Các thông số hợp đồng

Tham khảo các thông số hợp đồng và quyết định những sản phẩm nào bạn muốn thêm vào danh mục đầu tư.

Asset Bitcoin Ethereum Lite Coin Ripple
Symbol: BTC/USD ETH/USD LTC/USD XRP/USD
Spread: 15 3 70c 0.5c
Leverage: 25:1 20:1 10:1 10:1
Tick Size ( 1 point): 1 USD 1 USD 1 C 0.1 C
Asset Dash NEO Monero Bitcoin Cash
Symbol: DASH/USD NEO/USD XMR/USD BCH/USD
Spread: 7 70c 70c 4
Leverage: 10:1 6:1 6:1 25:1
Tick Size ( 1 point): 1 USD 1 C 1 C 1 USD
Asset Bitcoin Ethereum Lite Coin Ripple
Symbol: BTC/EUR ETH/EUR LTC/EUR XRP/EUR
Spread: 15 3 70c 0.5c
Leverage: 25:1 20:1 10:1 10:1
Tick Size ( 1 point): 1 EUR 1 EUR 1 C 0.1 C
Asset Dash NEO Monero Bitcoin Cash
Symbol: DASH/EUR NEO/EUR XMR/EUR BCH/EUR
Spread: 7 70c 70c 4
Leverage: 10:1 6:1 6:1 25:1
Tick Size ( 1 point): 1 EUR 1 C 1 C 1 EUR
Asset Iota OmiseGo Metaverse ETP Zcash
Symbol: IOTA/USD OMG/USD ETP/USD ZEC/USD
Spread: 60 Cents 15 cents 7 cents 3
Leverage: 20:1 6:1 6:1 32:1
Tick Size ( 1 point): 0.01 0.01 0.01 0.01
Asset Bitcoin Gold      
Symbol: BCG/USD      
Spread: 15      
Leverage: 25:1      
Tick Size ( 1 point): 1 USD      
Back to top