Giao dịch CFD

Spread thấp từ 0.25 điểm trên các chỉ số toàn cầu. Giao dịch CFD trực tuyến với ThinkMarkets 24/6.

 

Giao dịch CFD với ThinkMarkets

 

Spread thấp

Chúng tôi cung cấp spread thấp nhất có thể và không có phí hoa hồng nhằm tối ưu hóa giao dịch của bạn.

 
 

Khối lượng giao dịch nhỏ

Vào lệnh tại vị trí bạn muốn, với độ chính xác, trong các thị trường với khối lượng hợp đồng nhỏ hơn của chúng tôi.


 

Các sản phẩm

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với các sản phẩm đa dạng, bao gồm các chỉ số, hàng hóa và năng lượng.

 

 

CFD là gì

 

Hợp đồng chênh lệnh (CFD) cho phép bạn mua và bán sự dao động giá trên các thị trường tài chính, chẳng hạn như chỉ số, hàng hóa, và dầu thô. Thông qua giao dịch CFD bạn mở một hợp đồng trên sự chênh lệch giá của tài sản cho đến lúc bạn đóng nó. Bạn không sở hữu tài sản nào vì bạn không giao dịch trực tiếp trên thị trường cơ bản.

Đã sẵn sàng để giao dịch?Create account

Ví dụ giao dịch CFD

 

Bạn mua 3 hợp đồng SPX500 tại 1960.5. Giá thị trường sau đó di chuyển đến 1980.7, và bạn quyết định chốt lợi nhuận. Lợi nhuận, do đó, là 1980.7-1960.5 = 20.2 điểm. Với 3 hợp đồng mỗi điểm có giá trị 30 USD, nên lợi nhuận cuối cùng là 20.2 x 30 = 606 USD. 

Giao dịch CFD như thế nào

Có hai giá trong phiên giao dịch CFD: giá "mua" và "bán". Spread là chênh lệch giữa hai giá. Bằng cách giao dịch tại mức giá mua, bạn sẽ được hưởng lợi nếu giá trị của tài sản tăng. Bằng cách giao dịch tại mức giá bán, bạn sẽ được hưởng lợi nếu giá trị của tài sản giảm. Do giao dịch bằng đòn bẩy, nên đi kèm sẽ là lợi ích và rủi ro, bạn có thể thua lỗ nhiều hơn tiền gửi ban đầu.

 
 


Back to top