Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Margin Call PolicyMargin Call Policy

Trading accounts with ThinkMarkets will automatically experience a margin call if the criteria below are met. It is important to note that proper risk management and placing of stop losses reduces the need for a margin call on a traders account. We advise all clients and traders to strictly adhere to margin requirements when trading.

  • Minimum Margin Requirements on Open Positions must be maintained by the customer at all times.

  • All open positions are subject to liquidation by ThinkMarkets should the Minimum Margin Requirement fail to be maintained.

  • Margin requirements may change at anytime. ThinkMarkets will do its best to inform the customer about any projected changes by email and via the trading platform's message system at least a week before changes go into effect.

  • ThinkMarkets will liquidate all Open Position in a customer's account if the total equity, at any time, equals or falls below 50% of the Used Margin. Positions will be closed based on the best execution prices available at the time to ThinkMarkets.

  • The placing of Stop Loss Orders, used to minimise losses, is the clients responsibility.Back to top