Bid ask spread

Một báo giá đầy đủ gồm 2 mức giá là Bid và Ask. Sự khác biệt giữa 2 mức giá này được gọi là 'Spread'.

 

Bid-Ask Spread

Một báo giá đầy đủ gồm 2 mức giá là Bid và Ask. Sự khác biệt giữa 2 mức giá này được gọi là 'Spread'.

Spread là lợi nhuận của nhà môi giới hoặc ngân hàng thu để bạn có thể đặt lệnh (chi phí giao dịch của bạn). Spread càng lớn thì chi phí giao dịch của bạn càng cao, còn spread càng nhỏ thì chi phí giao dịch càng nhỏ.

Các đồng tiền giao dịch với khối lượng lớn và tần suất cao thường có bid-ask spread nhỏ, trong khi các đồng tiền có khối lượng giao dịch nhỏ và tần suất thấp sẽ có bid-ask spread cao.

Spread sẽ quan trọng hơn đối với các trader giao dịch nhiều, ví dụ như trader giao dịch ngắn hạn hoặc lướt sóng. Tuy nhiên spread sẽ ít quan trọng nếu bạn giao dịch ở khung thời gian dài.

Bid ask spread

Ở đây bạn sẽ thấy bid-ask spread khi bạn mở một thẻ giao dịch trong MT4. Bạn muốn mua EURUSD và mở một cửa sổ đặt lệnh.

Lệnh mua

  • Báo giá: 1.36298 / 1.36301

  • Nếu bạn mua bạn sẽ vào lệnh với giá thị trường tại 1.36301

Lệnh bán

  • Báo giá: 1.36298 / 1.36301

  • Nếu bạn bán bạn sẽ vào lệnh với giá thị trường tại 1.36298

Trong cả hai trường hợp giá vào lệnh của bạn sẽ làm P/L (lời/lỗ) bị âm vì lệnh của bạn đã bị tính spread. Thị trường sẽ phải dịch chuyển có lợi cho bạn một khoảng bằng spread để P/L của bạn về mức 0.

Back to top