CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym jest handel Forex? 

Odkryj możliwości dostępne na rynku, który nigdy nie śpi.

 

Forex dla początkujących

Handel na rynku Forex, zwany inaczej handlem walutowym lub handlem FX, polega na handlu walutami i spekulowaniu w oparciu o wahania cen walut w danym okresie. Inwestorzy kupują lub sprzedają jedną walutę za inną. Jako inwestor, zyskujesz na zmianach kursów walutowych. Spekulujesz, czy wartość waluty, na przykład euro, wzrośnie czy spadnie w stosunku do innej waluty, takiej jak dolar amerykański.

Rynek Forex charakteryzuje się największym wolumenem obrotów na świecie, a dzienne obroty walutami obracane sięgają ponad 5 bilionów USD. Z tego powodu rynek jest bardzo dynamiczny i bardzo płynny. Dzięki tej płynności kursy walut mogą szybko zmieniać się w reakcji na najnowsze informacje rynkowe, sytuację polityczną i kluczowe wydarzenia gospodarcze. Ponieważ rynki walutowe są w dużej mierze odzwierciedleniem wydarzeń politycznych i gospodarczych związanych z różnymi regionami, inwestorzy Forex mogą wykorzystać te wpływy rynkowe poprzez handel walutą.

Jak działa handel forex

Pozycja forex jest zawsze podawana w parach walutowych, na przykład GBP/USD (znana również jako Cable). Aby osiągnąć zysk, należy przyjrzeć się wahaniom kursów walutowych. Pierwsza waluta nazywa się walutą bazową. Inwestorzy Forex spekulują, czy waluta bazowa umocni się lub osłabnie wobec waluty kwotowanej.
  

Otwierając pozycję handlową, spekulujesz, w którym kierunku rynek zamierza podążyć. Otwierasz pozycję kupna (długa) lub sprzedaży (krótka), w zależności od tego, w jakim kierunku, według Ciebie, podąży kurs walutowy. Na zmiany kursów walutowych na rynku forex ma wpływ umocnienie i osłabienie wartości walut.

Masz ochotę na rzeczywisty handel forex?

 


Stwórz rachunek

Produkty oparte na depozycie zabezpieczającym

Handel na rynku Forex opiera się na depozycie zabezpieczającym i dźwigni finansowej. Oznacza to, że po zainwestowaniu w handlu niewielkiej kwoty można otworzyć znacznie większą pozycję - dzięki użyciu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że po użyciu dźwigni finansowej powiększone są zarówno zyski jak i straty. Dlatego tak ważne jest nauczenie się odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

 

Pary walutowe

Na całym świecie istnieją setki walut, które są często klasyfikowane w trzech głównych grupach, w zależności od płynności i popularności. Należą one do głównych, drugorzędnych i egzotycznych par walutowych.


 

Główne– Najpłynniejsze i najpopularniejsze w handlu.

Główne pary walutowe odpowiadają za 85% wolumenu handlu na rynku FX. W ThinkMarkets spready dla głównych walut są węższe niż w przypadku par drugorzednych lub mniej popularnych.
 

Drugorzędne– Nie tak popularne jak główne i zazwyczaj bardziej zmienne.

Spready dla par drugorzędnych są zazwyczaj szerwsze z uwagi na mniejszą płynność niż w przypadku głównych par.
 

Egzotyczne– Egzotyczne pary są najmniej popularne w handlu.

Z uwagi na ich wolumen handlu, waluty tę nie są postrzegane jako płynne. Handel tymi walutami jest zwykle bardziej kosztowny ze względu na szersze spready, ale inwestorzy decydują się na ich handel ze względu na wyższy profil ryzyka/zysku.

 

Siły kształtujące rynek forex

Tak jak w przypadku większości innych rynków finansowych, to przede wszystkim podaż i popyt powodują zmiany cen na rynkach walutowych. Banki i inni wielcy inwestorzy chcą zainwestować kapitał w gospodarkach o silnym potencjale.

Jeśli pojawiają się pozytywne wiadomości o danej gospodarce, to inwestorzy są zachęceni do inwestycji większej ilości środków w takim kraju, co przekłada się na wyższy popyt na jego walutę.

Jeśli nie towarzyszy temu wyższa podaż, wzrost popytu powoduje umocnienie waluty. I odwrotnie, negatywne informacje zniechęcają inwestorów do inwestycji środków. Doprowadza to do osłabienia waluty danej gospodarki. Można powiedzieć, że waluta danego kraju odzwierciedla kondycję gospodarczą kraju, który reprezentuje.

 
Back to top