CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy.
Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

74.39% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

MT4 Super

Skorzystaj z tych bezpłatnych aplikacji o jakości instytucjonalnej i przenieś swój automatyczny handel na wyższy poziom.

 

Superwskaźniki MT4


Zoptymalizuj swój handel dzięki naszemu kompleksowemu pakietowi 15 wskaźników na wykresach, obejmującemu Mini Wykresy, Wykres w Wykresie, generator Słupków Renko, lupę, Swobodną Opcję Rysowania, oraz wyświetlacze Kanału Keltnera i Donchiana.

Mini Wykres
(Mini Chart)

Ten wskaźnik nie tylko tworzy wykres w głównym wykresie MT4, ale także pokazuje ruch ceny na innych instrumentach lub ramach czasowych bez konieczności przełączania się pomiędzy wykresami lub profilami MT4.Pobierz przewodnik

Punkty Pivota
(Pivot Point)

Wyświetla tradycyjne Punkty Pivota (Punkty Zwrotu), w oparciu o szczyt, dołek i zamknięcie sesji z poprzedniego dnia. Można również dostosować podstawę obliczania punktów zwrotu, wstawić więcej niż jedną kopię wskaźnika do wykresu i skonfigurować wskaźnik w taki sposób, aby ostrzegał o przekroczeniu przez cenę jednego z poziomów zwrotu.Pobierz przewodnik

Szczyty i dołki
(Highs and Lows)

Wyświetla na wykresie historyczne szczyty i dołki. Zawiera również kilka zaawansowanych funkcji, takich jak możliwość wyboru dziennego przedziału czasu, tak aby szczyty i dołki miały zastosowanie wyłącznie do podstawowych godzin handlu - jest to szczególnie przydatne w przypadku indeksów, które mogą być wyceniane 24 godziny na dobę.Pobierz przewodnik

Słupki Renko
(Renko Bars)

Oprócz normalnego wykresu MT4, wskaźnik ten rysuje Słupki Renko i generuje słupki z określonego zakresu. Może również tworzyć wykresy offline z bardziej tradycyjnym widokiem Renko.Pobierz przewodnik

Grupa Wykresów
(Chart Group)

Oprócz synchronizowania ram czasowych wykresów, funkcja ta łączy wykresy, aby umożliwić zsynchronizowaną zmianę symbolu na wszystkich powiązanych wykresach, gdy jeden wykres ulega takiej zmianie.Pobierz przewodnik

Info o Symbolu
(Symbol Info)

Tworzy przeciągane pod-okno wewnątrz wykresu MT4, które wyświetla sygnały wzrostowe i zniżkowe w wielu ramach czasowych z wyboru wskaźników (CCI, MACD, itp.), jak również zmiany procentowe i aktualne ceny w stosunku do szczytu i dołku w wybranego okresu.Pobierz przewodnik

Gravity

Wskazuje obszary możliwego wsparcia i oporu, w oparciu o poprzednią akcję cenową. Są one oznaczone kolorami w celu określenia mocniejszej/słabszej aktywności rynkowej.Pobierz przewodnik

Wykres w Wykresie (Chart-in-Chart)

Rysuje akcję cenową dla dodatkowego symbolu jako pod-okna na wykresie głównym i pozwala dodać wiele kopii wskaźnika do wykresu, aby pokazać wiele symboli - szybki, łatwy sposób porównania akcji cenowych EUR / USD z innymi symbolami.Pobierz przewodnik

Lupa
(Magnifier)

Pozwala sprawdzać aktywność cenową bez konieczności przełączania wykresów lub ram czasowych poprzez tworzenie przeciąganego, modyfikowalnego podokna w głównym wykresie MT4, które "powiększa" wybrane słupki, prezentując je bardziej szczegółowo w krótszej ramie czasowej.Pobierz przewodnik

Historia zleceń
(Order History)

Wyświetla całą historię transakcji oraz cen symbolu. Ten wskaźnik określa znaczniki, które podświetlają wejście i wyjście każdej historycznej pozycji, a także rysuje wstęgi na wykresach, aby dać przegląd, kiedy pozycje zostały otwarte - dla symbolu wykresu i innych rynków.Pobierz przewodnik

Wolne rysowanie (Freehand drawing)

Dzięki temu możesz rysować bezpośrednio na wykresie - jest to niezwykle przydatne, gdy chcesz podświetlić konkretny obszar, na przykład do tworzenia własnego punktu odniesienia na wykresie.Pobierz przewodnik

Zmiana słupków
(Bar Changer)

Tworzy wykres offline, który zawiera zmodyfikowaną wersję wykresu, na którym działa wskaźnik, np. poprzez dostosowanie czasu każdego słupka lub odwrócenie ceny.Pobierz przewodnik

Kanały Keltnera
(Keltner Channel)

Wskaźnik ten pozwala ustawić typowe parametry kalkulacji Keltnera, kontrolować typ średniej kroczącej oraz cenę do wykorzystania, a także skonfigurować alerty na wypadek przekroczenia przez cenę górnego lub dolnego kanału.Pobierz przewodnik

Kanał Donchiana (Donchian Channel)

Wyświetla szczyt i dołek ostatnich słupków N i używa wariantów takich jak średnia ostatnich szczytów/dołków N. Wskaźnik można skonfigurować w taki sposób, aby rozszerzał zakres szczytów-dołków o wartość procentową lub wielokrotność ATR lub SD. Może również pokazywać wartości z wyższych przedziałów czasowych niż aktualny wykresPobierz przewodnik

Odliczanie świec
(Candle Countdown)

Wskazuje pozostały czas na bieżącym słupku, dla bieżącego lub innego dowolnego przedziału czasowego wykresu. Wskaźnik można również skonfigurować w taki sposób, aby ostrzegał o zbliżającym się zamknięciu słupka.Pobierz przewodnik


Back to top