Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Treating Customers FairlyTreating Customers Fairly (TCF)

ThinkMarkets is strongly committed to providing a premier dealing environment focused on customer experience. As such, Treating Customers Fairly (“TCF”) is central to the delivery of our regulatory principles and is used to ensure that an efficient and effective market place help consumers secure a fair deal. ThinkMarkets has adopted this ideal as a course of best practice, and in an effort to deliver the Highest Levels of business continuity.

The ThinkMarkets TCF Strategy is focused around the six mandated client outcomes which all registered firms must comply with. The strategy below has been implemented / embedded into our business culture and processes so that we can physically evidence that our clients can:

  • expect to be treated fairly

  • expect to receive clear and precise documentation and information from us

  • expect to receive a fair and professional service from us; and

  • expect prompt and fair treatment from us in respect of complaints/queries.

We will review our TCF policy on a continual rolling basis so that we always observe these directives.

In order to meet your expectations in relation to our services we are fully committed to treating customers fairly at all times and as such we endeavour to demonstrate the quality of our service as below:

  • we will always ascertain the appropriateness of our services towards new clients prior to offering them an account

  • we will also ensure that our offering is in line with their knowledge and experience

  • in addition we will always ensure that product and risk information remains clear and prominent at all times

  • we continually aim to keep you fully informed in a clear and fair manner that is unambiguous and not misleading. We endeavour to ensure that you understand and are reminded of the risks associated with our trading products

  • we provide valuable educational tools and a constantly evolving trading platform to match your trading requirements. We strive to provide an uninterrupted trading service and highly competitive spreads. In addition to this we offer effective and easily understood risk management tools

  • we respond in a timely manner to our customers’ queries and promptly address anyissues or concerns. All customer complaints are dealt with and escalated as appropriate and as required by us in order to meet our obligations to you and our regulator (the UK Financial Conduct Authority)

We believe that the dynamics of TCF are best initiated at point of client contact and so our Customer Service Desk has been empowered as the bastion for TCF interaction and implementation with the rest of the company geared to TCF follow up. Processes have been employed to capture the widest possible range of Management information on TCF relevant issues which are then collated by the relevant business head. This information is then reviewed to identify client trends and solutions which will lead to an increase in the overall customer experience. We are committed to providing the best trading experience possible to our clients and welcome any comments you may have to help us deliver this.Back to top