Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Στηρίξεις και αντιστάσεις

Ο εντοπισμός επιπέδων στηρίξεων και αντιστάσεων σε ένα γράφημα είναι μία τεχνική που μπορεί να ωφελήσει τις συναλλαγές σας. Ουσιαστικά, οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε περιοχές για αγορά ή πώληση.

 
Support and resistance

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές μέσα στις οποίες κινείται η τιμή. Το χαμηλότερο σημείο που φτάνει είναι γνωστό ως στήριξη, ενώ το υψηλό που φτάνει και μετά αναπηδά προς τα πίσω είναι γνωστό ως αντίσταση. Αν η τιμή πηγαίνει προς την περιοχή της στήριξης και αποτυγχάνει να την διασπάσει τότε αυτό το σημείο θεωρείται έγκυρη περιοχή στήριξης. Για να έχετε έγκυρα επίπεδα στήριξης και αντίστασης θα πρέπει η τιμή να έχει βρεθεί κοντά σε αυτά τουλάχιστον δύο φορές.

 

Support and resistanceΤα επίπεδα στήριξης και αντίστασης δεν είναι συγκεκριμένα νούμερα;τα επίπεδα μπορεί να σπάσουν , όταν η αγορά τεστάρει τα επίπεδα. Αν χρησιμοποιείτε γράφημα με ιαπωνικά κηροπήγια, μπορείτε να βρείτε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης παρατηρώντας τα φιτίλια των κηροπηγίων.

 

Μπορείτε να παρατηρήσετε πως τα φιτίλια των κεριών τεστάρουν τα επίπεδα στηρίξεων και αντιστάσεων, και υπάρχουν φορές που όταν τα φιτίλια ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα, στο τέλος κλείνουν πάνω από την στήριξη ή κάτω από την αντίσταση.
Υπάρχουν φορές που η τιμή δεν διασπά τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, αλλά απλά αντιστρέφει την κίνηση της. Στο παραπάνω διάγραμμα, βλέπουμε την τιμή να σπάει και να κλείνει πάνω από το επίπεδο αντίστασης. Η τιμή στη συνέχεια αντιστρέφει την κίνηση της και κινείται καθοδικά. Αν αγοράσατε μία θέση βασιζόμενοι στην διάσπαση της αντίστασης τότε πιθανόν η συναλλαγή σας έχει δημιουργήσει ζημιά. Αυτή η κίνηση της τιμής είναι γνωστή ως ψευδή διαφυγή και μπορεί να συμβεί συχνά. Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να βλέπετε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι με τον προσδιορισμό τους ως ζώνες.

Για να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε τις ζώνες στήριξης και αντίστασης είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε γράφημα γραμμής. Για να σχεδιάσετε τις ζώνες σε ένα γράφημα γραμμής χρειάζεται να εντοπίσετε τις περιοχές όπου βλέπετε πολλαπλές κορυφές ή βάσεις.


Support and resistance

Support and resistanceTrend Lines

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι τάσεων – ανοδική τάση, πτωτική τάση και πλάγια τάση (γνωστή ως συσσώρευση). Γενικά, όσο πιο απότομη είναι η τάση, τόσο λιγότερο αξιόπιστη είναι,και είναι πολύ πιθανόν να σπάσει. Τις περισσότερες φορές που η τιμή ακουμπάει την γραμμή τάσης, τόσο πιο έγκυρη είναι η τάση. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει ότι η ανοδική τάση είναι σε εξέλιξη αφού έχουμε αρκετές περιπτώσεις που η τιμή αγγίζει την γραμμή τάσης.Η τάση έχει διασπαστεί κάποιες φορές σε κάποιες διακυμάνσεις της τιμής, αλλά η γενικότερη ανοδική τάση είναι άθικτη και η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται.


Κανάλια

Ένα κανάλι υπάρχει όταν η τιμή κυμαίνεται ανάμεσα σε δύο παράλληλες γραμμές. Η πάνω γραμμή θεωρείται αντίσταση και η κάτω στήριξη. Για να σχηματίσετε ένα κανάλι, απλά σχηματίστε μια γραμμή τάσης όπως συνηθίζετε, και μετά κλωνοποιήστε την και τοποθετήστε την στην άλλη πλευρά που της κίνησης της τιμής.
Για να δημιουργήσετε ένα ανοδικό κανάλι, απλά σχηματίστε μία γραμμή τάσης ενώνοντας δύο χαμηλά και επεκτείνετε την γραμμή. Κλωνοποιήστε την και τοποθετήστε την στην πάνω πλευρά των τιμών δηλαδή στις κορυφές.
Για να δημιουργήσετε ένα πτωτικό κανάλι, απλά σχηματίστε μία γραμμή τάσης ενώνοντας δυο υψηλά και επεκτείνετε την γραμμή. Κλωνοποιήστε την και τοποθετήστε την στην κάτω πλευρά των τιμών δηλαδή στα χαμηλά. Το γράφημα παρακάτω σας δείχνει ένα ανοδικό κανάλι και ένα καθοδικό κανάλι.


Support and resistance
 

Κατά την κατασκευή ενός καναλιού τάσης, και οι δύο γραμμές πρέπει να είναι παράλληλες μεταξύ τους.  Σε ένα ανοδικό κανάλι η γραμμή στήριξης θεωρείται ζώνη αγοράς ενώ η κορυφές του καναλιού ως περιοχές πώλησης. 

Back to top