CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak handlować ropą

Dowiedz się wszystkiego, co niezbędne, na temat handlu na rynku ropy naftowej

 

Handel ropą

Ropa naftowa, z uwagi na jej wykorzystanie w przemyśle wytwórczym, transporcie i produkcji energii, oraz zmiennej i ograniczonej podaży, ma silny wpływ na gospodarkę światową, czyniąc ją jednym z najszybciej zmieniających się rynków.

Inwestorzy, którzy nie rozumieją specyfiki rynku ropy naftowej, często nie wykorzystują w pełni możliwości handlowych oferowanych przez jego zmienność.
 

Jakie są typy ropy będącej przedmiotu handlu?

Ropa naftowa jest surowcem naturalnym pozyskiwanym z zasobów znajdujących się głęboko pod ziemią. Powstaje z sedymentacji roślin i szkieletów zwierząt lub skamieniałości pozostających przez miliony lat pod przykryciem warstw piaskowo-kamiennych.

Do krajów wydobywających ropę naftową należą Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie (Morze Północne) oraz kraje OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), takie jak Arabia Saudyjska i Iran..

Istnieją dwa rodzaje ropy stosowane jako punkty odniesienia w ustalaniu cen ropy: WTI i Brent.
 

1. WTI
WTI oznacza “West Texas Intermediate” - jest to surowiec wydobywany i produkowany w USA. Alternatywną nazwą jest "Texas light sweet”. Jest to "lekki" rodzaj, ponieważ jest mniej gęsty w porównaniu z większością produktów OPEC i "słodki", ponieważ charakteryzuje się niższą zawartością siarki.
 

2. Brent crude
Ropa Brent, zwana także po prostu jako “Brent,” to ropa wydobyta i wyprodukowana w rejonie Morza Północnego. Także i Brent jest nazywana rodzajem "lekkim" i "słodkim", tak jak WTI.

 

Korelacja cen WTI & Brent

Ropa WTI była tradycyjnie droższa niż Brent, ale w miarę rozwoju technologii odwiertów i szczelinowania ropy naftowej, West Texas Intermediate stał się tańszy. Jest to również znane jako amerykańska rewolucja łupkowa, ponieważ spadek kosztów wydobycia ropy naftowej również zmniejszył zależność USA od importu ropy.
 

Ceny obu rodzajów ropy są silnie skorelowane, ale jeśli jedna z nich spada a druga rośnie, to dochodzi do anomalii cenowej. Na przykład w lutym 2011 r. spread między cenami WTI i Brent wyniósł ponad 15 USD (cena WTI wynosiła 85 USD za baryłkę, a Brent 103 USD za baryłkę).

 

 

Korelacja cen WTI - Brent 2011 - 2017Spadek cen WTI był spowodowany wzrostem nadwyżki ropy naftowej w Ameryce Północnej, a spadek cen Brent był wywołany niepokojami społecznymi, które nasiliły się w tym czasie w Egipcie i na Bliskim Wschodzie.
 

Masz ochotę na rzeczywisty handel ropą naftową?Stwórz rachunek

Jakie czynniki wpływają na ceny ropy naftowej?

Ropa naftowa jest jednym z najpopularniejszych w obrocie surowców na świecie. Każdego dnia pojawiają się wiadomości, które kształtują jej notowania.

Oto kluczowe czynniki, które wpływają na ceny ropy naftowej:

  1. Wydobycie i rafinacja

Procesy wydobycia i rafinacji ropy naftowej są bardzo kosztowne. Z uwagi na fakt, że złoża ropy naftowej znajdują się głęboko pod ziemią, wydobycie ropy naftowej z ziemi wymaga znacznego wysiłku. Jakikolwiek postęp technologiczny lub utrudnienia w procesie wydobycia mają bezpośredni wpływ na cenę ropy naftowej.

 
  1. Konsumpcja i popyt

Największym odbiorcą ropy naftowej są Stany Zjednoczone, za nimi plasują się Japonia, Chiny i kraje uprzemysłowione Europy. Popyt tych państw na ropę naftową jest wysoki z powodu jej zastosowania przemyśle i całej gospodarce. Dlatego też, ich potrzeby przemysłowe mogą mieć silny wpływ na światowe ceny ropy naftowej.

 
  1. Dostępność i podaż

Dostępność, bez względu na poziomy podaży, może być uzależniona od czynników politycznych i gospodarczych. Przyspieszenie inflacji, wzrost stopy bezrobocia i współczynnika ubóstwa może spowodować spadek konsumpcji, co ma swoje przełożenie na ceny surowca. Niepokoje i zawirowania polityczne mogą również prowadzić do cięć w imporcie ropy naftowej lub zajęcia już importowanych dostaw.

 
  1. Klęski żywiołowe i wypadki

Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i huragany, są nieprzewidywalnymi zdarzeniami, a szkody wyrządzone na dotkniętych nimi wiertniach i rafineriach mogą utrudnić i opóźnić produkcję ropy naftowej. Pożar i awarie mechaniczne powodują również opóźnienia w produkcji z powodu okresów naprawy instalacji. Opóźnienia, które mogą spowodować te okoliczności, wywołują zmniejszenie dostaw ropy naftowej, a tym samym wzrost jej cen.

 


Kluczowe raporty o rynku ropy, które należy śledzić

Istnieją dwa raporty dotyczące rynku ropy naftowej, z którymi należy się zapoznać i do których należy się regularnie odnosić.

 
  1. Raport o stanie zapasów ropy DOE

Raport o Zapasach Ropy Departamentu Energii jest publikowany w każdą środę i mierzy stan zapasów ropy naftowej w USA. Ponieważ Stany Zjednoczone są największym krajem zużywającym ropę naftową, ważne jest, aby inwestorzy regularnie sprawdzali zapotrzebowanie na ropę, odnosząc się do poziomu zapasów publikowanym w raporcie.

 
  1. Raport OPEC o Rynku Ropy

Drugim kluczowym raportem jest comiesięczna i coroczna publikacja OPEC. Te raporty zawierają informacje o celach produkcyjnych członków OPEC. Ich cele produkcyjne i kwoty odpowiadają aktualnemu poziomowi podaży i popytu na ropę naftową na rynku światowym.

 


Przykłady handlu ropą


Długa pozycja w WTI

Twoje analizy wskazują, że popyt na ropę w Chinach wkrótce wzrośnie i oczekujesz wzrostu cen surowca. Kupujesz 1 lota WTI po cenie $56,95, co równa się $100 za każdą zmianę cen o $1.

 

Twoje oczekiwania okazują się być trafne. Cena rośnie do $61,95 i decydujesz się na zamknięcie pozycji. Twój zysk to iloczyn różnicy ceny otwarcia i zamknięcia oraz dolarowej wartości na przyrost, (61,95 - $56,95) x $100 = $500.Krótka pozycja w Brent

Mimo starań OPEC w kierunku ograniczenia nadwyżki na rynku w celu wsparcia globalnych cen ropy, Twoja analiza sugeruje, że sektor łupkowy w USA będzie się rozwijać, co przełoży się na wyższą produkcję. Oczekujesz więc, że cena Brent spadnie.

 

Sprzedajesz 2 loty Brent po $52,50, co równa się $200 za każdą zmianę ceny o $1. Tydzień później, cena wynosi $49,50 i decydujesz się na zamknięcie pozycji. Twój zysk to (52,350 – 49,50) x $200 = $600.

 

Ropa naftowa jest najważniejszym surowcem energetycznym, ale nie jedynym. Gaz ziemny jest kolejnym kluczowym towarem wykorzystywanym powszechnie do dywersyfikacji handlu.

 

 

 


Back to top