CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak handlować platyną?

Dowiedz się o zaletach handlu platyną

 

Handel platyną - podstawy

Platyna to srebrzysto-biały metal, który w przyrodzie jest jeszcze rzadszy niż złoto. Platynę stosuje się zarówno w produkcji biżuterii, jak i w przemyśle. Ze względu na wysoki popyt i ograniczoną podaż, rynek platyny ma tendencję do handlu po wyższej cenie niż złoto. Przyjrzyjmy się największym graczom na rynku platyny.

Kto handluje platyną?

Rynek platyny charakteryzuje się dużą liczbą uczestników. Duża część z nich kupuje platynę jako towar, a reszta wchodzi na rynek w celu czerpania zysków z wahań cen tego szlachetnego metalu.  
 

  1. Producenci biżuterii

Rynek biżuterii w dużej mierze odpowiada za światową konsumpcję platyny. Wysoki popyt na białą biżuterię w połączeniu z jej niewielką podażą jest jednym z głównych powodów, dla których platyna jest droższa niż złoto.

 
  1. Rynek samochodowy

Przemysł motoryzacyjny ma duże zapotrzebowanie na platynę, ponieważ jest ona wykorzystywana do produkcji katalizatorów samochodowych, które zmniejszają szkodliwość emisji. Inne zastosowania przemysłowe to dyski twarde, nawozy i leki przeciwnowotworowe.

 
  1. Investorzy

Inwestorzy, którzy oczekują wzrostu cen platyny, kupują ją w postaci monet i sztabek. Od 1997 r. amerykańska moneta American Platinum Eagle jest jedyną oficjalną monetą platynową klasy inwestycyjnej rządu USA.

 
  1. Traderzy

Rosnąca liczba traderów postrzega handel platyną jako szansę na dywersyfikację handlu i wykorzystanie wahań cen tego metalu szlachetnego.

Masz ochotę na rzeczywisty handel platyną?

 


Stwórz rachunek

Co wpływa na ceny platyny?

Platyna jest często pomijana przez inwestorów na rzecz złota i srebra. Jednak gdy tylko inwestorzy rozumieją unikalne cechy tego rynku, często uważają rozszerzenie handlu na platynę za interesującą perspektywę.
 

  1. Ograniczona geograficznie podaż

Według szacunków, złoża platyny są 15-20-krotnie rzadsze od złóż złota. Około 90 % światowych dostaw tego surowca pochodzi z Rosji i Republiki Południowej Afryki - podaż charakteryzuje się więc wysoką niepewnością. Dodajmy do tego fakt, że do uzyskania czystej uncji platyny potrzeba dużo energii i kapitału - nic więc dziwnego, że podaż jest jednym z głównych czynników decydujących o cenie tego metalu.
 

Z uwagi na fakt, że tylko dwa kraje są zaangażowane w proces wydobycia, istnieje większe ryzyko zachowań monopolistycznych, które mogą mieć zdecydowany wpływ na poziom produkcji platyny, a tym samym na jej cenę.

 
  1. Zróżnicowany popyt

Ze względu na swoją podwójną rolę towaru szeroko stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym i metalu szlachetnego, popyt na platynę jest ściśle powiązany z ustawodawstwem. Na przykład, latem 2017 spadł popyt na platynę, ponieważ sprzedaż pojazdów z silnikami wysokoprężnymi obniżyła się w niektórych krajach europejskich z powodu spekulacji, że rządy podniosą koszty dla właścicieli samochodów z takim typem silników.

Na cenę platyny wpływa oczywiście więcej czynników, niż tylko popyt na katalizatory w przemyśle motoryzacyjnym, ale inwestorzy, którzy chcą odnieść sukces na tym rynku, muszą być świadomi kluczowych wydarzeń w sektorze motoryzacyjnym, które mogą powodować negatywne nastroje wobec metali szlachetnych.

 

Zmienność na rynku platyny

W przeciwieństwie do złota, platyna jest w dużym stopniu zależna od popytu przemysłowego i procesu wydobywczego. Dodajmy do tego fakt, że produkcja skupiona jest tylko w dwóch krajach - oczywiste jest więc, że zmienność cen platyny jest wyższa niż na jakimkolwiek innym rynku metali.

Patrząc na poniższy wykres widać wyraźnie, że chociaż największy wzrost cen platyny miał miejsce w latach 90. ubiegłego wieku, to jednak nie obyło się wtedy bez znacznej zmienności. Podobna zmienność była notowana w kolejnej dekadzie, gdy cena platyny spadła z poziomu $2250 do poniżej $800 w ciągu zaledwie 6 miesięcy.  
 

Ceny platyny 1990 - 2017


 

 

Korelacja cen platyny i złota

Korelacja pomiędzy złotem a platyną jest kluczowym czynnikiem, który inwestorzy na rynku metali biorą pod uwagę przy ocenie rynku platyny. Chociaż ceny zmieniają się w parze, platyna jest tradycyjnie droższa niż złoto ze względu na jej większy niedostatek.

Spoglądając na wykres możemy zauważyć, że od 1987 do 2008 istniało tylko kilka przypadków, gdy platyna była tańsza od złota. Cena złota zaczęła przebijać cenę platyny dopiero od 2011. Ta anomalia cenowa jest postrzegana za okazję handlową przez inwestorów z dalszym horyzontem inwestycyjnym.Platyna jest wyjątkowym metalem ze względu na niską podaż i wysoki popyt, ale inwestorzy decydują się na handel także innymi metalami, na przykład miedzią. Dowiedz się wszystkiego o handlu miedzią i poznaj zalety handlu na tym rynku.

 
Back to top