Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Τεχνική Ανάλυση

Η Τεχνική Ανάλυση είναι η πειθαρχημένη πρόβλεψη της κατεύθυνσης των τιμών μέσα από την μελέτη στοιχείων του παρελθόντος της αγοράς – κατά κύριο λόγο κοιτάζοντας τις τιμή και τον όγκο στο πέρασμα του χρόνου.

 

Η Τεχνική Ανάλυση εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε προϊόν κάνετε συναλλαγές – είτε είναι μετοχές’s , δείκτες, ΣΜΕ ή forex – καθώς οι τιμές επηρεάζονται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης.

Technical Analysis

Ο στόχος της ανάλυσης είναι να προσπαθήσει και να προβλέψει την μελλοντική κίνηση των τιμών, και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα – από ένα λεπτό μέχρι ένα μήνα και όλα τα χρονικά διαστήματα στο μεταξύ.

Ανάλυση Γραφήματος
Technical AnalysisΗ ανάλυση γραφήματος μπορεί να είναι ένας αναπόσπαστος τρόπος συναλλαγών στις αγορές, και ακολουθώντας την τάση μπορεί να είναι μία καλή ένδειξη για το πότε να εισέλθει κάποιος στην αγορά. 
Πάτε μια ανοδική τάση για παράδειγμα – μία υγιής ανοδική τάση έχει μια σειρά από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, όπου και τα δύο δίνουν την δυνατότητα να εισέλθετε στην αγορά  


Technical AnalysisΈνας άλλος δείκτης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να προσδιορίσετε την δύναμη της τάσης είναι ο MACD, ο οποίος είναι δείκτης ορμής και συνδυάζει έναν κινητό μέσο – τον 9 EMA (Exponential Moving Average). Ο MACD σας βοηθάει να ακολουθήσετε τόσο την τάση όσο και την ορμή . 
Ο MACD κάνει διακυμάνσεις πάνω και κάτω από την γραμμή μηδέν καθώς οι ΚΜ συγκλίνουν, διασταυρώνονται και αποκλίνουν. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια διάσπαση της γραμμής σήματος, και αποκλίσεις με σκοπό να λάβετε σήματα.
Αν ο MACD είναι πάνω από τον 9 EMA, η ορμή θα είναι ανοδική και αν ο MACD είναι κάτω από τον 9 EMA, η ορμή είναι πτωτική.

Technical AnalysisΈνας άλλος ταλαντωτής ορμής που μετράει την ταχύτητα και την αλλαγή των κινήσεων των τιμών είναι ο RSI (Relative Strength Index). 
Χρησιμοποιώντας τον RSI, μπορείτε πολύ γρήγορα να εντοπίσετε τις υπεραγορασμένες περιοχές (όταν ο RSI είναι πάνω από το 70) και τις υπερπουλημένες περιοχές (όταν ο RSI είναι κάτω από το 30) στο γράφημα, και πότε είναι οι τιμές έτοιμες να αντιστραφούν.

Ο RSI γίνεται τρομερά χρήσιμος όταν υπάρχει απόκλιση μεταξύ αυτού και της κίνησης των τιμών. Η απόκλιση συμβαίνει όταν η κίνηση των τιμών και ο RSI δεν είναι σε συμφωνία – μόλις το εντοπίσετε αυτό, θα μπορείτε ενδεχομένως να προετοιμαστείτε για να εισέλθετε στην αγορά, ή να βγείτε από αυτήν αν έχετε ήδη ανοιχτή θέση.
 

Back to top