Dokumentasi yang diperlukan

Berikut adalah dokumentasi yang anda perlu hantar sebelum kami menyediakan akaun live anda. 

Kad Pengenalan

Salinan satu bentuk kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pengenalan anda mesti jelas menunjukkan tarikh lahir anda. Semua dokumen yang mengandungi tarikh luput mestilah sah, melainkan jika dinyatakan sebaliknya.

Contoh kad pengenalan yang diterima: 

  • Pasport
  • Lesen memandu
  • Kad pengenalan nasional

Bukti Alamat

Bukti alamat tempat tinggal bertarikh dalam tempoh enam bulan bagi alamat yang dinyatakan dalam permohonan. (Alamat peti surat tidak boleh diterima). 

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak dapat menerima apa-apa pernyataan atau bil yang tidak diterima secara keseluruhan. Maklumat seperti nama bil dan alamat mesti jelas, dan juga nama syarikat yang telah mengeluarkan bil tersebut.

Dokumen anda tidak boleh dilipat. Maklumat sulit, seperti nombor akaun, boleh dikeluarkan mengikut budi bicara anda sendiri.

Contoh dokumen yang boleh diterima:

  • Bil utiliti  
  • Penyata kad kredit
  • Penyata bank
Back to top