CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak handlować miedzią? 

Szczegółowa analiza możliwości handlowych na rynku miedzi

 

Handel miedzią - podstawy

Miedź jest metalem o czerwonym kolorze, który jest uważany za pierwszy metal używany przez ludzi. Obecnie miedź jest powszechnie stosowana w przemyśle do produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, takich jak okablowanie elektryczne, mikrofalówki i domowe systemy grzewcze.

W przeciwieństwie do złota, srebra i platyny, miedź jest dostępna w większych ilościach w naturze, kosztuje mniej i dlatego nie jest uważana za walutę. Masowa industrializacja rozwijających się globalnych gospodarek spowodowała wzrost produkcji miedzi od 2011 roku.

Ze względu na swoje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, cena miedzi jest często wykorzystywana jako barometr kondycji globalnej gospodarki.. Dlatego niektórzy inwestorzy nazywają ten metal Dr. Copper. Ze względu na tak silną pozycję miedzi w gospodarce światowej, przyjrzyjmy się wyjątkowej charakterystyce tego rynku, czynnikom wpływającym na cenę i możliwościom handlowym dla inwestorów.

Kluczowe cechy miedzi

 
 1. Topowe kraje produkujące miedź

Co roku w krajach na całym świecie wydobywa się około 20 mln ton miedzi, przy czym większość wydobycia przypada na następujące kraje

 • Australia

 • Kanada

 • Kongo

 • Peru

 • Chile


   
 1. Najwięksi światowi konsumenci miedzi

Do krajów i regionów, które odpowiadają za największą konsumpcję miedzi, a zatem mają kluczowe znaczenie dla określenia jej popytu i ceny, należą m. in:

 • Chiny

 • Rosja

 • USA

 • Europa

 • Japonia

 
 1. Recykling

Miedź jest jednym z metali poddawanych regularnemu recyklingowi. Prawie 10% światowej podaży miedzi pochodzi z recyklingu.

Masz ochotę na rzeczywisty handel miedzią?

 


Stwórz rachunek

Co wpływa na ceny miedzi?

Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie miedzi w gospodarce oraz dużą liczbę krajów zaangażowanych w jej handel, określenie czynników, które mają istotny wpływ na cenę miedzi, może okazać się trudne. Aby pomóc inwestorom zrozumieć, co wpływa na rynek miedzi, poniżej podzieliliśmy te czynniki na cztery główne kategorie.
 

 1. Popyt z rozwijających się państw

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ceny miedzi są rynki szybko rozwijających się gospodarek. Wzrost, jaki Chiny, Indie i Brazylia odnotowały w ostatnich dziesięcioleciach, znacznie zwiększył popyt na miedź. Kluczowym wskaźnikiem dla inwestorów na rynku miedzi, który musi być bacznie obserwowany, są dane makro tych gospodarek oraz ich zdolność do utrzymania wzrostu gospodarczego.

 
 1. Niepewność dotycząca podaży

Warto zauważyć, że jeśli chodzi o miedź, niestabilność polityczna może mieć bezpośredni wpływ na cenę. Weźmy na przykład Amerykę Południową, kluczowy region górnictwa miedzi. W 2007 r. prezydent Boliwii znacjonalizował przemysł wydobywczy kraju, powodując zakłócenia w dostawach i podwyższając tym samym ceny.

 
 1. Rynek mieszkaniowy w USA

Ponieważ miedź jest powszechnie stosowana w budownictwie domowym, wielkość amerykańskiego rynku mieszkaniowego sprawia, że jest to kluczowy sektor, który należy śledzić. Takie publikacje jak dane o PKB USA lub liczbie nowych miejsc pracy w amerykańskim sektorze pozarolniczym są także kluczowe dla cen miedzi i należy je uważnie śledzić.

 

Historyczne ceny miedzi

Poniższy wykres przedstawia zmiany cen miedzi od 1970. Po trendzie spadkowym w latach 2011-2015, ceny miedzi wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat. Na przestrzeni dziesięcioleci istniała silna korelacja z rynkiem złota, mimo że miedź jest głównie metalem przemysłowym, a przyjmuje się, że złoto ma wartość pieniężną. Co do zasady, kiedy nasila się optymizm inwestorów co do perspektyw dla światowej gospodarki, rośnie także apetyt na ryzyko oraz zwyżkują notowania miedzi.

 

Wykres cen miedzi 1975 - 2017


 

 

Przykład handlu miedzią

Spójrzmy, jak handel miedzią wygląda w praktyce. Twoja analiza wskazuje, że z uwagi na lepsze od prognoz dane o PKB Chin, ceny miedzi wzrosną. Dlatego decydujesz się na kupno 10 kontraktów miedzi po cenie 3.1140. Wielkość tej pozycji oznacza zysk lub stratę równą $10 na zmianę ceny o 0,0001.

Kilka dni później ceny miedzi znajdują się na wyższych poziomach i decydujesz się na zamknięcie pozycji oraz realizację zysków. Twój zysk jest obliczony w następujący sposób: (2.6750 – 2.6400) x $10 = $350

 
Back to top