Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Γραφήματα Τίμων

Τα Διαγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης. Εκτός από βοηθώντας τους trader να παρακολουθούν την τιμή των θέσεων τους, μπορεί επίσης να τους βοηθήσουν να δουν που ήταν οι τιμές και έτσι να έχουν κάποιες ενδείξεις ως προς τα πού θα πάει.

 

Διαβάζοντας ένα γράφημα

Διαγράμματα είναι η κάρδια της διαπραγμάτευσης. Εκτός από την βοήθεια που παρέχουν στην παρακολούθηση της κίνησης της τιμής, μπορούν επίσης να βοηθήσουν να δείτε, που ήταν η τιμή, παρέχοντας έτσι ενδείξεις ως προς τα που μπορεί να πάει. Ως εκ τούτου, η κατανόηση πώς να διαβάσετε ένα γράφημα τιμών είναι ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι του να γίνετε trader.

Η πρώτη έννοια για να καταλάβετε είναι ότι η τιμή δείχνει την συμπεριφορά σε σχέση με το χρόνο.

Price charts

ΧΡΟΝΟΣ: X-Άξονας (Αριστερά προς Δεξιά)

Το συστατικό χρόνος, ενός διαγράμματος τιμών διαβάζεται στον χ-άξονα (αριστερά προς τα δεξιά). Όσο πιο αριστερά πάμε, τόσο περισσότερο στο παρελθόν ψάχνουμε. Το τελευταία κερί ή γραμμή αντιπροσωπεύει την τρέχουσα χρονική περίοδο. Κάθε κερί ή ράβδος αναπαριστά μία μονάδα του χρόνου, στην οθόνη του γραφήματος υπάρχει συνήθως μια ρύθμιση που σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το τι αντιπροσωπεύει μία μονάδα του χρόνου. Εάν η περίοδος έχει οριστεί σε ημερήσιο, αυτό σημαίνει ότι κάθε κερί ή ράβδος αντιπροσωπεύει την κίνηση μίας ημέρας. Αν έχει οριστεί σε 5 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι κάθε κερί ή μπάρα αντιπροσωπεύει το 5 λεπτά της δραστηριότητας των τιμών.

ΤΙΜΗ:Y-Άξονας (Πάνω προς τα Κάτω)

Η τιμή ενός προϊόντος διαβάζεται στον κατακόρυφο άξονα. Όσο υψηλότερο είναι ένα κερί ή μια μπάρα τόσο είναι και η τιμή κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Αντιστρόφως, ένα κερί ή μια μπάρα κοντά στο κάτω μέρος του διαγράμματος δείχνει μια σχετικά χαμηλή τιμή.

Χαρακτηριστικά της τιμής

Σε ένα γράφημα κεριού ή μπάρας, κάθε μονάδα στο διάγραμμα παρουσιάζει τέσσερα στοιχεία

ΤΙΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: Αυτή είναι η τιμή που ξεκίνησε την περίοδο. Σε ένα γράφημα ράβδων, μια οριζόντια γραμμή προς τα αριστερά υποδηλώνει την τιμή ανοίγματος. Σε ένα κερί, το κάτω μέρος του σώματος του κεριού είναι το άνοιγμα εάν το κερί δεν είναι κόκκινο, ή κάποιο άλλο χρώμα που υποδηλώνει χαμηλότερο κλείσιμο από το άνοιγμα. Εάν το χρώμα του κεριού είναι κόκκινο, ή ένα άλλο χρώμα που υποδηλώνει υψηλότερο κλύσμα από το άνοιγμα, το πάνω μέρος του σώματος σηματοδοτεί το άνοιγμα.

ΥΨΗΛΟ: Η υψηλότερη τιμή που διαπραγματευόταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ΧΑΜΗΛΟ: Η χαμηλότερη τιμή που διαπραγματευόταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: Η τιμή που έκλεισε για την εν λόγω περίοδο. Το χρώμα χρησιμοποιείται ως διαφοροποίηση μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος.

Στο τέλος της περιόδου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται με ένα νέο κερί / μπάρα.

Παρακάτω είναι μια οπτικοποίηση του κάθε τύπου κεριού.

Οι 3 πιο κοινές και βασικές μορφές διαγράμματος τιμών είναι: Διάγραμμα Γραμμής, Μπάρας και Κεριού. Παρόλο που παρέχουν μικρές διαφοροποιήσεις στις πληροφορίες για τις τιμές όλα μοιράζονται την έννοια του χρόνου (περίοδος)..

Price charts
Price charts
Price charts
Back to top