Δημιουργία λογαριασμού Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Τοποθετώντας την πρώτη σας συναλλαγή

Με την Trade Interceptor, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε πλήθος από ζεύγη νομισμάτων, δείκτες, ενέργεια και μέταλλα. Εδώ θα δούμε πως θα τοποθετήσετε την πρώτη σας συναλλαγή στην πλατφόρμα.

 

Πώς να κάνετε την πρώτη σας συναλλαγή

 

Έχουμε κάνει το Trade Interceptor όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό γίνεται για την πρώτη σας συναλλαγή, στο προϊόν που επιθυμείτε να κάνετε συναλλαγή απλά πατήστε SELL (εάν πιστεύετε ότι η τιμή θα πέσει) ή BUY (εάν πιστεύετε ότι η τιμή θα ανέβει).

 


Πατώντας είτε το SELL είτε το BUY θα ανοίξει η οθόνη για να γίνει επιβεβαίωσης της εντολής στην τρέχουσα τιμή(Instant Execution) . Για να ορίσετε αναμονή εντολής, πατήστε το Edit/Pending Order και ορίσετε την τιμή (At Price), το μέγεθος συμβολαίου(Quantity), όριο απώλειας (Stop Loss) και επίπεδο που επιθυμείτε ώστε να κατοχυρώσετε τα κέρδη σας (Take Profit). Εφόσον είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις σας, πατήστε “Place Order” ώστε να εκτελεστεί η εντολή.

Παρακολουθήστε την συναλλαγή σας

 

Στο πεδίο Trades μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις ανοιχτές εντολές που έχετε. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορείτε να βλέπετε:

 

 • Ενεργές εντολές (Active) και εντολές σε αναμονή (Pending)

 • Τα προϊόντα στα οποία έχετε θέση

 • Την θέση που έχετε, BUY ή SELL

 • Το κέρδος ή την ζημία της κάθε θέσης

 • Την τιμή που έχετε ανοίξει την θέση στο προϊόν

 • Την τρέχουσα τιμή του προϊόντως

 • Το όριο απώλειας (SL), εάν έχει οριστεί

 • Το επίπεδο κατοχύρωσης κερδών (TP), εάν έχει οριστεί

 • Πληροφορίες για τις προμήθειες και τα Swaps, εάν υπάρχουν
   

Πώς να διαχειριστείτε την ανοιχτή θέση σας

 

Για να τροποποιήσετε ή να κλείσετε την ανοιχτή θέση, απλά πατήστε το παρατεταμένα για να εμφανιστούν οι επιλογές.  Διαλέξτε  “Close Position” για να κλείσετε την εντολή στην τρέχουσα τιμή ή “Partial Close” για να κλείσετε μόνο κάποια συγκεκριμένη ποσότητα.
 

Επιλέγοντας “Modify Position”, μπορείτε να αλλάξετε το stop-loss και τα επίπεδα take profits. Έχετε επίσης την επιλογές να δείτε το γράφημα, να κλείσετε όλες τις θέσεις ή να δείτε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι απώλειες μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως
όλους τους κινδύνους και αναζητήστε ανεξάρτητες συμβουλές εάν είναι απαραίτητο.

Back to top