CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78.94% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

78.94% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Poznaj handel na rynku
 

Słownik

Od początkujących do ekspertów, wszyscy traderzy muszą znać szeroki zakres terminów technicznych. Pozwól nam być Twoim przewodnikiem.

Ucz się więcej

Biblioteka przewodników handlowych

Bez względu na poziom doświadczenia, pobierz nasze bezpłatne przewodniki handlowe i rozwijaj swoje umiejętności.

Ucz się więcej
Poznaj handel na rynku

Handluj bardziej inteligentnie - udoskonal swoje umiejętności dzięki naszym zasobom treningowym.

Stwórz rachunek rzeczywisty
Analiza rynku
 

Kalendarz Ekonomiczny

Upewnij się, że wyprzedzisz każdy ruch na rynku dzięki naszemu stale aktualizowanemu kalendarzowi gospodarczemu.

Ucz się więcej

Analiza Techniczna

Wykorzystaj dane rynkowe z przeszłości, aby prognozować kierunek cen i przewidywać ruchy rynkowe.

Ucz się więcej
Analiza rynku

Skorzystaj z zasobów rynkowych, których potrzebujesz do zbudowania swoich strategii handlowych.

Stwórz rachunek rzeczywisty
Partnerstwa
 

Program afiliacyjny

Rozwijaj swoją działalność handlową i otrzymuj nagrody. Dowiedz się więcej o naszym programie partnerskim już dziś.

Ucz się więcej

Zarządzających środkami

Zwiększ swoje dochody i otrzymuj dodatkową gotówkę za swoją wiedzę handlową dzięki ThinkInvest.

Ucz się więcej

Handel API

Stwórz własną platformę handlową lub narzędzia danych za pomocą naszych najnowocześniejszych interfejsów API.

Ucz się więcej

Brokerzy wprowadzający

ThinkMarkets zapewnia wysoki poziom zadowolenia klienta dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania klienta i współczynnikowi konwersji.

Ucz się więcej

Biała etykieta

Dostarczamy wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć własną markę w branży Forex.

Ucz się więcej

Przedstawiciele regionalni

Zacznij współpracę z ThinkMarkets już dziś, aby uzyskać dostęp do pełnych usług doradczych, materiałów promocyjnych i własnych budżetów.

Ucz się więcej
Partnerstwa

Połącz się z platformami nowej generacji i transakcjami, których oczekują Twoi klienci.

Stwórz rachunek rzeczywisty
O ThinkMarkets
 

O nas

Dowiedz się więcej o ThinkMarkets, uznanym, wielokrotnie nagradzanym globalnym brokerze, któremu możesz zaufać.

Ucz się więcej

Bezpieczeństwo środków

Bezpieczeństwo Twoich środków jest naszym priorytetem. Dowiedz się więcej o naszej polisie ubezpieczeniowej w Lloyd's of London.

Ucz się więcej

Infrastruktura handlowa

Jeśli chodzi o szybkość, z jaką realizujemy Twoje transakcje, nie oszczędzamy żadnych wydatków. Dowiedz się więcej.

Ucz się więcej

Wiadomości ThinkMarkets

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o firmie i innymi aktualizacjami.

Ucz się więcej

Skontaktuj się z nami

Nasz wielojęzyczny zespół wsparcia technicznego jest dostępny dla Ciebie 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu.

Ucz się więcej
O ThinkMarkets

Globalna obecność, lokalna wiedza - sprawdź, co nas wyróżnia.

Stwórz rachunek rzeczywisty
Stwórz rachunek

Konflikty interesów, niezależność i bezstronnośćKonflikty interesów, niezależność i bezstronność

Wprowadzenie

Zgodnie z wytycznymi naszego regulatora i zgodnie z zasadami FCA dla podmiotów biznesowych, ThinkMarkets jest zobowiązany do sprawiedliwego zarządzania konfliktami interesów, zarówno pomiędzy samą firmą, a jej klientami, jak i pomiędzy klientami. Ważne jest, aby ThinkMarkets i każdy pracownik (lub wykonawca) działający w imieniu firmy unikał sytuacji, w której istnieje lub może wydawać się, że istnieje konflikt interesów pomiędzy ThinkMarkets, a jego klientami lub między samymi klientami.

