CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Zastrzeżenie ogólneZrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje dostępne na tej stronie internetowej służą jako ogólne wskazówki. W żadnym wypadku informacje zawarte na tej stronie nie mogą być interpretowane jako porady, oferty sprzedaży lub nakłanianie do zakupu jakiegokolwiek instrumentu Forex, CFD, spread bet lub innego produktu pochodnego lub produktu OTC. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych każdy inwestor powinien uzyskać poradę biorącą pod uwagę jego indywidualną sytuację i okoliczności. Zawartość tej strony internetowej może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Nasze produkty inwestycyjne oraz informacje na tej stronie internetowej nie są adresowane do ogółu społeczeństwa w żadnym kraju. Informacje te nie są przeznaczone do dystrybucji wśród mieszkańców w żadnym kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub używanie naruszałoby lokalne przepisy prawa lub wymogi regulacyjne.

Usługi oferowane na tej stronie internetowej są dostępne tylko po pomyślnym spełnieniu naszych wymogów otwarcia rachunku. Przed rozważeniem wniosku należy upewnić się, że ryzyko związane z obrotem na rynkach finansowych jest w pełni zrozumiałe.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie instrukcje przekazane przez niego lub w jego imieniu za pośrednictwem naszej strony internetowej są realizowane na własne ryzyko. Użytkownik będzie odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego numeru rachunku oraz hasła i potwierdza, że jesteśmy uprawnieni do korzystania z tych danych w celu identyfikacji użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do treści niniejszej witryny należą do nas lub naszych licencjodawców. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie mogą być powielane, adaptowane, przesyłane osobom trzecim, rozpowszechniane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie za pomocą jakiegokolwiek procesu bez naszej pisemnej zgody.

Od czasu do czasu nasza strona może zawierać linki do innych witryn i/lub zasobów udostępnianych przez strony trzecie. Te linki i/lub zasoby są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych materiałów.

W UK ThinkMarkets to nazwa handlowa TF Global Markets (UK) Limited, z rejestracją w Anglii i Walii (Numer Rejestracji 9042646), siedzibą pod adresem 2 Copthall Avenue, Londyn, Wielka Brytania EC2R 7DA i nadzorem ze strony Financial Conduct Authority (FCA).Back to top