Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Τι είναι το PIP στις συναλλαγές Forex?

Standing for Price Interest Point , το Pip είναι η μικρότερη μεταβολή στις συναλλαγές Forex.

 

Τι είναι το pip?

  • Ένα pip" είναι η μικρότερη αύξηση σε οποιοδήποτε ζεύγος στο Forex.

  • Για ζευγάρια που αναφέρονται σε 3 δεκαδικά ψηφία μια αύξηση pip βασίζεται στο δεύτερο δεκαδικό.

  • Για ζευγάρια που αναφέρονται σε 5 δεκαδικά ψηφία μια αύξηση pip βασίζεται στο τέταρτο δεκαδικό, όπως παρακάτω στο EURUSD.

What is a pip

Παράδειγμα

  • EURUSD: Η κίνηση από 1.362(9)8 στο 1.363(0)8 είναι κίνηση 1 pip

  • Στο USD/JPY, η κίνηση από 104.4(7)1 στο 104.4(8)1 είναι ένα 1 pip

Οπότε πόσο είναι η αξία ενός pip? Αυτό καθορίζεται από το νόμισμα του λογαριασμού σας, το ζεύγος στο οποίο κάνετε συναλλαγή και στο μέγεθος της θέσης που κάνετε συναλλαγή.

Back to top