Lớp học trên web

ThinkMarkets tổ chức các lớp học trên web định kỳ với nhiều chủ đề khác nhau để giúp các trader nắm bắt được các chủ đề mà họ quan tâm: phân tích thị trường, quy định, các chính sách của ThinkMarkets và nhiều nội dung khác. Mỗi lớp học trên web là một sự kiện trực tiếp.

Tất cả các lớp học trên web đều phải đăng ký trước khi tham gia. Dưới đây là danh sách các lớp học sắp diễn ra; nếu bạn muốn tham gia một lớp học nào, chỉ cần nhấn vào đường dẫn dưới đây để đăng ký. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được nhận một đường dẫn qua email để tham gia lớp học khi nó bắt đầu.

Chúng tôi khuyến khích bạn có các phản hồi về các lớp học của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua  [email protected]

Lớp học trên web London (BST) Ho Chi Minh (GMT+7) Melbourne (AEST)  
Strategy of the Month May 30 (Tues), 12:30 pm May 30 (Tues), 6:30 pm May 30 (Tues), 9:30 pm Register
How to Scale Out of Trades to Improve Profit Targets May 31 (Wed), 4:00 am May 31 (Wed), 10:00 am May 31 (Wed), 1:00 pm Register
Learn to Plan Your Trades in Advance May 31 (Wed), 12:30 pm May 31 (Wed), 6:30 pm May 31 (Wed), 9:30 pm Register
How to Trade US Nonfarm Payroll (NFP) June 1 (Thurs), 8:00 am June 1 (Thurs), 2:00 pm June 1 (Thurs), 5:00 pm Register
How to Scale Out of Trades to Improve Profit Targets June 6 (Tues), 12:00 pm June 6 (Tues), 6:00 pm June 6 (Tues), 9:00 pm Register
Using Renko With Wicks to Remove Noise and Qualify Early Changes in Direction June 7 (Wed), 4:00 am June 7 (Wed), 10:00 am June 7 (Wed), 1:00 pm Register
Trade Planning: The Road Map to Disciplined Trading June 8 (Thurs), 8:00 am June 8 (Thurs), 2:00 pm June 8 (Thurs), 5:00 pm Register
How to Trade Sterling on ThinkTrader June 13 (Tues), 12:00 June 13 (Tues), 6:00 pm June 13 (Tues), 9:00 pm Register
How to Trade Australian Dollar on ThinkTrader June 14 (Wed), 4:00 am June 14 (Wed), 10:00 am June 14 (Wed), 1:00 pm Register
Mastering Momentum Trading June 15 (Thurs), 8:00 am June 15 (Thurs), 2:00 pm June 15 (Thurs), 5:00 pm Register
Strategy of the Month June 19 (Mon), 12:30 pm June 19 (Mon), 6:30 pm June 19 (Mon), 9:30 pm Register
How to Trade FTSE on ThinkTrader June 20 (Tues), 12:00 pm June 20 (Tues), 6:00 pm June 20 (Tues), 9:00 pm Register
How to Trade ASX 200 on ThinkTrader June 21 (Wed), 4:00 am June 21 (Wed), 10:00 am June 21 (Wed), 1:00 pm Register
Groundbreaking Events for Second Half of This Year June 22 (Thurs), 8:00 am June 22 (Thurs), 2:00 pm June 22 (Thurs), 5:00 pm Register
How to Trade DAX on ThinkTrader June 27 (Tues), 12:00 pm June 27 (Tues), 6:00 pm June 27 (Tues), 9:00 pm Register
How to Trade Nikkei 225 on ThinkTrader June 28 (Wed), 4:00 am June 28 (Wed), 10:00 am June 28 (Wed), 1:00 pm Register
Webinar London Melbourne  
Australian Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Pattern Recognition Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Trading with Indicators Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Fundamental Analysis Tue 29 Mar - 12am GMT Tue 29 Mar - 12am GMT Register
Margin call policy: The forced liquidation level is 50%. Please review the ThinkForex Margin Call Policy for complete deatils.

Chỉ mất dưới 5 phút để bắt đầu giao dịch


Tạo tài khoản
Thua lỗ có thể lớn hơn tiền nạp
Back to top