout of the MT4 platform
 • Keyboard shortcuts that will save you time
 • How to quickly implement simple modifications to the platform
 • Creating an indicators favorite list to utilize just the indicators you
 • Building a trading checklist within MT4
 • Creating an "indicator of an indicator" and other forms of advanced indicator usage
 • Optimizing your cross-timeframe analysis
 • Tips to help you scale in an out of positions
 • Using automated trailing stops
 • Setting alerts
 • View and export your historical trade analysis

Mastering MT4 is no substitute for developing robust analysis, but understanding its finer points can help you execute the strategy you have precisely and efficiently.

Complete the form on this page to download the MT4 Guide as well as all the other guides from ThinkMarkets. Enjoy a free preview of the Table of Contents below.

 • View Table of Contents
  Customisation 3
       Windows Layout 3
       Customising Charts 4
       Setting a Default Chart 4
       Customising Toolbars 5
  Workflow 7
       Using Shortcuts 7
       Portfolio Management 8
       Quickly Find a Symbol Within the Market-Watch 8
       Have Complete Control of All of Your Markets 8
       Using Hotkeys 9
       Access Your New MT4 Setup From Any Internet Computer 9
       Simple Modification of Indicators 10
       Modifying the Indicator 10
       Favourite Indicators List 11
       Trading Checklist Within MT4 11
  Charting Tips 12
       Layering Indicators 12
       Indicator of an Indicator 12
       Multi-Time Frame Objects 13
       Analyse Faster and More Efficiently 13
  Trading 14
       Scaling In 14
       Scaling Out 14
       Trailing Stops 15
       Alerts 15
       1-Click Trading with Drag N' Drop Stops 16
  Trade Analysis 17
       View Historical Trades on Your Charts 17
       Exporting Trading History 17
MetaTrader 4 Tips and Tricks
Back to top