Δημιουργία λογαριασμού Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Γιατί να κάνετε συναλλαγές σε Δείκτες

Οι Δείκτες πρωτιμούνται από τους επενδυτές εξαιτίας της υψηλής ρευστότητας και εμπορευσιμότητας.

Γιατί να κάνετε συναλλαγές σε Δείκτες

Ένας Δείκτης αποτελείται από το σύνολο μετοχών ενός συγκεκριμένου χρηματιστηρίου.  Μετρά την απόδοση τιμής της εν λόγω ομάδας μετοχών. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι τιμές τους συσχετίζονται με τις αντίστοιχες τιμές και ως εκ τούτου, αλλάζουν συνεχώς - θα αυξηθεί εάν οι τιμές ανεβαίνουν, και θα πέσει αν οι τιμές πέφτουν.

Μέσω των CFD Δεικτών, προσφέρουμε στους πελάτες μας πρόσβαση στους πιο σημαντικούς παγκόσμιους δείκτες, όπως είναι ο US30 (το υποκείμενο προϊόν είναι ο Dow Jones Industrial Average), SPX500 (US S&P 500), UK100 (FTSE), FRA40 (CAC), JPN225 (Nikkei 225) και AUS200 (ASX200).

Οι Δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιο τους, καθώς επενδύουν στις παγκόσμιες κινήσεις των αγορών μετοχών χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν απευθείας μετοχές.

Επίσης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αντιστάθμισης. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές μπορούν να βγουν short ενώ επενδύουν long σε μετοχές από την ίδια αγορά, ή να είναι logn όταν στην αντίθετη περίπτωση. Η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης ενός δείκτη είναι πολύ ελκυστική για τους επενδυτές. Η συναλλαγές σε δείκτες προσφέρουν:

  • Αποτελεσματική παρακολούθηση μιας ομάδας μετοχών
  • Πρόσβαση στις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις
  • Υψηλή ρευστότητα της αγοράς
  • Χωρίς περιορισμούς πώλησης μετοχών short
  • Χαμηλότερες απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλειας

Επειδή οι Δείκτες είναι νούμερα, δεν μπορούν να σας ανήκουν απευθείας. Αντ' αυτού, για να κάνετε συναλλαγές θα χρειαστεί να επιλέξετε το προϊόν που είναι υποκείμενο της επίδοσης τους, το οποίο παρακολουθεί την τιμή του υποκείμενου δείκτη όπως είναι οι US30, SPX500, UK100, FRA40, JPN225 και AUS200.

Σε σύγκριση με τις μεμονωμένες μετοχές, είναι πιο ασταθείς και ως εκ τούτου, προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες αλλά επίσης αυξημένο κίνδυνο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους Δείκτες  

Παράδειγμα:

Αγοράζετε 10 συμβόλαια από τον AUS200 στην τιμή 5750. Η αγορά αργότερα κινείται στην δική σας κατεύθυνση και συναλλάσεται στα 5785. Μπορείτε να κλείσετε την συναλλαγή. Το κέρδος θα είναι 5785 -5785= 35. Το συνολικό κέρδος θα είναι 35*10=AUD350.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους Δείκτες  

Οι απώλειες μπορεί να υπερβούν τις καταθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως
όλους τους κινδύνους και αναζητήστε ανεξάρτητες συμβουλές εάν είναι απαραίτητο.

Back to top