Δημιουργία λογαριασμού Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Τι είναι το PIP στις συναλλαγές Forex?

Standing for Price Interest Point , το Pip είναι η μικρότερη μεταβολή στις συναλλαγές Forex.

 

Τι είναι το pip?

  • Ένα pip" είναι η μικρότερη αύξηση σε οποιοδήποτε ζεύγος στο Forex.

  • Για ζευγάρια που αναφέρονται σε 3 δεκαδικά ψηφία μια αύξηση pip βασίζεται στο δεύτερο δεκαδικό.

  • Για ζευγάρια που αναφέρονται σε 5 δεκαδικά ψηφία μια αύξηση pip βασίζεται στο τέταρτο δεκαδικό, όπως παρακάτω στο EURUSD.

What is a pip

Παράδειγμα

  • EURUSD: Η κίνηση από 1.362(9)8 στο 1.363(0)8 είναι κίνηση 1 pip

  • Στο USD/JPY, η κίνηση από 104.4(7)1 στο 104.4(8)1 είναι ένα 1 pip

Οπότε πόσο είναι η αξία ενός pip? Αυτό καθορίζεται από το νόμισμα του λογαριασμού σας, το ζεύγος στο οποίο κάνετε συναλλαγή και στο μέγεθος της θέσης που κάνετε συναλλαγή.

Οι απώλειες μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως
όλους τους κινδύνους και αναζητήστε ανεξάρτητες συμβουλές εάν είναι απαραίτητο.

Back to top