Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn miễn phí giúp bạn bắt đầu giao dịch và phân tích thị trường.

Tải về những hướng dẫn mà bạn quan tâm được cung cấp bởi ThinkMarkets. Những hướng dẫn này bao gồm nhiều đề tài khác nhau, từ phân tích kỹ thuật tới tâm lý giao dịch, rất có ích cho những người bắt đầu lẫn giao dịch chuyên nghiệp. Hãy chọn phần hướng dẫn bạn thích và bắt đầy ngay hôm nay.

 

Giành cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn giành cho người mới bắt đầu và làm quen với những thuật ngữ, cách đặt lệnh cơ bản và tìm hiểu cơ chế hoạt động của thị trường.

Also Review FX University

Also Review FX University

Sign up and download

Hướng dẫn trung cấp

Khi bạn đã biết những điều cơ bản, bước tiếp theo là hiểu cách phân tích thị trường chi tiết hơn. Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn bước tiếp theo.

Hướng dẫn cao cấp

Sau khi hiểu rõ cơ chế giao dịch và lý thuyết phân tích thị trường, giai đoạn cuối cùng là hãy biến những khái niệm đó thành kế hoạch hành động phù hợp với cách thức giao dịch của bạn.

Back to top