Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

72.81% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

ThinkMarkets Funding RequirementsThinkMarkets Funding Requirements

In compliance with our regulator, ThinkMarkets has adopted the following funding requirements for all account holders.

  1. ThinkMarkets does not accept third-party payments. All deposits must originate from funding sources drawn in the ThinkMarkets account holder's name. Please note that non-refundable transaction fees may apply, which will not be refunded in the event of any third-party funding.

  2. ThinkMarkets accepts pre-paid Visa and MasterCard to fund your trading account; however, the cards must indicate clients name, and clients are required to keep the card on file as withdrawals will be processed back to the pre-paid card, up to the original funding amount.Back to top