CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Uczciwe traktowanie klientówUczciwe traktowanie klientów (TCF)

ThinkMarkets jest mocno zaangażowany w tworzenie środowiska skupionego na doświadczeniu klientów. W związku z tym, polityka uczciwego traktowania klientów ("TCF") jest kluczowa dla przestrzegania naszych zasad regulacyjnych i jest wykorzystywana w celu zapewnienia klientom uczciwych transakcji na sprawnym i skutecznie funkcjonującym rynku. ThinkMarkets przyjął tę zasadę w celu świadczenia najlepszych usług oraz zapewnienia najwyższych poziomów ciągłości działania.

Strategia TCF ThinkMarkets skupia się wokół sześciu celów, którym muszą sprostać wszystkie zarejestrowane firmy. Poniższa strategia została wdrożona / wbudowana w naszą kulturę biznesową i procesy biznesowe, dzięki czemu możemy fizycznie udowodnić, że nasi klienci mogą:

  • oczekiwać sprawiedliwego traktowania

  • oczekiwać od nas jasnej i precyzyjnej dokumentacji i informacji

  • oczekiwać od nas uczciwej i profesjonalnej obsługi; oraz

  • oczekiwać od nas szybkiego i sprawiedliwego traktowania skarg/ zapytań.

Będziemy dokonywać stałego przeglądu naszej polityki TCF w celu przestrzegania tych zasad w sposób ciągły.

Aby spełnić Państwa oczekiwania w odniesieniu do naszych usług, jesteśmy w pełni zaangażowani w równe traktowanie klientów przez cały czas i staramy się demonstrować jakość naszych usług zgodnie z poniższym:

  • zawsze będziemy sprawdzać adekwatność naszych usług dla nowych klientów przed zaoferowaniem im rachunku

  • będziemy także dbać o to, aby nasza oferta była zgodna z ich wiedzą i doświadczeniem

  • ponadto zawsze będziemy dbać o to, by informacje na temat produktów i ryzyka były jasne i widoczne

  • nieustannie staramy się informować Państwa w sposób jasny i uczciwy, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd. Staramy się zapewnić, że rozumieją Państwo ryzyko związane z naszymi produktami handlowymi i przypominać o tych zagrożeniach.

  • oferujemy cenne narzędzia edukacyjne i stale rozwijającą się platformę transakcyjną, aby dopasować ją do potrzeb handlowych klientów. Dążymy do zapewnienia nieprzerwanej obsługi obrotu i wysoce konkurencyjnych spreadów. Ponadto oferujemy skuteczne i łatwe w zrozumieniu narzędzia do zarządzania ryzykiem.

  • reagujemy na zapytania naszych klientów terminowo i niezwłocznie odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości. Wszystkie reklamacje klientów są rozpatrywane w miarę potrzeb i zgodnie z naszymi wymaganiami, aby spełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie i naszego regulatora (Financial Conduct Authority UK).

Doszliśmy do wniosku, że strategię TCF najlepiej jest inicjować w punkcie kontaktu z klientami i dlatego to nasze Biuro Obsługi Klienta zostało wybrane jako centrum wdrożenia TCF w całej firmie. Zastosowano procesy w celu zebrania jak najszerszego zakresu informacji na temat istotnych kwestii związanych z TCF, które następnie są zestawiane przez kierownika danego pionu. Informacje te są następnie analizowane w celu zidentyfikowania trendów i rozwiązań w obrębie obsługi klienta, co prowadzi do zwiększenia ogólnej jakości oferowanych usług. Zobowiązujemy się do zapewnienia naszym klientom jak najlepszego doświadczenia handlowego i czekamy na wszelkie komentarze, które mogą pomóc nam w osiągnięciu tego celu.Back to top