Chương trình 5% lãi suất cố định hằng năm (Fixed APR) – Điều khoản và điều kiện

 
 1. Để tham gia chương trình 5% Fixed APR, bạn cần có tài khoản Live ở ThinkMarkets, không áp dụng cho vùng Trung Đông. Tài khoản Swap-free không được tham gia chương trình này.
 2. Bạn phải gởi số tài khoản giao dịch cho chúng tôi qua Email, Livechat hoặc gọi điện. Khách hàng chi được một tài khoản tham gia chương trình này.
 3. Để nhận được tiền lãi hằng tháng, tài khoản của bạn cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 • Giao dịch ít nhất một lệnh trong tháng.
 • Có tiền ký quỹ tối thiểu $50
 • Không rút bất kỳ số tiền nào trong tháng trước khi tháng đó kết thúc.
Tính toán lãi suất
 1. Mức lãi suất cố định hàng năm (APR) 5% được tính trên dựa trên số dư ký quỹ trung bình ngày của những tài khoản hợp lệ (xem mục 3)
 2. Số dư ký quỹ trung bình hằng ngày được tính dựa trên số dư ký quỹ  (free margin) mỗi cuối ngày giao dịch.
 3. Số tiền áp dụng tối đa trong chương trình lãi suất là $100,000.
 4. Số tiền lãi của tháng trước sẽ được trả vào tài khoản của bạn vào ngày đầu mỗi tháng sau.
 5. Tài khoản của bạn phải mở và không bị tranh chấp nào trong thời gian tiền lãi được trả về.
 
Điều kiện chung
 
 1. Tiền lãi được toàn quyền rút hoặc chuyển qua tài khoản khác ở ThinkMarkets
 2. ThinkMarkets giữ quyền từ chối tham gia với khách hàng bị tình nghi vi phạm điều khoản điều kiện của chương trình.
 3. ThinkMarkets giữ quyền thay đổi chính sách, dừng hoặc hủy bỏ chương trình không cần báo trước. Trong tình huống này, chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất đến quý khách hàng thông qua email.
 4. ThinkMarkets không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan nếu chương trình lãi suất không được thực thi như kế hoạch.
 5. Khách hàng tham gia chịu trách nhiệm về các khoản thuế ở quốc gia sinh sống nếu có.
Ngôn ngữ của chương trình lãi suất là Tiếng Anh. Để áp dụng cho các đối tác quốc tế, chúng tôi đã dịch ra các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp, có mâu thuẫn giữa các bản dịch, bản gốc Tiếng Anh sẽ được ưu tiên.
Back to top