CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

72.81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak handlować srebrem? 

Wskazówki, jak rozpocząć handel srebrem

 

Handel srebrem - podstawy

W przeciwieństwie do złota, srebro nie jest przedmiotem obrotu wyłącznie jako aktywo finansowe. Ten metal szlachetny ma szerokie zastosowanie przemysłowe. Jednak większość inwestorów handluje srebrem, aby skorzystać z wahań jego cen. Srebro jest często nazywane "biedniejszą wersją" złota. Przyjrzyjmy się bliżej wyjątkowym cechom tego fascynującego rynku.

Kto handluje srebrem i dlaczego?

Traderzy i inwestorzy handlują srebrem z trzech głównych powodów:

  • Zabezpieczenie przed inflacją

  • Jako inwestycja

  • Jako zabezpieczenie przed tąpnięciem finansowym

Na rynku finansowym srebro stało się popularne dopiero niedawno. Wcześniej inwestorzy skupiali się głównie na złocie. Jednak rosnące ceny złota przekonały wielu do rozłożenia ryzyka na inne opcje inwestycyjne w zakresie metali szlachetnych.

Prawdą jest, że rynek srebra jest bardziej zmienny niż rynek złota, ale metal ten oferuje równie imponujące zabezpieczenie przed inflacją i wahaniami rynkowymi jak złoto. Plusem jest fakt, że ceny srebra są niższe niż złota.

Kolejnym powodem popularności srebra, jest fakt, że za 50% popytu na ten metal odpowiadają cele przemysłowe. Oznacza to, że nawet jeśli sytuacja pogarsza się na rynku inwestycyjnym, srebro znajdzie nabywców w sektorze przemysłowym.
.

Masz ochotę na rzeczywisty handel srebrem?

 


Stwórz rachunek

Co wpływa na cenę srebra

Oto trzy kluczowe czynniki decydujące o cenie srebra.
 

  • Popyt i podaż-Tak jak w przypadku każdego innego towaru, cena srebra zależy od zmian popytu i podaży. Popyt obejmuje także zainteresowanie ze strony sektora przemysłowego.

  • Technologia- Przemysłowe zastosowanie srebra obejmuje zieloną technologię i systemy fotowoltaiczne, które są obecnie bardzo poszukiwane. Popyt na srebro jest wprost proporcjonalny do popytu na jego zastosowanie przemysłowe.

  • Wartość USD- Z uwagi na fakt, że srebro jest kwotowane w USD,cena metalu jest ściśle związana z kursem waluty USA. Mocny dolar powoduje, że cena srebra staje się niższa, co jest często postrzegane jako dobra okazja do kupienia metalu.

 

Historyczne ceny srebra

Patrząc na wahania cen srebra w ostatnich pięciu dekadach, trudno nie zauważyć ekstremalnego wzrostu pod koniec 1979 roku, znanego również jako Srebrny Szczyt. W latach 70. cena srebra wzrosła z poniżej 1,5 USD za uncję do prawie 32 USD za uncję. Do końca 1980 r. cena spadła niemal do poziomu sprzed 12 miesięcy.

Srebrny Szczyt był wynikiem aktywności miliarderów Braci Hunt. Spekulowano, że bracia posiadali jedną trzecią całej podaży srebra, z wyłączeniem ilości srebra posiadanego przez rządy. Prawdopodobieństwo powtórki takich wydarzeń jest obecnie niższe z uwagi na większą liczbę kluczowych graczy na rynku.
 

Srebrny Szczyt 

 

Korelacja cen srebra i złota

Mimo że fundamenty rynku srebra i złota różnią się, istnieje silna korelacja pomiędzy ceną złota i srebra, ponieważ te dwa metale szlachetne są sprzedawane przez tych samych inwestorów. Czynnikiem, który silnie wybił ceny złota w stosunku do cen srebra był kryzys finansowy z 2008. Wkrótce ceny srebra podążyły tą samą ścieżką, choć z większą zmiennością. Oczekuje się, że korelacja ta pozostanie nienaruszona tak długo, jak długo metale te będą przedmiotem wymiany handlowej głównie ze względu na ich wartość pieniężną.

 Przykład handlu srebrem

Załóżmy, że Twoja analiza techniczna na wykresie dziennym sygnalizuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo spadku cen srebra. Sprzedajesz 1 lota (5.000 uncji) XAG/USD po cenie $16,38. Pozycja ta odpowiada zyskowi lub stracie o $50 za każdą zmianę o 1 centa ceny srebra.

Kolejnego dnia cena srebra wynosi $16,25 i decydujesz się na zamknięcie pozycji. Zysk obliczony jest w następujący sposób: zmiana ceny w centach x $50 = 13 x $50 = $650.

Złoto i srebro mogą być najpopularniejszymi metalami szlachetnymi w handlu, ale nie są jedynymi. Coraz więcej inwestorów zwraca także uwagę na inne metale szlachetne - na przykład platyna jest postrzegana jako ciekawa alternatywa. 

 
Back to top