Polityka dotycząca wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

 

Polityka wezwania do uzupełnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego

Rachunki transakcyjne w ThinkMarkets automatycznie podlegają wezwaniu do uzupełnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego, jeśli spełnione zostają poniższe kryteria. Należy pamiętać, że właściwe zarządzanie ryzykiem i ustawianie zleceń stop loss ogranicza ryzyko wezwania do uzupełnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego na rachunku inwestora. Doradzamy wszystkim klientom i inwestorom, aby ściśle przestrzegali wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego przy zawieraniu transakcji.

  • Minimalne Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na Otwartych Pozycjach muszą być stale spełniane przez klienta.

  • Wszystkie otwarte pozycje podlegają zamknięciu przez ThinkMarkets, w przypadku gdyby wymóg minimalnego depozytu zabezpieczającego nie został utrzymany.

  • Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. ThinkMarkets dołoży wszelkich starań, aby informować klienta o przewidywanych zmianach e-mailem i za pośrednictwem systemu komunikacji na platformie transakcyjnej co najmniej tydzień przed wejściem zmian w życie.

  • ThinkMarkets zamknie wszystkie Otwarte Pozycje na rachunku klienta, jeśli łączny kapitał własny klienta w dowolnym momencie będzie równy lub spadnie poniżej 50% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego. Pozycje będą zamykane w oparciu o najlepsze ceny realizacji dostępne w danym momencie dla ThinkMarkets.

  • Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za składanie zleceń Stop Loss, służących minimalizacji strat.

CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.22% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.22% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Back to top