Pobierz politykę przeciwdziałania konfliktom interesów

ThinkMarkets zobowiązuje się traktować swoich klientów uczciwie i nigdy świadomie nie postawi się w sytuacji, w której jego własne interesy lub obowiązek wobec innej strony uniemożliwiają mu wywiązanie się ze swoich obowiązków wobec klienta.

Jeśli ThinkMarkets znajdzie się w związku, który prowadzi do konfliktu interesów któregokolwiek z jego klientów, nie będzie świadomie działał na rzecz tego klienta bez podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia mu sprawiedliwego traktowania. Ważne jest, aby unikać nie tylko rzeczywistych konfliktów interesów, ale także pozorów powstającego konfliktu interesów. Należy skontaktować się z kierownikiem ds. zgodności z przepisami w przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub braku pewności, czy dana sytuacja spowodowała powstanie konfliktu interesów. Dyrektor ds. zgodności utrzymuje również rejestr konfliktów interesów .

Polityka ta ma być w pełni zrozumiała , jednakże w przypadku, gdy okoliczności nie są objęte niniejszymi wskazówkami, należy skonsultować się z kierownikiem ds. zgodności z przepisami. Niniejsza polityka została przygotowana z myślą o przestrzeganiu zasad i przepisów właściwych instytucji regulujących i nie ma na celu tworzenia praw lub obowiązków podmiotów trzecich, które nie istniałyby, gdyby polityka ta nie została udostępniona, ani nie stanowi ona części żadnej umowy pomiędzy ThinkMarkets, a jakimkolwiek klientem.

Zarządzanie konfliktami interesów

Istotne jest, aby wszelkie konflikty interesów, których nie da się uniknąć, były rozwiązywane w sposób prawidłowy i delikatny, zarówno w celu przestrzegania przepisów prawa i naszych szerszych obowiązków wobec klientów, jak i w celu zapewnienia uczciwości naszych usług.

Konflikty interesów mogą przybierać różne formy. Powstają one w przypadku rozbieżności interesów jednej ze stron układu i drugiej strony. W odniesieniu do działań, które prowadzimy, mogą powstawać konflikty:

 • Pomiędzy interesami ThinkMarkets a interesami klientów

 • Pomiędzy jednym a drugim klientem

 • Pomiędzy dyrektorem, kierownikiem lub pracownikiem a klientem

Identyfikacja konfliktów interesów

Konflikty interesów mogą powstać w każdej chwili. Mogą powstać na początku relacji z klientem, jak również w dowolnym momencie w trakcie relacji. Wszyscy dyrektorzy i pracownicy mają stały obowiązek zachowania czujności wobec potencjalnych konfliktów interesów i dopilnowania, aby takie konflikty były odpowiednio zarządzane.

Konflikty mogą mieć miejsce, gdy ThinkMarkets lub osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z dostępem do systemów i kontroli ("SYSC") firmy, lub prawa do dyktowania polityki firmy:

 • Prawdopodobnie uzyska korzyści finansowe lub zapobiegnie stratom finansowym kosztem klienta;

 • Jest zainteresowana wynikiem usługi świadczonej na rzecz klienta lub transakcją przeprowadzoną w jego imieniu, lecz pożąda wyniku sprzecznego z interesem klienta;

 • Ma motywację finansową lub inną motywację do faworyzowania interesów innego klienta lub grupy klientów ponad interesami klienta;

 • Prowadzi tę samą działalność biznesową co klient; lub

 • Otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż klient zachętę w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, w formie pieniędzy, towarów lub usług, inną niż standardowa prowizja lub opłata za tę usługę.

Zawiadomienie klienta

Dyrektor ds. zgodności pełni funkcję centralnego punktu koordynacyjnego w odniesieniu do konfliktów interesów. W związku z tym, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, niezależnie od tego, czy powstaje on w momencie rozpoczęcia relacji z klientem, czy w innym czasie, musi być zgłoszony kierownikowi ds. zgodności. W odniesieniu do wszelkich takich konfliktów należy podać następujące informacje:

 • Imiona klientów i/lub dane rachunku;

 • Naturę konfliktu;

 • Informację, czy konflikt uznaje się za rzeczywisty lub potencjalny; oraz

 • Identyfikację osób w firmie, z którymi istnieje konflikt oraz osób, które są najbardziej kompetentne do jego rozwiązania.

