Các tỷ lệ Fibonacci

Thoái lui Fibonacci là các tỷ lệ cho phép bạn nhận diện các mức giá có thể xảy ra đảo chiều xu hướng. Ở phần này chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về các thoái lui.

 

Các tỷ lệ Fibonacci thường được sử dụng là 100%, 61.8%, 50%, 38.2%, 23.6% - các tỷ lệ này được thể hiện là các đường nằm ngang trên biểu đồ và có thể giúp xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Các đường này được tạo nên bằng cách vẽ một đường xu hướng giữa hai điểm cực và và bị chia nhỏ theo trục thẳng đứng vởi các mức Fibonacci chính. Các điểm cực này là mức cao và mức thấp vừa xảy ra.


Để xác định các mức Fibonacci cho một xu hướng tăng, nhấn vào điểm thấp và vẽ một đường xu hướng tăng đi qua điểm cao. Trong một xu hướng giảm bạn chỉ cần đảo ngược đường xu hướng tăng. Biểu đồ dưới đây thể hiện các mức Fibonacci khi giá đang tăng.

Fibonacci Retracement

Như bạn thấy trên biểu đồ, chúng tôi đã vẽ các mức Fibonacci bằng cách nhấn vào các điểm thấp ở 1.000 và điểm cao ở 1.14. Các mức Fibonacci được vẽ thể hiện nơi mà giá sẽ đi tới và đảo chiều, và được thể hiện rõ ở các mức 61.8%, 38.2% và 23.6%. Mức 61.8% là một mức hỗ trợ phổ biến, vì trong ví dụ vừa rồi bạn có thể thấy giá đã thử thách mức này khá nhiều lần. Tiếp theo, bạn có thể thấy nơi giá đã phá vỡ mức 38.2% và thử thách mức này. Trong ví dụ này có một kỳ vọng rằng cặp tiền sẽ thử thách mức 23.6% tại 1.11.

Biểu đồ tiếp theo thể hiện các tỷ lệ Fibonacci được vẽ trên một xu hướng giảm giá. Như bạn có thể thấy, chúng tôi đã vẽ một đường xu hướng từ điểm cao tại 1.1037 tới điểm thấp tại 1.0994. Một lần nữa, bạn có thể thấy rõ ràng là giá đã đảo chiều tại các mức Fibonacci quan trọng như 50% và 23.6%.

Fibonacci Retracement

Các mức Fibonacci không phải là hoàn hảo - đó không phải là các khu vực mà bạn có thể mua bán. Bạn chỉ nên xem chúng là các vùng quan tâm - một dấu hiệu cho thấy nơi mà giá có thể đi tới trong tương lai.

Kết hợp tỷ lệ Fibonacci với kháng cự và hỗ trợ

Các tỷ lệ Fibonacci có thể khá chủ quan, nhưng có thể được sử dụng để nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Có một cách kiểm nghiệm các mức Fibonacci là tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự, rồi xem các mức này có trùng với các mức Fibonacci hay không. Nếu bạn tìm ra các mức này, cơ hội để giá bật ra khỏi các mức đó sẽ cao hơn.

Fibonacci Retracement
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, các mức Fibonacci quan trọng 61.8% và 38.2% đã từng là các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó, và bằng cách nhận biết điều này trên biểu đồ, các mức này là các khu vực mà bạn có thể vào lệnh. Khi có nhiều trader cùng theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau, sẽ có thể có nhiều lệnh được đặt ở các mức đó. 

Back to top