CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Dlaczego warto handlować indeksami

Odkryj, dlaczego inwestorzy z całego świata wybierają właśnie indeksy jako przedmiot swojego handlu

 

Handel indeksami - podstawy

Takie indeksy jak DAX i Dow Jones często znajdują się w centrum uwagi, ale czym tak naprawdę jest indeks i jak inwestorzy mogą skorzystać, dodając go do swoich transakcji? Zacznijmy od podstaw. Indeks, zwany również jako indeks giełdowy, jest miarą kondycji wchodzących w jego skład spółek oraz służy do oceny wyników sektora, regionu lub gospodarki danego kraju.

Pierwszy indeks został stworzony przez redaktora Wall Street Journal i współzałożyciela Dow Jones & Company Charles'a Dowa w 1885. Przed erą cyfrową cenę indeksu obliczano za pomocą prostych średnich, tj. sumując ceny spółek wchodzących w skład indeksu i dzieląc otrzymaną wartość przez liczbę spółek. Może to wydawać się zbyt uproszczone w naszych czasach, ale miało to służyć dostarczeniu wiarygodnych danych pozwalających w ocenie siły amerykańskiej gospodarki.
 

Indeksy ważone rynkowo vs indeksy ważone ceną

Obecnie indeksy wykorzystują różne formuły do określenia ceny, które można podzielić na dwie główne kategorie, co jest kluczowe dla inwestorów przed oceną wyników indeksu.
 

1. Indeksy ważone rynkowo
Indeksy ważone rynkowo wyliczane są na podstawie łącznej wartości rynkowej spółek wchodzących w ich skład. Oznacza to, że im większa spółka, tym większy jej wpływ na indeks. Jest to najpopularniejsza metodologia, używana na przykład w przypadku FTSE i DAX.

2. Indeksy ważone ceną
Ten typ indeksów używa obliczeń opartych na cenie akcji spółek. W tym przypadku spółki wchodzące w skład indeksu z wyższymi cenami mają większy wpływ na ogólny indeks niż spółki z niższymi cenami akcji.
 

Top 9 globalnych indeksów

Masz ochotę na rzeczywisty handel indeksami?Stwórz rachunek

Przedstawienie kluczowych indeksów

 
 1. UK100

Indeks zawiera niektóre z największych firm podlegających brytyjskiemu prawu spółek, należy jednak zauważyć, że nie wszystkie firmy z UK100 mają siedzibę w Wielkiej Brytanii. Indeks jest obliczany w czasie rzeczywistym, a ceny kwotowane są sekunda po sekundzie w godzinach otwarcia rynku. W ujęciu sektorowym indeks ten skupia się na energetyce, usługach finansowych, górnictwie, przemyśle farmaceutycznym oraz sektorze naftowo-gazowym.

 
 1. GER30

W skład tego indeksu, znanego także pod nazwą DAX, wchodzi 30 największych niemieckich spółek giełdowych opartych na kapitalizacji rynkowej. DAX jest jednym z indeksów, które są najpopularniejsze w handlu wśród inwestorów z całego świata, ze względu na wyższą zmienność i wyższe dzienne zakresy niż inne indeksy.

 
 1. SPX500

SPX500, znany również jako S&P 500, jest bez wątpienia najbardziej znanym indeksem na świecie. Został on stworzony przez Standard & Poor's i obejmuje 500 największych amerykańskich firm. Dzięki silnej korelacji z innymi rynkami, S&P500 jest popularnym wyborem wśród inwestorów.

 
 1. US 30

US 30, powszechniej znany jako Dow, jest najbardziej rozpoznawalnym indeksem giełdowym na świecie, śledzącym akcje 30 spółek w dziewięciu głównych sektorach rynku. Unikalną cechą tego indeksu jest to, że jest on średnią ważoną ceną, a jego ruchy są wykorzystywane jako wskaźnik do oceny nastrojów związanych z ryzykiem na całym świecie.

 
 1. NASDAQ

NASDAQ jest amerykańskim indeksem reprezentującym sektor technologiczny. Chociaż zawiera on również wiele innych sektorów, jego głównymi spółkami są Apple, Facebook i Google.

 
 1. JPN225

Znany także pod nazwą Nikkei 225, jest to najpopularniejszy indeks na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i kluczowy wskaźnik wyników japońskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę, że Japonia jest gospodarką zorientowaną na eksport, nic dziwnego, że Nikkei225 jest silnie skorelowany z amerykańskimi giełdami papierów wartościowych.

 
 1. AUS200

AUS200, powszechniej znany jako ASX200, jest indeksem giełdowym obejmującym 200 największych firm w Australii. Jest to indeks ważony kapitalizacją, co oznacza, że wkład spółki do indeksu opiera się na jej całkowitej wartości rynkowej.

 
 1. FRA40

FRA 40, znany również jako CAC, jest indeksem benchmarkowym dla francuskiego rynku giełdowego. Biorąc pod uwagę, że Francja jest jedną z największych gospodarek Europy, jest ona szeroko wykorzystywana do oceny stanu zdrowia całej europejskiej ekonomii. Do najsłynniejszych spółek wchodzących w skład indeksu należą między innymi L’Oreal, AXA i Michelin.

 
 1. ESTX50

ESTX50, lub Euro Stoxx 50, składa się z 50 wiodących europejskich firm i jest często nazywany europejskim Dow Jones'em. Jest to indeks ważony rynkiem, którego składniki podlegają corocznemu przeglądowi we wrześniu.


 
 
 • Teraz, gdy znasz już tajniki głównych światowych indeksów,
  nadszedł czas, aby się nauczyć

 • Jak handlować indeksami


Back to top