Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản cố gắng xác định giá trị của một công ty thông qua phân tích các dữ liệu tài chính từ bảng báo cáo năm của công ty và các dữ liệu định lượng khác về công ty và môi trường hoạt động của nó. 

 

Phân tích cơ bản cố gắng xác định giá trị của một công ty thông qua phân tích các dữ liệu tài chính từ bảng báo cáo năm của công ty và các dữ liệu định lượng khác về công ty và môi trường hoạt động của nó.

Giá trị này thường được gọi là 'giá trị bên trong'. Phân tích cơ bản giả định rằng, trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ phản ánh giá trị bên trong của công ty. Phân tích cơ bản có thể đánh giá toàn bộ một nền kinh tế, một ngành hoặc của một tổ chức đơn lẻ. Sự kết hợp của các dữ liệu này có thể giúp bạn xác định liệu một chứng khoán đang bị rẻ hay đắt, và có thể giúp bạn xác định giá trị tương lai của chứng khoán đó.
 

Phân tích định lượng cơ bản

Phân tích định lượng liên quan đến việc sử dụng các phương trình toán học để phân tích các thị trường và các khoản đầu tư. Các nhà đầu tư sử dụng phân tích định lượng sẽ sử dụng nhiều phương pháp toán học khác nhau, thí dụ như xác suất, lý thuyết trò chơi, thống kê và vi phân. Cho dù sử dụng phương pháp nào, mục đích vẫn là phát triển một mô hình toán học mô phỏng các hành vi của thế giới thực và các kết quả của nó.

Các nhà quản lý quỹ có thể sử dụng phân tích định lượng để giảm thiểu rủi ro và tôi đã hóa lợi nhuận trên một danh mục đầu tư lớn. Trader có thể sử dụng phân tích định lượng để xác định thời điểm tốt nhất để mua và bán các cổ phiếu, quyền chọn hoặc hàng hóa. Các nhà đầu tư khác có thể tìm kiếm các chứng khoán giá rẻ để mua hoặc cầm giữ.

Các ví dụ của phân tích định lượng bao gồm việc tính toán để xác định giá trị hiện tại ròng, các điểm phá vỡ, thu nhập trên cổ phiếu và tỉ lệ nợ trên vốn. Giao dịch theo thuật toán và kiểm nghiệm điểm tới hạn của danh mục đầu tư cũng được coi là phân tích định lượng. Trong khi phân tích định lượng có thể là một phương pháp tốt để ra các quyết định đầu tư, các nhà đầu tư còn có thể sử dụng phân tích định tính để ra các quyết định bằng cách kết hợp kinh nghiệm cá nhân của họ.

Phân tích định tính cơ bản

Phân tích định tính sử dụng kết đánh giá chủ quan bao gồm các nghiên cứu phi toán học sử dụng bởi các nhà đầu tư và quản lý kinh doanh để ra các quyết định đầu tư và kinh doanh. Cần phải mất nhiều năm để có thể nắm vững phân tích định tính, vì bạn phải hiểu các công ty hoạt động như thế nào. Một số nhà đầu tư cho rằng các đánh giá chủ quan về tính thống nhất, sự đáng tin cậy và các kỹ năng kinh doanh của ban quản trị một công ty là một phương pháp tốt nhất để đánh giá công ty đó có đáng để đầu tư hay không.

Phân tích định tính bao gồm việc theo dõi các nhân viên của một công ty để đánh giá mức độ hăng hái của họ, phỏng vấn các nhà cung cấp của công ty để biết nhận xét của họ, tìm hiểu về nhận định của công chúng đối với công ty. Các nhà đầu tư có thể sử dụng cả phân tích định lượng và phân tích định tính trong giao dịch của họ, trong đó phân tích định tính giúp kiểm tra đánh giá hiệu quả của phân tích định lượng.

Back to top