Ασφάλεια κεφαλαίων

Υπάρχει η βασική ασφάλεια των κεφαλαίων, και στη συνέχεια υπάρχει ασφάλεια των κεφαλαίων της ThinkMarkets

 

 

Αυτό είναι που οι περισσότεροι πελάτες περιμένουν από τους παρόχους τους, και αυτό κάνουμε σε συνδυασμό με την παροχή ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών


Σε όλη την βιομηχανία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις για να κρατήσεις τα χρήματα των πελατών ασφαλή. Οι περισσότεροι πάροχοι υιοθετούν το βασικό πρότυπο προσέγγισης για την προστασία των χρημάτων σας, αλλά εδώ στην ThinkMarkets πάμε πιο πέρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματά σας είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερα γίνεται.

FCA Ρυθμιστική Αρχή

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι και ρυθμιζόμενοι από την FCA (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς) και παρέχουμε τακτικές οικονομικές εκθέσεις στην FCA για ετήσιο έλεγχο.

FCA Number: 629628

Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS)

H FSCS είναι το ταμείο αντιστάθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, η τελευταία λύση για τους πελάτες των εξουσιοδοτημένων εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στην FSC καλύπτεστε από την κατηγορία αξιώσεων για «επενδύσεις», όπου το ποσό κάλυψης είναι £ 50.000 ανά πελάτη ανά εταιρία σε περίπτωση αθέτησης ή αφερεγγυότητας. 

Ξεχωριστά κεφάλαια

Όλα τα κεφάλαια πελατών πρέπει να τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, με καθημερινές συμφωνίες ταμείου.

Τραπεζικοί εταίροι υψηλής βαθμίδας

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, το σύνολο των κεφαλαίων των πελατών μας διαχωρίζονται από τα δικά μας κεφάλαια σε προσεκτικά επιλεγμένες τράπεζες υψηλής βαθμίδας.
 

Το μοντέλο ασφάλειας της ThinkMarkets

Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Back to top