Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Στηρίξεις και Αντιστάσεις

Free guides to help you get started with trading and market analysis.

Προσδιορίστε τα Βασικά Επίπεδα της Αγοράς (Key Levels)

Ίσως το κύριο δομικό στοιχείο της τεχνικής ανάλυσης - το πιο θεμελιώδες στοιχείο - είναι η ανάλυση στηρίξεων και αντιστάσεων. Οι στηρίξεις και αντιστάσεις μπορεί να θεωρηθούν ως βασικά επίπεδα στα οποία είναι πιθανό να τοποθετούνται εντολές, ως τέτοια, είναι το βασικό πεδίο της μάχης στον πόλεμο μεταξύ αρκούδων και ταύρους. Μια βαθιά κατανόηση της στήριξης και αντίστασης μπορεί να βοηθήσει τους trader να μάθουν πού να περιμένουμε ανατροπές, που θα κερδίσουν ορμή οι τάσεις, και πού ν τοποθετήσουν εντολές. Συγκεκριμένα, αυτός ο οδηγός παρουσιάζει στις ακόλουθες έννοιες τεχνικής ανάλυσης:

 • Καθορισμός των όρων στήριξη και αντίσταση
 • Πώς να σχεδιάσετε οριζόντιες γραμμές στήριξης και αντίστασης
 • Κατανόηση της έννοιας των ζωνών στήριξης και αντίστασης
 • Χρησιμοποιώντας κεριά για την αναγνώριση περιοχών στήριξης και αντίστασης
 • Σχεδιάζοντας διαγώνιες γραμμές στήριξης και αντίστασης (επίσης γνωστα ως γραμμές τάσης και κανάλια τιμής)
 • Χρησιμοποιώντας σημεία αντίστροφης (Pivot) για τον εντοπισμό μαθηματικά που μπορεί να προκύψουν τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
 • Γραμμές Fibonacci και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσετε μέχρι που μπορεί να φτάσει η τιμή πριν βρεθεί σε επίπεδα στήριξης και αντίστασης
 • Πώς ο κινητός μέσος όρος των τιμών είναι κάτι το παρακολουθούν, και έτσι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη στήριξης / αντίστασης
 • Συνδυαστικά: Αναλύοντας όλα μαζί για να προσδιορίσετε με υψηλή πιθανότητα

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δείτε τον Οδηγό της ThinkMarkets για Στηρίξεις και Αντιστάσεις όπως και τους άλλους οδηγούς μας. Δείτε παρακάτω μια προεπισκόπηση του Πίνακα Περιεχομένων.

 • View Table of Contents
  Risk Warning 3
  Support & Resistance Explained 4
       Support & Resistance Interchange 5
  Methods to Identify S/R 6
       Horizontal S/R 6
       Zones 7
       Long Wicks/Tails 8
       Channels/Trendlines 9
       Pivot Points 10
       Fibonacci 11
       Moving Average (MA) 12
       Using Confluences of S/R 13
       Confluences: Trendline & Horizontal S/R 13
       Confluences: Fibonacci; Horizontal S/R; Moving Average 14
       Confluences: Trendline Resistance; 200eMA; Potential Chart Pattern 15
       Confluences: Fibonacci; Pivotal S/R; Rejection Spikes 16
  Summary 17
  Reduce Your Learning Curve 18
Support and Resistance
Back to top