Quản trị rủi ro

Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn của bạn - vì vậy bạn nhất thiết phải quản trị rủi ro khi giao dịch. Ở phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế rủi ro.

 

Rủi ro trên mỗi giao dịch

Trước khi quyết định đặt lệnh, bạn phải quyết định số tiền mà bạn có thể chấp nhận rủi ro. Điều quan trọng là bạn hiểu rõ mức cắt lỗ nếu thị trường đi ngược lại dự kiến của mình.

Mức cắt lỗ này phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn - là một trader bạn phải chấp nhận rủi ro khi giao dịch. Chỉ khi bạn chấp nhận mức lỗ dư kiến thì mới nên đặt lệnh. Nếu bạn không thể chấp nhận mức lỗ đó, chúng tôi khuyên bạn không nên đặt lệnh đó mà tìm cách giảm rủi ro.

Một số trader chỉ chấp nhận rủi ro 1-3% vốn cho mỗi giao dịch. Bạn có thể vẽ ra một đường và tuyên bố bạn sẽ không rủi ro quá 2%. Bạn phải quyết định mức rủi ro chấp nhận của mình và luôn tuân thủ theo nó.

Một khi bạn đã xác định mức rủi ro của mình, bạn có thể quyết định mức dừng lỗ. Mức dừng lỗ có thể đảm bảo rằng bạn không mất hết vốn. Cần lưu ý là dừng lỗ không cũng có thể có vấn đề - khi thị trường có hiện tượng nhảy giá, lệnh của bạn có thể không được đóng ở mức giá dự kiến. Nhảy giá xảy ra khi có sự chuyển động đột ngột của thị trường trong một khoảng thời gian rất ngắn.

 

Các ví dụ

Nếu bạn có $10,000 trong tài khoản và bạn sẵn sàng rủi ro 2%, bạn cần tính ra khối lượng lệnh giao dịch. Bạn phải tính đến cặp tiền mà bạn đang giao dịch, ví dụ $200 rủi ro của AUD/USD sẽ khác với NZD/CAD – rủi ro ‘mỗi pip’ sẽ khác nhau cho mỗi cặp tiền.

 

Giao dịch 1 lot AUD/USD với tài khoản AUD

Khối lượng lot = 100,000
1 pip = 0.0001
Tỷ giá (AUD/USD) = 0.7465
Mỗi pip = 0.0001 /0.7465 * 100,000 = $13.39 AUD mỗi pip

 

Giao dịch 1 lot NZD/CAD với tài khoản AUD

Khối lượng lot = 100,000
1 pip = 0.0001
Tỷ giá (AUD/CAD) = 0.9907
Mỗi pip = 0.0001 /0.9907 * 100,000 = $10.09 AUD mỗi pip


Như bạn thấy, giao dịch các đồng tiền khác nhau sẽ có giá trị pip khác nhau - giao dịch AUD/USD có rủi ro mỗi pip là $13.39, trong khi giao dịch NZD/CAD có rủi ro mỗi pip là $10.09.

Để tính được mức dừng lỗ, bạn phải tính số lần "mỗi pip" của bạn sẽ trở thành $200 rủi ro.

AUDUSD - $200 / $13.39 = 15 pip dừng lỗ
NZDCAD - $200 / $10.09 = 20 pip dừng lỗ

Nếu bạn muốn mức dừng lỗ lớn hơn, bạn phải giảm khối lượng giao dịch - có một cách là chuyển từ lot standard thành lot mini, với khối lượng mỗi lô là 10,000 thay vì 100,000.

Với 1 lot mini AUD/USD, mức dừng lỗ của bạn sẽ là 150 pip tính từ mức vào lệnh, trong khi đối với NZD/CAD, mức dừng lỗ sẽ là 200 pip tính từ mức vào lệnh.

Lưu ý: luôn có rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch - phải luôn chắc chắn hiểu về rủi ro của giao dịch và biết trước số tiền bạn sẵn sàng rủi ro.

Back to top