Những người tham gia thị trường

Biết được những người tham gia thị trường, bạn sẽ có cơ sở để đánh giá tại sao và như thế nào giá bị ảnh hưởng bởi các sự kiện.

 

Những người tham gia thị trường

Biết được những người tham gia thị trường, bạn sẽ có cơ sở để đánh giá tại sao và như thế nào giá bị ảnh hưởng bởi các sự kiện. Bằng cách này bạn cũng sẽ có được sự tự tin rằng luôn có những người mua và người bán một đồng tiền, bất kể tại giá giao dịch nào (không giống như một chứng khoán riêng lẻ như Enron).

Market participants

Liên ngân hàng

  • Thị trường liên ngân hàng  gồm các ngân hàng thương mại và các công ty môi giới chứng khoán lớn nhất, và chiếm khoảng 40-50% giao dịch của toàn thị trường FX, rõ ràng đây là thị trường lớn nhất.

  • Ở vị trí lớn nhất, họ được hưởng spread siêu nhỏ do có khối lượng giao dịch lớn nhất.

Các ngân hàng trung ương

  • Kiểm soát cung tiền, lạm phát, và lãi suất bằng cách sử dụng dự trữ ngoại hối lớn để cân bằng thị trường trong nước.

  • Điều này có nghĩa là  họ cũng đóng vai trò quan trọng trong thị trường FX.

Các công ty quản lý đầu tư

  • Các công ty này thường quản lý các tài khoản lớn cho các khách hàng của họ. Ví dụ, một nhà quản lý đầu tư nắm giữ một danh mục đầu tư quốc tế cần mua và bán một số cặp tiền để thanh toán cho các khoản mua chứng khoán nước ngoài của họ.

  • Như đã nói các công ty này cũng tham gia vào hoạt động đầu cơ, và quản lý tiền của khách hàng để có lợi nhuận từ các dao động và xu hướng của thị trường.

Các trader lẻ

  • Các trader lẻ giao dịch gián tiếp thông qua các nhà môi giới hoặc ngân hàng. Họ không mong muốn giao nhận một cách vật lý bất cứ đồng tiền nào và được coi là một thị trường đầu cơ thuần tuý.

Các công ty FX phi ngân hàng

  • Các nhà môi giới FX cung cấp thanh toán quốc tế và FX cho các cá nhân và công ty. Điều khiến họ khác biệt là họ không cung cấp giao dịch tiền tệ cho các mục đích đầu cơ, vì các khách hàng có nhu cầu giao nhận tiền một cách vật lý vào tài khoản của họ.

  • Điều thú vị cần lưu ý ở đây là càng ở trên cao của danh sách, spread càng nhỏ! ThinkMarkets là một nhà môi giới NDD (Non-Dealing Desk), cung cấp cho bạn một cầu nối đến với giá liên ngân hàng, và cung cấp cho bạn spread liên ngân hàng.

Back to top