Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

 

Κανονισμοί

 

Ποια είναι η ρυθμιστική αρχή σας;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει άδεια και εποπτευόμαστε από το Financial Conduct Authority (FCA) με FRN 629628.
Στην Αυστραλία, εποπτευόμαστε από το Australian Investments and Security Commissions (ASIC), που διαχειρίζεται το Corporations Act 2001.
Ως ρυθμιζόμενος FX broker, ελεγχόμαστε τακτικά. Ως εκ τούτου διατηρούμε συνεχώς υψηλά πρότυπα για να σας παρέχουμε υψηλής ασφάλειας συναλλαγές με εμάς.
 

Τα Χρήματά σας


Που διατηρούνται τα κεφάλαια μου
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο ASIC Benchmark Five (λογαριασμοί Αυστραλίας), και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FCA (λογαριασμοί UK), διαχωρίζουμε όλα τα κεφάλαια των πελατών σε ξεχωριστό λογαριασμό από τα δικά μας λειτουργικά κεφάλαια. Κρατάμε τα κεφάλαια των πελατών μονο σε τράπεζες υψηλής βαθμολογίας, όπως η Barclays Bank, National Australia Bank και Commonwealth Bank of Australia.

Η Πολιτική Ξεπλύματος Χρήματος (AML)
H Πολιτική AML μας διασφαλίζει ότι μπορούμε να συμμορφωθούμε με το πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος που ορίζονται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και τους κανόνες των ρυθμιστικών αρχών. Προκειμένου να αποφευχθεί το ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιούνται από άτομα και οργανισμούς, έχουμε θέσει σε εφαρμογή δομημένες και αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές . 

Back to top