Lớp học trên web

ThinkMarkets tổ chức các lớp học trên web định kỳ với nhiều chủ đề khác nhau để giúp các trader nắm bắt được các chủ đề mà họ quan tâm: phân tích thị trường, quy định, các chính sách của ThinkMarkets và nhiều nội dung khác. Mỗi lớp học trên web là một sự kiện trực tiếp.

Tất cả các lớp học trên web đều phải đăng ký trước khi tham gia. Dưới đây là danh sách các lớp học sắp diễn ra; nếu bạn muốn tham gia một lớp học nào, chỉ cần nhấn vào đường dẫn dưới đây để đăng ký. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được nhận một đường dẫn qua email để tham gia lớp học khi nó bắt đầu.

Chúng tôi khuyến khích bạn có các phản hồi về các lớp học của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua  support@thinkmarkets.com

Lớp học trên web London Singapore Melbourne  
Trade Planning: the Road Map to Disciplined Trading Feb 23 (Thurs), 9 am GMT Feb 23 (Thurs), 5 pm SGT Feb 23 (Thurs), 8 pm AEDT Register
How to Trade EUR/USD and GBP/USD on ThinkTrader March 2 (Thurs), 12:30 pm GMT March 2 (Thurs), 8:30 pm SGT March 2 (Thurs), 11:30 pm AEDT Register
Macro and Technical Views March 13 (Mon), 9:00 am GMT March 13 (Mon), 5:00 pm SGT March 13 (Mon), 8:00 pm AEDT Register
How to Trade Gold and Oil on ThinkTrader March 14 (Tues), 12:30 pm GMT March 14 (Tues), 8:30 pm SGT March 14 (Tues), 11:30 pm AEDT Register
How to Trade FTSE on ThinkTrader March 15 (Wed), 9:00 am GMT March 15 (Wed), 5:00 pm SGT March 15 (Wed), 8:00 pm AEDT Register
How to Trade FTSE and DAX on ThinkTrader March 20 (Mon), 12:30 pm GMT March 20 (Mon), 8:30 pm SGT March 20 (Mon), 11:30 pm AEDT Register
Indicators Explained March 23 (Thurs), 9:00 am GMT March 23 (Thurs), 5:00 pm SGT March 23 (Thurs), 8:00 pm AEDT Register
Chart Pattern Trading March 29 (Wed), 10:00 am GMT March 29 (Wed), 5:00 pm SGT March 29 (Wed), 8:00 pm AEDT Register
Webinar London Melbourne  
Australian Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Pattern Recognition Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Trading with Indicators Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Fundamental Analysis Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Margin call policy: The forced liquidation level is 50%. Please review the ThinkForex Margin Call Policy for complete deatils.

Chỉ mất dưới 5 phút để bắt đầu giao dịch


Tạo tài khoản
Thua lỗ có thể lớn hơn tiền nạp
Back to top