Đặt lệnh lần đầu

Với Trade Interceptor, bạn có thể giao dịch nhiều cặp tiền, chỉ số chứng khoán, năng lượng và kim loại. Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đặt lệnh lần đầu trên phần mềm giao dịch.

 

Làm thế nào để đặt lệnh đầu tiên

 

Chúng tôi đã thiết kế phần mềm Trade Interceptor hiệu quả nhất có thể - chỉ cần chọn sản phẩm mà bạn muốn giao dịch bằng cách nhấp vào BÁN- SELL (nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm) hoặc MUA-BUY (nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng).

 

Nhấp vào SELL hoặc BUY phần mềm sẽ mở lệnh để xác nhận việc thực hiện lệnh ngay. Để đặt lệnh chờ xử lý, nhấp vào Edit/Pending order để đặt giá (price), khối lượng kinh doanh (trade size), mức dừng lỗ (stop loss) và mức chốt lời (target profit), mong đợi. Khi bạn đã hài lòng với các lựa chọn của mình, hãy nhấp vào "Place order" và lệnh sẽ được đặt.

Theo dõi lệnh của bạn

 

Bạn có thể theo dõi và giám sát tất cả các lệnh đang mở của mình. Trong bảng điều khiển này, bạn sẽ có thể xem:
 

 • Các lệnh đang hoạt động và đang chờ xử lý

 • Các sản phẩm bạn đang giao dịch

 • Lệnh của bạn là mua hay bán

 • Lợi nhuận và lãi lỗ của mỗi lệnh

 • Giá mà bạn đã mở lệnh

 • Giá hiện tại của sản phẩm

 • Giá dừng lỗ của bạn, nếu bạn đã thiết lập

 • Giá chốt lời của bạn, nếu bạn đã thiếp lập

 • Hoa hồng và phí qua đêm của lệnh nếu có

   

Cách quản lý những lệnh đang mở

 

 Để sửa đổi hoặc đóng một lệnh đang mở, chỉ cần nhấp và giữ trên vị trí để có được tất cả các tùy chọn có sẵn. Chọn "Close Position" để thoát đóng lệnh với giá thị trường hiện tại hoặc "Partial Close" để đóng 1 phần lệnh.

Bằng cách chọn "Modify Position", bạn có thể điều chỉnh mức dừng lỗ và mức chốt lời. Thông qua cùng một trình đơn giản tương tự, bạn cũng có các tùy chọn để hiển thị các biểu đồ, đóng tất cả các lệnh hoặc xem chi tiết từng lệnh.

Back to top