Przegląd konfliktów

Po otrzymaniu powiadomienia o konflikcie, kierownik ds. zgodności z przepisami wykona następujące kroki:

a) Zarejestruje konflikt w Rejestrze Konfliktów.
b)    Oceni konflikt, aby określić czy:

 1. Konflikt postrzegany jest raczej jako rzeczywisty czy potencjalny, oraz czy wymagane są w stosunku do niego dalsze działania;

 2. Konflikt może mieć skutki handlowe dla firmy i czy kierownik ds. zgodności jest osobą właściwą do jego rozwiązania; lub

 3. Czy jest to bardziej złożony lub wrażliwy z handlowego punktu widzenia konflikt, którym najlepiej zajmie się Zarząd.

Ujawnianie Klientowi Konfliktu Interesów

Jeżeli ThinkMarkets zidentyfikował związek lub interes w transakcji, który może prowadzić do powstania konfliktu z interesami jego klientów, to fakt ten zostanie ujawniony przed podjęciem działań na rzecz tego klienta. Ujawnienie informacji powinno być odpowiednio jasne i zwięzłe oraz zawierać dostatecznie szczegółowe informacje, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji co do tego, w jaki sposób konflikt interesów może wpłynąć na świadczoną usługę. ThinkMarkets nie będzie zawierać żadnych transakcji z klientem lub na jego rzecz, jeśli ma powody sądzić, że klient sprzeciwił się konfliktowi interesów.

Ujawnienie informacji o konfliktach interesów nie zwalnia ThinkMarkets z obowiązku utrzymywania i stosowania skutecznych ustaleń organizacyjnych i administracyjnych. Podczas gdy ujawnianie konkretnych konfliktów interesów jest wymogiem, zbyt duże poleganie na ujawnianiu informacji bez odpowiedniego rozważenia, w jaki sposób można właściwie zarządzać konfliktami interesów, nie jest dozwolone i nie będzie tolerowane.

Polityka niezależności

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania polityki niezależności ThinkMarkets. Polityka niezależności ThinkMarkets skutecznie określa, że w kontaktach z klientem pracownicy muszą odłożyć na bok wszelkie relacje korporacyjne lub osobiste, ustalenia lub interesy, które mogą mieć wpływ na informacje przekazane klientowi lub działania podejmowane w jego imieniu w związku z daną transakcją lub usługą. Udzielając informacji lub podejmując działania w imieniu konkretnego klienta, pracownicy muszą należycie uwzględniać interesy danego klienta i nie powinni brać pod uwagę interesów innych stron.

Odstąpienie od działania dla klienta

Jeśli ThinkMarkets zdecyduje, że konflikt interesów nie może być skutecznie rozwiązany poprzez ujawnienie go klientowi lub poprzez swoją politykę niezależności, odmawia podjęcia działań na rzecz tego klienta. Będzie to decyzja zarządzających wyższego szczebla.

Ujawnienie informacji o zewnętrznych interesach biznesowych

Zewnętrzny interes biznesowy to wszelka działalność, w którą angażujesz się poza ThinkMarkets. Obejmuje ona zatrudnienie przez inną osobę lub pełnienie funkcji członka zarządu, dyrektora, partnera lub konsultanta, a także otrzymanie wynagrodzenia od innej organizacji (w tym przedsiębiorstwa rodzinnego).  Obejmuje ona również wszelkie opłaty za produkt, taki jak artykuł, przemówienie lub stanowisko na życzenie lub w ramach pracy z ThinkMarkets.  Działania obywatelskie, takie jak udział w wyborach lub powoływaniu na stanowiska polityczne, są również uwzględniane, podobnie jak inne działania społeczne, i obejmują one funkcję dyrektora, kierownika, pracownika lub konsultanta organizacji non-profit.

