Dừng lỗ và chốt lời

Một lệnh dừng lỗ là một lệnh được kích hoạt khi giá của một sản phẩm giảm xuống dưới hoặc tăng trên một mức giá đã định trước và sẽ được đóng ở mức giá khả thi tiếp theo.

 

Dừng lỗ giúp loại bỏ cảm xúc khi ra quyết định và rất hữu ích khi bạn không thể liên tục giám sát các lệnh.

Ví dụ về lệnh dừng lỗ

Ở đây chúng ta có một lệnh AUS200, lệnh này được mở tại mức giá 5066 và có mức dừng lỗ là 5026. Nếu giá giảm xuống dưới 5026, lệnh thị trường dừng lỗ sẽ bán và đóng lệnh tại giá thị trường tiếp theo. Trong ví dụ này, khoản lỗ của lệnh đã thực hiện là 40 point.

Lưu ý là các lệnh dừng lỗ không đảm bảo được thực hiện tại giá đã định, vì có thể xuất hiện nhảy giá trong thị trường, dẫn đến giá thoát lệnh có thể khác. Nhảy giá thị trường xảy ra khi có một chuyển động bất thường của giá trong một khoảng thời gian rất ngắn. 

Đặt dừng lỗ ở đâu

Vấn đề là khi vào lệnh bạn sẽ phải đặt dừng lỗ ở đâu. Dừng lỗ cần căn cứ trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, nhưng cũng không nên quá nhỏ dẫn đến bị đóng lệnh nhanh chóng. Nói chung bạn nên đặt dừng lỗ ở mức rủi ro 1-5% vốn của bạn. 
Các trader kinh nghiệm thường đặt dừng lỗ gần các mức hỗ trợ và kháng cự - khu vực mà ở đó giá thường bật lại và đảo chiều.

Dừng lỗ động

Dừng lỗ động sẽ di chuyển mỗi khi giá di chuyển một khoảng nào đó. Nói cách khác, dừng lỗ động sẽ tự động "theo sát" giá khi giá di chuyển theo hướng tăng lợi nhuận. Tính năng này cho phép bạn chốt mức lợi nhuận và giúp kiểm soát lệnh một cách bán tự động.
Bạn có thể thiết lập dừng lỗ dịch chuyển lên 5 pip mỗi khi giá dịch chuyển lên 5 pip - rất hữu dụng khi bạn không thể canh lệnh liên tục. Nếu dừng lỗ của bạn dịch chuyển tự động và giá lại di chuyển theo hướng ngược lại, dừng lỗ sẽ giữ nguyên vị trí và khi bị chạm, nó sẽ đóng lệnh - dừng lỗ động có thể là một chiến lược hiệu quả để giảm thiểu thua lỗ.
 

Lợi nhuận mục tiêuLợi nhuận mục tiêu là mức giá đã xác định trước sẽ thoát lệnh cho một lệnh có lợi nhuận. Trước khi đặt lệnh, bạn phải xác định mức lợi nhuận mục tiêu ở đâu. Lợi nhuận mục tiêu là một phần quan trọng của quản trị giao dịch, vì nó giúp bạn tự động thoát khỏi thị trường tại mức giá đã định, dù cho bạn không ngồi trước màn hình tại thời điểm giá di chuyển tới mức đó.

Biểu đồ trên đây cho thấy một lệnh mua có đặt mức lợi nhuận mục tiêu. Ngay khi giá chạm mức lợi nhuận mục tiêu, lệnh sẽ được đóng tại giá tốt nhất có thể.

Back to top