Δημιουργία λογαριασμού Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

 

Κανονισμοί

 

Ποια είναι η ρυθμιστική αρχή σας;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει άδεια και εποπτευόμαστε από το Financial Conduct Authority (FCA) με FRN 629628.
Στην Αυστραλία, εποπτευόμαστε από το Australian Investments and Security Commissions (ASIC), που διαχειρίζεται το Corporations Act 2001.
Ως ρυθμιζόμενος FX broker, ελεγχόμαστε τακτικά. Ως εκ τούτου διατηρούμε συνεχώς υψηλά πρότυπα για να σας παρέχουμε υψηλής ασφάλειας συναλλαγές με εμάς.
 

Τα Χρήματά σας


Που διατηρούνται τα κεφάλαια μου
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο ASIC Benchmark Five (λογαριασμοί Αυστραλίας), και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FCA (λογαριασμοί UK), διαχωρίζουμε όλα τα κεφάλαια των πελατών σε ξεχωριστό λογαριασμό από τα δικά μας λειτουργικά κεφάλαια. Κρατάμε τα κεφάλαια των πελατών μονο σε τράπεζες υψηλής βαθμολογίας, όπως η Barclays Bank, National Australia Bank και Commonwealth Bank of Australia.

Η Πολιτική Ξεπλύματος Χρήματος (AML)
H Πολιτική AML μας διασφαλίζει ότι μπορούμε να συμμορφωθούμε με το πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος που ορίζονται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και τους κανόνες των ρυθμιστικών αρχών. Προκειμένου να αποφευχθεί το ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιούνται από άτομα και οργανισμούς, έχουμε θέσει σε εφαρμογή δομημένες και αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές . 

Οι απώλειες μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως
όλους τους κινδύνους και αναζητήστε ανεξάρτητες συμβουλές εάν είναι απαραίτητο.

Back to top