Giao dịch CFD như thế nào

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là những sản phẩm phái sinh linh hoạt, có thể như là một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư của bạn.

Với CFD được thêm vào danh mục đầu tư ngày càng nhiều, chúng ta hãy nhìn vào những lý do vì sao các sản phẩm này ngày càng phổ biến và làm sao để giao dịch những sản phẩm này.

Giao dịch CFD khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm

Bằng cách giao dịch CFD bạn có thể tận dụng cơ hội giao dịch trong lúc thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm, khác với giao dịch thị trường chứng khoán truyền thống.

Do bạn không thực sự sở hữu tài sản thực khi giao dịch CFD, bạn có thể lựa chọn mua hoặc bán.

Giao dịch CFD như một cách bảo hiểm rủi ro (hedging)

Trader giao dịch chứng khoán thường tận dụng khả năng bán CFD và dùng cách này như một dạng bảo hiểm rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu của họ.

“Hedging” là hành động giảm thiểu rủi ro. Trong giao dịch, nếu bạn cho rằng tài sản của bạn đang gặp rủi ro do biến động thị trường, bạn có thể bù lại tổn thất bằng cách đặt một lệnh ngược lại, đây được gọi là hedging.

Những ví dụ giao dịch CFD

Hãy nhìn vào 2 ví dụ về làm thế nào để trade CFD:

 

Ví dụ 1

Bạn xác định một mô hình trên biểu đồ và muốn mua 3 hợp đồng SPX500 ở giá 1960.50.

Mức ký quỹ (margin) cần có của lệnh này là 1960.5 x 3 / 200 (trong trường hợp đòn bẫy là 200:1) = 29.41 USD.

5 phút trước khi thị trường đóng cửa, giá tăng đến 1980.7 và quyết định chốt lợi nhuận hơn là mạo hiểm giá nhảy ngược lại.

Lợi nhuận của giao dịch này là 1980.7 - 1960.5 = 20.2 điểm.

Với 3 hợp đồng, mỗi điểm trị giá 30 USD, vì vậy lợi nhuận cuối cùng là 20.2 x 30 = 606 USD.

Ví dụ 2

Một vài tin xấu sắp diễn ra từ những ngân hàng của Đức và bạn dự đoán rằng giá của DAX sẽ giảm. Bạn quyết định bán 5 hợp đồng GER30 ở giá 9810.00.

Mặc dù có những tin xấu, thị trường vẫn tiếp tục đẩy giá giao dịch lên đến 9960.00.

Bạn quyết định đóng lệnh để tránh tổn thất lớn hơn.

Thua lỗ sẽ là 9960.00 – 9810.00 = 150 điểm.

5 hợp đồng = €5/điểm.

Tổng thua lỗ là 150 x 5 = €750.

Back to top