CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Szczegóły dotyczące indeksów

Obracaj z ThinkMarkets i uzyskaj dostęp do globalnych indeksów w konkurencyjnych cenach.
 

Obrót indeksami z ThinkMarkets

Najpopularniejsze indeksy wśród inwestorów to te pochodzące z największych rozwiniętych krajów, takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Japonia i Australia. Zlecenia napływają od wielu interesariuszy - inwestorów lokalnych, profesjonalnych managerów zarządzających środkami i majątkiem, planów emerytalnych, inwestycji rządowych, funduszów hedgingowych, jak również zagranicznych inwestorów szukających dywersyfikacji kapitału w innych walutach.

Zajmij pozycję w tych kluczowych globalnych indeksach, korzystając z naszych najniższych cen.

 

 • US30
  DOW
 • SPX500
  S&P 500
 • UK100
  FTSE
 • AUS200
  ASX
 • FRA40
  CAC
 • GER30
  DAX
 • JPN225
  NIKKEI
 •  

Symbol (Indeks)

Średni spread


Godziny sesji
(GMT +2)


US30 (Dow Jones Industrial Average)

Ten kluczowy indeks składa się z 30 dużych, notowanych na giełdzie spółek w USA. Z uwagi na fakt, że jest on ważony ceną spółek, to firmy z wyższą ceną akcji mają silniejszy wpływ na jego wartość.
2,45
01:00 – 23:15 i 23:30 – 00:15, zamknięcie 00:00 w piątki


SPX500 (US S&P 500)

Ponieważ jest ważony w zależności od rozproszenia akcji, wpływ pojedynczych spółek na ogólną wartość indeksu zależy od ich kapitalizacji i rozproszenia akcji (czyli liczonej procentowo części spółki, która jest przedmiotem publicznego obrotu).

Jest to również indeks oparty na cenie-zwrocie, w którym dywidendy nie są brane pod uwagę. Z uwagi na fakt, że wchodzące w jego skład spółki muszą zostać zatwierdzone przez Komitet Indeksów USA, to muszą one spełniać następujące kryteria:
 
 • Co najmniej 4 mld USD kapitalizacji rynkowej
 • Roczny współczynnik obróconej wartości w USD do skorygowanej rozproszeniem kapitalizacji rynkowej musi być większy niż 1,0
 • Minimalny miesięczny wolumen obrotu w wysokości 250.000 akcji w ciągu sześciu miesięcy do daty ewaluacji
 • Papiery wartościowe notowane na New York Stock Exchange (NYSE) lub NASDAQ
3,58
01:00 – 23:15 i 23:30 – 00:15, zamknięcie 00:00 w piątki


UK100 (FTSE)

Jest to lista 100 spółek o najwyższej kapitalizacji rynkowej na London Stock Exchange. Innymi słowy, te 100 spółek to grupa najbardziej wartościowymi firm na giełdzie. Jest to indeks ważony rynkiem, co oznacza, że jego wartość jest proporcjonalna do jego składowych spółek. Większe spółki mają silniejszy wpływ na jego wartość niż mniejsze.
1,47
10:00 – 23:00


AUS200 (ASX 200)

Indeks ten jest oparty na tych samych założeniach, co inne indeksy Standard & Poor's, takie jak S&P 500. Na przykład indeks jest ważony kapitalizacją; stąd spółki z większą kapitalizacją rynkową będą miały silniejszy wpływ na wartość indeksu niż mniejsze.

Ponadto, ponieważ jest on ważony rozproszeniem akcji, spółki z większym udziałem notowanych publicznie akcji ma silniejszy wpływ na indeks. Posiada on także minimalny wymóg płynności i rozpatruje tylko akcje notowane na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASE), które są wyselekcjonowane przez komitet Standard & Poor's.
1,57
02:50 – 09:30 i 10:10 – 24:00, zamknięcie 00:00 w piątki


FRA40 (CAC 40)

Znany jako "Cotation Assistée en Continu", odnosi się do akcji notowanych na francuskiej giełdzie Euronext Paris ("Paris Bourse"). Spółki są wybierane przez niezależną komisję co kwartał, spośród 100 firm o najwyższej kapitalizacji z rozproszonym akcjonariatem (innymi słowy, największa wartość rynkowa, która jest przedmiotem obrotu publicznego). Rozważane są także akcje, które są aktywnie obracane oraz i odpowiednie dla bazowych produktów pochodnych. Z uwagi na fakt, że indeks ten jest ważony kapitalizacją, spółki z większą kapitalizacją rynkową mają silniejszy wpływ na wartość indeksu.
1,04
09:00 – 23:00


GER30 (DAX)

Deutscher Aktienindex jest indeksem składającym się z 30 kluczowych spółek w Niemczech notowanych na giełdzie we Frankfurcie. W tym względzie indeks ten jest podobny do Dow Jones Industrial Average.
1,16
09:00 – 23:00


ESTX50 (Euro Stoxx 50)

Indeks ten obejmuje 50 wiodących spółek w całej Europie. Z uwagi na fakt, że jest on ważony w oparciu o najwyższą kapitalizację z rozproszonym akcjonariatem, najbardziej wartościowe spółki z największym udziałem akcji będących przedmiotem obrotu publicznego mają najsilniejszy wpływ na wartość indeksu. Jednak żadna ze spółek nie może przekroczyć 10% łącznej wartości indeksu.
1,64
09:00 – 23:00


JPN225 (Nikkei 225)

Jest to główny indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio. Ponieważ jest ważony ceną, indeks jest podobny do Dow Jones Industrial Average z USA. W rzeczywistości, w latach 1975-1985 określano go jako “Nikkei Dow Jones Stock Average.” Lista spółek wchodzących w skład indeksu jest corocznie rewidowana.
8,23
01:00 – 23:15 i 23:30 – 00:15, zamknięcie 00:00 w piątki
 

 

Obracaj indeksami na Trade Interceptor

Uzyskaj dostęp i obracaj globalnymi indeksami za pośrednictwem naszej najnowocześniejszej platformy. 
 

Dowiedz się więcej o Trade Interceptor
platform - spreadbet
Back to top