Δημιουργία λογαριασμού Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Διάφορα Προσφορά - Ζήτηση

Μια πλήρης τιμολόγηση αποτελείται από 2 τιμές που ονομάζονται Πρόσφορα (Bid) και Ζήτηση (Ask)ε. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών αναφέρεται ως 'Spread'.

 
Εκπαίδευση > Προχωρημένος > Διαφορά Bid-Ask

Διάφορα Προσφορά - Ζήτηση

Μια πλήρης τιμολόγηση αποτελείται από 2 τιμές που ονομάζονται Πρόσφορα (Bid) και Ζήτηση (Ask)ε. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών αναφέρεται ως 'Spread'.

Το spread είναι ουσιαστικά το κέρδος που έχει o broker ή η τράπεζα όταν εσείς ανοίγετε μια θέση (κόστος συναλλαγής). Όσο μεγαλύτερο είναι το spread τόσο πιο ακριβό είναι για σας να κάνετε μια συναλλαγή, ενώ μικρότερο spread ίσον με χαμηλό κόστος ανοίγματος θέσης.

Οι μεγάλες και πιο εμπορεύσιμες ισοτιμίες συνήθως έχουν μικρή διάφορα προσφοράς-ζήτησης ενώ οι μικρές και σπάνια εμπορεύσιμες ισοτιμίες έχουν ένα μεγαλύτερο spread

Το spread είναι σημαντικό για τους trader οι οποίοι κάνουν συναλλαγές συχνά, όπως ενδοσυνεδριακά scalpers. Ωστόσο, η διαφορά είναι λιγότερο σημαντική όταν η χρονική περίοδος της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη

Bid ask spread

Εδώ μπορείτε να δείτε την διάφορα προσφοράς-ζήτησης όταν ανοίγετε την παράθυρο εντολής μέσα σε MT4. Θέλετε να βγείτε Long (αγορά) EURUSD και ανοίγετε το παράθυρο εντολών.

Long Θέσεις

  • Η τιμολόγηση αναφέρει: 1.36298 / 1.36301

  • Εαν αγοράσετε θα ανοίξτε θέση στο 1.36301

Short θέσεις

  • Η τιμολόγηση αναφέρει: 1.36298 / 1.36301

  • Εαν πουλήσετε θα ανοίξτε θέση στο 1.36298

Και στις δύο περιπτώσεις το αρχικό P/L (κέρδος/ζημιά) θα είναι αρνητικό, καθώς το spread εφάρμοσε στην συναλλαγή σας. Η αγορά θα πρέπει να κινηθούν υπέρ σας κατά το spread προκειμένου το P/L για να γίνει μηδέν.

Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες 74.7% των ιδιωτών επενδυτών μας σημείωσαν απώλειες. Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες 74.7% των ιδιωτών επενδυτών μας σημείωσαν απώλειες.
Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους και αν χρειαστεί συμβουλευτείτε ανεξάρτητη πηγή.
Back to top