Wszyscy pracownicy (w tym członkowie Zarządu) muszą ujawnić na piśmie Kierownikowi ds Zgodności wszelkie zewnętrzne stanowiska dyrektorów, uczestnictwo w partnerstwach lub podobnych przedsięwzięciach przed zatrudnieniem lub podjęciem takiej pracy, a następnie co roku wypełniając Formularz Oświadczenia i Deklaracji Pracownika. W ramach corocznej oceny sprawności i poprawności kierownik ds. zgodności z przepisami będzie dokonywał odpowiednich kontroli ujawnianych informacji. Ujawnienie może nastąpić w formie pisemnej, ale musi zawierać następujące informacje:

 • Proponowana data mianowania;

 • Okres mianowania, w stosownych przypadkach;

 • Krótkie streszczenie zakresu odpowiedzialności; oraz

 • Wszelkie inne informacje dotyczące mianowania, które mogą mieć wpływ na funkcje biznesowe w ThinkMarkets.

Po ujawnieniu informacji odpowiedź zostanie dostarczona w ciągu siedmiu dni.  Odpowiedź musi podpisać Prezes lub Przewodniczący. Odpowiedź, w której wyszczególniono, czy ujawnienie informacji zostało "zatwierdzone" czy "odrzucone", musi zostać umieszczona w aktach pracownika HR.

Odpowiedzialność za identyfikowanie konfliktów i zarządzanie nimi

W pierwszej kolejności kierownik ds. zgodności z przepisami odpowiada za identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów interesów wynikających z działalności w ramach ThinkMarkets.  W celu rozwiązania takich konfliktów rozważone zostaną następujące opcje:

 • Ujawnienie potencjalnego konfliktu;

 • Polityka niezależności i oddzielnego nadzoru pracowników;

 • Usuwanie niepożądanych wpływów;

 • Jasny podział obowiązków między poszczególne osoby; oraz

 • Odmowa działania w imieniu jednej strony.

 

Komitety Ryzyka i Zgodności spotykają się okresowo w celu omówienia zasad i dokonania przeglądu wszelkich zmian w działalności lub organizacji, które mogłyby prowadzić do potencjalnych konfliktów. Dyrektor ds. zgodności z przepisami będzie prowadził ewidencję wszelkich stwierdzonych konfliktów interesów i podjętych działań, która będzie weryfikowana przez zarząd nie rzadziej niż raz w roku. Ostateczna odpowiedzialność za rozwiązywanie i konfliktów interesów spoczywa na Zarządzie.

Chińskie mury

Stosuje się procedury mające na celu zapobieganie lub kontrolę wymiany informacji między osobami zaangażowanymi w działania wiążące się z ryzykiem konfliktu interesów, w przypadku gdy wymiana tych informacji może zaszkodzić interesom jednego lub więcej klientów.

Niewłaściwy wpływ

Prowadzony jest monitoring w celu wykrycia i zapobiegania wywierania niewłaściwego wpływu przed dowolne osoby na to, w jaki sposób inna osoba świadczy usługi.

Monitorowanie konfliktów

Rejestr konfliktów jest prowadzony przez Dział Zgodności i analizowany jako odrębny temat przez Zarząd, gdy rejestr jest przedstawiany w ramach comiesięcznych raportów o Monitorowaniu Zgodności i TCF.

Zachęty

Zachęty są objęte polityką Podarunków i Rozrywki ThinkMarkets.  Wszelkie konflikty będą rozpoznawane i przekazywane Kierownikowi ds Zgodności.

Dealing na rachunkach osobistych

Dealing na rachunkach osobistych ("PAD") jest objęty Polityką PAD ThinkMarkets. Wszelkie konflikty będą rozpoznawane i przekazywane Kierownikowi ds Zgodności.

Segregacja funkcji

ThinkMarkets prowadzi politykę "Segregacji Funkcji" pod pełnym nadzorem zapewnianym przez szczegółowy Program Monitorowania Zgodności. W związku z tym pracownikom uniemożliwia się równoczesne lub sekwencyjne angażowanie się w oddzielne działania, jeżeli takie zaangażowanie może utrudnić właściwe zarządzanie konfliktami interesów.Back to top